آپارتمان

آپارتمان

آپارتمان

تصویر4-41 -آسانسور شیشه ای بیرون از آپارتمان ها (URL8, 2014 )
این مجموعه که ترکیبی از سه برج باریک 5، 7، 9 طبقه است، به واسطه ی رواق های افقی و رو باز به هم متصلند و آسانسور شیشه ای بیرونی نیز در نمای مجموعه واحدها سرویس دهی می کند. آپارتمان یک واحدی، مجموعه ای متشکل از عرصه ی خدمات و نشیمن است. بعد از ورودی سر پوشیده و گذر از سرویس بهداشتی میهمان در سمت چپ، به آشپزخانه و انبار در قسمت جلوی خانه می رسیم. در سمت راست آن اتاق نشیمن و گلخانه تمام طول واحد را به خود اختصاص داده است.اتاق زیر شیروانی، می تواند توسط یک دیوار کشویی به دو اتاق کوچکتر تقسیم شود. حتی در واحدهای کوچک نیز
امکان تغییر وجود دارد. در دوبلکس های برج میانی، فضای
اشتراکی، آشپزخانه و سرویس بهداشتی میهمان در طبقه پایین
دارای اتاق خواب هاست وحمام در طبقه ی بالایی قرار دارد (همان، 1388).
.این مجموعه دارای 16 واحد می باشدکه به سه تیپ متفاوت طراحی شده است.
تیپ 1: آپارتمان 2 اتاقه که مساحت آن تقریبا 53 متر مربع می باشد، 5 واحد از کل واحدهای مجموعه با این تیپ می باشد.
تیپ 2: آپارتمان 2 اتاقه که مساحت آن تقریبا 60 متر مربع می باشد، 8 واحد از کل واحدهای مجموعه با این تیپ می باشد.
تیپ 3: آپارتمان 4 اتاقه که مساحت آن تقریبا 108 متر مربع می باشد، 3 واحد از کل واحدهای مجموعه با این تیپ می باشد.
تصویر4-43- طبقه بالایی آپارتمان دوبلکس (اشنایدر، 1388)
تصویر4-43- طبقه بالایی آپارتمان دوبلکس (اشنایدر، 1388)
تصویر4-42- پلان طبقه های گونه نما با دوآپارتمان 2اتاقه و آپارتمان دوبلکس4 اتاقه (اشنایدر، 1388)
تصویر4-42- پلان طبقه های گونه نما با دوآپارتمان 2اتاقه و آپارتمان دوبلکس4 اتاقه (اشنایدر، 1388)
تصویر4-45- نما شمال غربی مجموعه مسکونی (URL8, 2014 )
تصویر4-45- نما شمال غربی مجموعه مسکونی (URL8, 2014 )
تصویر4-44- نما جنوب شرقی از سمت خیابان اصلی به مجموعه مسکونی (URL8, 2014 )
تصویر4-44- نما جنوب شرقی از سمت خیابان اصلی به مجموعه مسکونی (URL8, 2014 )
Raj rewal- CIDCO low cost housing1993 –
4-5- پروژه مسکونی راج روال
پروژه ساختمانی انجام شده توسط این شرکت یک پروژه با 1888 واحد مسکونی در حاشیه یک منطقه بزرگ در نیوممبی است که یک منطقه با پیشرفت های اخیر در یک شهر قدیمی بوده است. یک پروژه پیشرفته شهری که علیرغم مهم بودن˛ و بودجه کمی که به آن تعلق گرفته است˛ با وجود محیط ساده بسیار با کیفیت نیز باشد.(URL10, 2015)
تصویر4-46- پروژه مسکونی راج روال (URL

تصویر4-46- پروژه مسکونی راج روال (URL

دسترسی ها
جاده های ماشین رو به محیط اطراف منطقه مسکونی برده شد تا راه های پیاده بتواند ارتباط را بین واحد های مسکونی برقرار کنند و این باعث می شود که فضای داخل مجموعه ساختمانی از خارج آن جدا باشد و این نشان دهنده این است که گروه مذکور تمام وجوه زندگی هندی را در نظر گرفته است (ibid, 2015).

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~