آیا از تفاوت بین افسردگی و اضطراب باخبرید؟

همپوشی قابل ملاحظه­ای بین افسردگی و اضطراب وجود دارد، بطوریکه اغلب بیماران مبتلا به اختلال اضطراب منتشر، افسرده هستند و بیماران افسرده نیز غالبا مضطربند. به علاوه حتی موارد خالص هر دو اختلال، خصوصیات بسیار مشابهی در زمینه خودپنداره تحقیرشده، پیش­بینی­های منفی و سوگیری منفی در ارزیابی تجارب رایج، نشان می­دهند. اما تفاوتهای بین دو گروه، ماهیت خاص هر اختلال را روشن می­سازد:

1-ارزیابی­های منفی در افسردگی، گسترده، کلی و فراگیر هستند؛ ولی در اضطراب، گزینشی و خاص می­باشند، همه­ی سطوح را دربرنمی­گیرند و نسبت به عوامل مثبت بی توجه نیستند.

2-بیمار اضطرابی، چشم­اندازهایی برای آینده می­بیند و از نظر ارادی تسلیم نشده است. بیمار افسرده، آینده را سیاه می­بیند و باور دارد که یک رابطه اساسی را از دست داده یا شکست خورده و از نظر ارادی تسلیم شده است.

3-شخص اضطرابی، شکست­ها یا اشتباهاتش را بطور مطلق به عنوان یک کانون فساد در مرکز شخصیتش یا به عنوان محملی برای بیزاری از خویش نمی­بیند. اما بیمار افسرده، اشتباهاتش را به این صورت تفسیر می­کند که بطور کلی معیوب و نامناسب است و شکست­هایش غیرقابل جبرانند.

4-بیمار اضطرابی در ارزیابی­های منفی­اش نامطمئن و دودل است، ولی شخص افسرده، مطلق­نگر است.

5-بیمار اضطرابی پیش­بینی می­کند که در روابطش با دیگران، در اهداف و مقاصدش، در توانایی انطباق با مشکلات، در عملکرد مناسب و در سلامت و بقایش اشکال به وجود خواهد آمد. شخص افسرده، افسوس می­خورد که منبع کسب رضایتش را از دست داده، از رابطه با افراد مهم محروم گردیده و در اهدافش دچار شکست شده.

6-شخص افسرده دارای یک دید کلی است مبنی بر اینکه هیچ چیز بر وفق مرادش نیست و به همین دلیل احساس تأثر و غمگینی می­کند (بک، 1383؛ به نقل از کهدویی،1384).

مطلب مشابه :  بهداشت روانی