احراز هویت

احراز هویت

احراز هویت

روش دوم وضعیت ضربان است. در این مرحله به چند طریق می توان به ضربان قلب پی برد یکی از طریق لمس نمودن شاهرگ گردن از طریق انگشت اشاره است.
روش دیگر در این مرحله گزاردن گوش بر روی سینه و نزدیک قلب است.
بند ب: نظارت بر تیم تحقیقاتی
مدیربودن یک عنوان و سمت است در حالی که مدیریت یک نوع شایستگی و لیاقت است به عبارت دیگر هر مدیری، مدیریت ندارد. مقام قضایی هم به عنوان یک مدیر صحنه قتل زمانی می تواند به اهداف بررسی صحنه قتل برسد که یک برنامه منسجم و هدفمند را ترسیم کرده باشد و در این راستا بایستی تیم تحقیقاتی را به خوبی همراهی کند چرا که سه عامل ایشان را در وظیفه خطیرشان مدد می رساند.
عامل اول: اولین عامل داشتن علم در این زمینه است یعنی با مطالعه کتب و گزاردن دوره های ویژه تبحر لازم را در این امور و تسلط کافی را بر قوانین دارا باشد.
عامل دوم: دومین عامل داشتن تجربه است چرا که تجربه از علم بالاتر بوده و حتی سنگ بنای علوم را کسب تجربه ها دانسته اند. فلذا ایشان باید در زمینه صحنه قتل تجربه کافی را کسب نموده باشد.
عامل سوم: عامل سوم استفاده از کارشناسان در مسائل فنی و تخصصی است. بدین معنی که پاسخگویی به خیلی از مسائل در تخصص شخص بازپرس نمیباشد و ایشان بایستی با استفاده از نظر کارشناسان به حل معماها و جمع آوری ادله و آثار بپردازد.
بند ج: نظارت بر تدارکات و امور پشتیبانی
مدیریت در صحنه قتل صرفاً در محدوده صحنه قتل نیست بلکه هر آنچه را که در خارج از صحنه و مؤثر در بررسی صحنه قتل باشد را پوشش می دهد. به عبارت دیگر هر عاملی که بر صحنه قتل تأثیرگزار باشد، زیر نظر مدیریت و یا حداقل با هماهنگی مدیر صحنه قتل بایستی انجام گیرد. از این حیث مقام قضایی بایستی علاوه بر توجه به جسد، ادله و آثار، نیم نگاهی هم به عوامل مؤثر در دستیابی به اهداف و پیش برنده کار تحقیقاتی توجه کافی را داشته باشد.
جهت تخصصی بودن بررسی صحنه قتل و سرعت بخشیدن به کار تحقیقات به یکسری تجهیزات نیاز است. در صورت فقدان این تجهیزات امر بررسی صحنه قتل با اخلال مواجه خواهد شد چرا که دیگر نمی توان صحنه قتل را مورد ضبط و ثبت قرار داد و عمل جمع آوری و بسته بندی مدارک نیز با مشکل مواجه خواهد شد. فلذا بایستی ترتیبی از پیش تدارک دیده شده باشد تا تمام لوازمات و تجهیزات لازم در چمدان ها و خودروهای ویژه بررسی صحنه قتل گذارده شده و در زمان وقوع قتل با آشفتگی و سردرگمی برخورد نکنیم تا در صورت نبود مابقی تجهیزات با آرامش خاطر و از طریق ارتباط با ارگانهای ذیصلاح سعی در مهیاکردن آن لوازم به عمل آید.
بند د: نظارت بر احراز هویت جسد
در پیگیری پرونده های قتل برای شناسایی قاتل اولین گام شناسایی هویت جسد می باشد. البته در بسیاری از صحنه های قتل هویت جسد مورد شناسایی است و اولیاء دم و همسایگان، مقتول را می شناسند و خود به خود این گام اول برداشته شده ولی همیشه این طور نیست، در خیلی از صحنه های قتل که تعداد آنها نیز قابل توجه است هویت جسد معلوم نیست. اگر هویت جسد شناسایی نشود، نمی توان تحقیقات را آغاز کرد و از آن طریق به شناسایی قاتل دست یافت، بدون شناخت هویت، تحقیقات را از کجا باید آغاز کرد؟ جسد در کدام شهر کشور ساکن است؟ خانواده او در کجا زندگی می کنند؟ دوستان او کیست؟ از کجا باید فهمید که چه کسی می توانسته و انگیزه آن را داشته که آن شخص ناشناس را به قتل برساند؟.
اینها سؤالاتی است که بدون شناسایی جسد بی پاسخ می ماند و نمی توان قاتل را مورد شناسایی قرار داد، به همین دلیل است که بعضی از قاتلین این را به خوبی می دانند که اگر هویت مقتول را به طریقی از بین ببرند که امکان شناسایی او وجود نداشته باشد امکان شناسایی قاتل نیز وجود نخواهد داشت و میتواند از چنگ عدالت و قانون بگریزد. از این روست که یکی از مؤلفین در کتاب خود آورده است که اولین وظیفه مأمورین پیجو در شناسایی قاتل، شناسایی هویت جسد در اجساد مجهول الهویه می باشد.
فلذا به جاست که مقام قضایی علی رغم آنکه امور مربوط به تشخیص هویت جسد را به متخصصین مربوط می سپارد خود نیز رأساً نظارت کامل را داشته باشد تا این امر به نحو احسن انجام پذیرد.
وقتی که مقام قضایی وارد صحنه قتل می شود با مشاهده جسد دو حالت متصور می شود یا اینکه جسد از نظر هویتی شناخته شده است که در این حالت مشکل خاصی وجود ندارد و اینکه مجهولالهویه است که در این حالت بسته به وضعیت جسد، واکنش مقام قضایی متفاوت خواهد بود.
گفتار سوم: وظایف قضایی مدیر
مقام قضایی به عنوان یکی از اعضایی که در بررسی صحنه قتل حضور دارد علاوه بر وظایف نظارتی خویش که در نقش مدیر صحنه قتل انجام می دهد، دارای یکسری وظایف قضایی نیز می باشد که قابل تفویض به هیچ یک از اعضای گروه نبوده و بایستی رأساً اقدام به انجام آنها نماید. دلیل این امر را می توان در دو عامل بیان کرد.
اولاً، برخی از امور تحقیقاتی صحنه قتل همانند بازجویی مظنونین و اخذ اظهارات شهود، بهتر است توسط یک نفر صورت گیرد، و هیچ شخصی بهتر از خود مقام قضایی نیست چون هم به موضوع مسلطتر است و طریقه و نحوه بازجویی قانونی و … را می داند و هم به لحاظ قوی بودن احتمال اینکه در آینده ادامه روند رسیدگی به پرونده نیز با وی باشد بهتر می توان از همان بدو امر نحو رسیدگی را هدفمند و جهت دار کند.
دوماً: قانون برخی دیگر از اقدامات در صحنه قتل را به عنوان تکلیف بر دوش مقام قضایی نهاده است که از آن جمله می توان به صدور ب
رخی دستورات و قرارها اشاره کرد فلذا برخی از امور نیز قابل تفویض به سایر اعضای تیم تحقیقاتی نمی باشد.
با این اوصاف این دو عامل را به شرح ذیل مورد بررسی قرار می دهیم.
کسب اطلاعات از افراد مرتبط با قتل
صحنه قتل حاوی انبوهی از اطلاعات است که این اطلاعات را می توان مظنون به صحنه قتل ربط داده و یا موجب اثبات بی گناهی وی شود. برخی از این اطلاعات مربوط به ادله و آثار موجود در صحنه و برخی دیگر مرتبط با افراد حاضر در صحنه قتل می باشد.
در خصوص جمع آوری اطلاعات از ادله و آثار به صورت کلی در گفتارهای قبل پرداخته شد. دراین گفتار به صورت اجمالی به شق دوم، که همان کسب اطلاعات از افراد مرتبط با صحنه قتل می باشد پرداخته می شود. در حقیقت می توان سه نفر را پس از رخداد قتل، با صحنه قتل مرتبط دانست که عبارتند از قربان، مظنون، شهود و مطلعین. طریقه برخورد با هر یک نیز متفاوت بوده و بایستی از شدت و ضعف برخورد با آنها بهره ببریم.
کسب اطلاعات از قربانی

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~