پایان نامه ارشد: ارتقاء حقوق زن

فمینیسم پست مدرن

از دهه هفتاد به بعد گروهی متأثر از دیدگاه های پست مدرنیستی با تکیه بر روانشناسی رفتارگرایانه بر حفظ ویژگیهای زنانگی تاکید ورزیدند. آنان باور فمینیست های رادیکال را قابل دسترسی می دانند اما به نحوی که خود می تواند اشکال جدیدی از ستم بیافریند. اینان معتقدند که زنان نیازمند خانواده و همسر و فرزند هستند نه نقش ازدواج و نه نقش مادری.

واقعیت این است که ظهور فمینیسم و رواج آن نشانه بحران در تفکر معاصر غربی محصول رنسانس است که در ستیز با واقعیت طبیعی و داده های علمی (روانشناختی، زیست شناختی) قراردارد و فمینیست در تمامی شاخه ها و جلوه هایش هدف و نتیجه ای جز ایجاد اختلاف و ناسازگاری بین دو جنس و تشدید بحران و عدم تفاهم انسانها ندارد. فمینیست ها با نادیده گرفتن نقشها و کارکردهای ویژه زنان و مردان سعی در ایجاد یک هماهنگی مصنوعی و بعضاً حتی انقیاد مردان توسط زنان دارند. اندیشه فمینیستی از آثار تفکرات سکولاریسم لیبرالیسم، و اومانیسم است و تنها در قلمرو «هوس مداری» و «آزادی مطلق» و «عدم توجه به وحی و احکام الهی» قابل طرح است و لذا به هیچ وجه با حقیقت و ماهیت دینی نسبت ندارد.[1]

1ـ5 حقوق زنان در قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران

اینک سیر تحول قوانین و مقررات داخلی در این زمینه را در قوانین عادی بررسی می کنیم. در قلمرو قوانین عادی، تأکید ما بر قانون ازدواج مصوب 1310، قانون مدنی مصوب 1313 و قانون حمایت از خانواده و برخی قوانین مصوب جدید پس از پیروزی انقلاب اسلامی و سال های اخیر خواهد بود

مطلب مشابه :  پایان نامه استراتژی بهینه بازاریابی در بازاریابی الکترونیک -بازاریابی مبتنی بر دانش

خرید و دانلود متن کامل با فرمت ورد (docx)  :  پایان نامه ارتقاء حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران

[1]. مگی هام، فرهنگ نظریه های فمینیستی، ترجمه نوشین احمدی خراسانی، فیروزه مهاجر، فرخ قره داغی، تهران: انتشارات توسعه،. 1382، ص419.

آلیسون وایلی، فمینیسم و علوم اجتماعی، ترجمه عباس یزدانی، مجموعه مقالات فمینیسم و دانش های فمینیستی، قم: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان،. 1382، ص 418.

عزازی، شهلا، فمینیسم و دیدگاه ها، تهران: انتشارات روشنگران، 1385، ص17.