استفاده از مشاوران

استفاده از مشاوران

استفاده از مشاوران

3. بیان آثار منفی و زیانبار استبداد رأی.
4. یافتن راهکارهای مقابله با خود محوری.
1-1-4- سابقه و پیشینهی تحقیق
درمان و اصلاح رفتار، سابقهای به قدمت تاریخ حیات بشری دارد. انسان از ابتدای خلقت، به عنوان موجودی فراگیرنده و دارای عقل و فهم برای اصلاح، تغییر و بهبود رفتار و عملکرد اجتماعی خویش تلاش کرده است ودر این راستا به دنبال استفاده از تجربیات و بصیرت افراد مختلف بوده است.
مباحث دوری از خود محوری و روی آوردن به مشورت و استفاده از مشاوران و راهنمایان در علوم مختلف بالاخص مباحث روانشناسی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. اما بررسی استبداد به رأی به لحاظ اخلاقی و علل به وجود آمدن آن و همچنین راههای پیشگیری و درمان این صفت، مورد بررسی و پژوهش مستقل قرار نگرفته است، لذا لازم است تا چنین مقولاتی از دید آیات الهی و معارف اهل‏بیت(ع) مورد بررسی قرار گیرد تا به الگویی منسجم بر پایهی اصول متقن دست یابیم.
در رابطه با موضوع مشورت و شوراها با توجه به دیدگاههای اسلامی نیز کتب و مقالاتی به رشته تحریر در آمده که در ذیل به چند نمونه از آنها اشاره میشود:
1. کتاب: شورا و مسئولیت، جعفری تبریزی، محمدتقی(1378)، تهران: فرهنگ اسلامی.
2. کتاب: مشورت و مشاوران در سنت و سیرهی پیشوایان، سامانی، سید محمود (1387)، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
3. کتاب: معراج السّعاده، نراقی، ملااحمد(1388)، قم: انتشارات علویون.
4. پایان نامه کارشناسی ارشد: مشاوره در سیره پیامبر(صلی الله علیه و آله وسلم) واهل بیت(علیهم السلام) با تأکید بر امور سیاسی-اجتماعی، مریم حسین زاده صلاتی(1390)، دانشگاه معارف قرآن و عترت(علیهم السلام).
5. مقاله: بحثی مقدماتی دربارهی مقایسه اصول نظری راهنمایی ومشاوره در اسلام با اصول مشاوره انسان گرا، حسینی، سید علی اکبر(1377)، فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره53 و 54.
6. مقاله: ارزش ها و ضد ارزش ها در نهج البلاغه، ساجدی، محمدهادی، مجله ی طوبی، شماره ی 5، اردیبهشت 1385 ش.
7. کواکبی، عبدالرحمن، طبایع الاستبداد، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۲ش
8. مقاله: استبداد و خودکامگی در تحلیل قرآن، سید ابراهیم سجادی، فصلنامه پژوهش های قرآنی، بهار و تابستان 83، شماره 37 و 38.
1-1-5- سؤالات تحقیق
الف. سؤال اصلی:
راهکارهای اصلی پرهیز از استبداد رأی و خود محوری از دیدگاه آیات و روایات چیست؟
ب. سؤالات فرعی:
1. تأثیر خودمحوری و استبداد رأی در دستیابی به کمال انسانی چیست؟
2. تأثیر تکیه بر عقل جمعی (مشورت) در مهار استبداد چیست؟
1-1-6- فرضیات تحقیق
1. با توجه به اهمیت بازتاب مسألهی توحید (خدا محوری) در رفتارهای فردی و خانوادگی و اجتماعی و همچنین اصل لزوم مشورت به عنوان ارزشی اخلاقی و دینی در اسلام میتوان به پرهیز و دوری از استبداد رأی و خودمحوری دست یافت. از دیگر راههای گریز از این خصیصه، پذیرش خرد جمعی، پذیرش نقش همیاری دیگران در توفیق و داشتن جنبهی نقد پذیری را میتوان نام برد.

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~