اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر

– آیا لازم است تا سازمان ملل متحد یک شورای امنیت اقتصادی و اجتماعی و فیزیک شورای محیط زیستی نیز تشکیل دهد؟
– جایگاه شورای حقوق بشر در ساختار اصلاح شده سازمان ملل متحد چیست؟
– آیا می توان تصور کرد که یک شورای حقوق بشر در کنار شورای امنیت، شورای امنیت اقتصادی و اجتماعی و نیز شورای امنیت زیست محیطی به فعالیت بپردازد؟ به گونه ای که ساختار متقارن و مشابه هم داشته باشند یعنی متشکل از 54 عضو مطابق با الگوی شورای اقتصادی و اجتماعی فعلی سازمان ملل؟
– تا چه حد این روندهایی که گلدستون مشخص کرده است می توانند بر کار شورای حقوق بشر سازمان ملل تاثیر گذارند؟
در واقع می توان گفت که می تواند پیامدهای گسترده ای بر کار شورای حقوق بشر گذارد.
در وهله اول، نیاز فوری به مدیریت بهتر بویژه در درون کشورهای فقیرتر مطرح است تا بتوانند قادر به برآوردن نیازهای اولیه جمعیت فقیر خود باشند.
شورای حقوق بشر باید فعالانه تلاش نماید دموکراسی و حاکمیت قانون را ارتقاء دهد.
در وهله دوم، این روندها اشاره می کنند به این که می بایست به توسعه متوازن در سرتاسر جهان توجه بیشتری شود. همچنین باید اهداف توسعه ای هزاره (سند اجلاس سال 2000 سران جهان) و اجرای ملی حق توسعه توجه شود.
یک جهان فقیرتر با مردم آموزش ندیده فشار فزاینده ای بر ارزش های حقوق بشری وارد خواهد آورد.
در وهله سوم، آموزش در کل و نیز آموزش حقوق بشر باید در سیاست های توسعه در نظر گرفته شوند. این کار ضرورتی دارد زیرا به جوانان سراسر دنیا حس احترام به دیگران و تحمل دیگران را القا می کند. همچنین به نهادینه کردن ارزش های حقوق بشری کمک می نماید.
در وهله چهارم، حقوق بشر مهاجران نیز باید با الویت مورد توجه جامعه جهانی قرار گیرد. جهانی که در آن به طور روزافزونی مردم از مرزهای ملی عبور می کنند.
پنجم اینکه شورای حقوق بشر باید به نحوی عمل کند که حمایت جهانی را نسبت به ارزش های اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه هزاره سران جهان در سازمان ملل متحد را برانگیزد.
ماموریت شورای حقوق بشر در قطعنامه شماره 251/60 مجمع عمومی سازمان ملل متحد که موجب تاسیس آن شده، آمده است. با این وصف، تاکنون خود شورای حقوق بشر ماموریت خود را از طریق بیانیه ماموریت تصریح نکرده است، یعنی بیانیه ای که اهداف شورا را بیان کرده باشد.
می توان ماموریت شورا را حول محورهای زیر و با استفاده از خط مشی های آمده در قطعنامه مجمع عمومی تشریح کرد:
ماموریت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد عبارتست از ارتقاء جهانی احترام به حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی، شامل حق توسعه، برای همه و بدون تبعیض از هر حیث. مبنای کار شورا آن است که همه دولت ها موظفند تمامی حقوق بشر و آزادی های اساسی را ارتقاء بخشیده و حمایت کنند. شورای حقوق بشر ماموریت خود را از طریق زیر انجام می دهد:
– تشویق و ارتقاء همکاری و گفتگو بر مبنای اصول منشور ملل متحد و سایر اسناد و سازمان ملل.
– ارتقاء آموزش حقوق بشر
– ثبت و توسعه هنجارهای حقوق بشری
– هدایت جریان حقوق بشر و سردمداری آن
– هدایت نظام جهانی بازنگری دوره ای کارنامه حقوق بشر کشورها
– تلاش جهت پیشگیری از موارد نقض فاحش حقوق بشر
– واکنش به وضعیت های اضطراری از نظر حقوق بشری
– مدیریت و راه اندازی نظام رویه های ویژه حقوق بشری (گزارشگر ویژه و …)
– ارائه پیشنهادات لازم در خصوص ارتقاء و حمایت از حقوق بشر
– بهره برداری از مشاوره های تخصصی سازمان های همکار و بویژه سازمان های حقوق بشری غیردولتی.

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~