اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری

اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری

اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری

راه دیگری که مدیران شرکت ها می توانند سود حسابداری (تعهدی) گزارش شده را مدیریت کنند، انتخاب روش های حسابداری است. به عنوان مثال، در دوره های افزایش قیمت ها به کارگیری روش اولین صادره از آخرین وارده ، در ارزیابی موجودی ها موجب محاسبه سود کمتر و پرداخت مالیات کمتر می شود که قطعا بر جریان وجوه نقد شرکت تاثیرمی گذارد.
ج- برآوردهای حسابداری
راه دیگری است که مدیران می توانند سودهای حسابداری گزارش شده را تحت تاثیر قرار دهند. به عنوان مثال، مدیران باید ارزش اسقاط و عمر مفید کلیه دارایی های استهلاک پذیر را تخمین بزنند. تغییرات در این تخمین ها، هزینه های استهلاک را تحت تاثیر قرار می دهد. برخلاف تغییر در اصول و روش های حسابداری، تغییرات در برآورد ها اثر انباشته نداشته، بلکه اثر آن در دوره جاری یا به دوره های آتی تسری می یابد. در هر حال اگر تغییرات در برآورد حسابداری با اهمیت باشد، باید در یادداشت های پیوست صورت های مالی افشا شود.
د- تصمیمات اقتصادی
تمامی سیاست های مطرح شده تنها بر اقلام صورت های مالی اثر می گذارد و هیچ اثری بر روی جریانات نقدی شرکت ندارند. در هر حال راه هایی وجود دارد که مدیریت می تواند با استفاده از آن ها جریانات نقدی شرکت را تحت تاثیر قرار دهد. به عنوان مثال، اگر مدیریت بخواهد سود گزارش شده را کاهش دهد، می تواند مخارج تحقیق و توسعه را افزایش دهد، لذا افزایش مخارج مزبور در سال مالی مورد نظر به عنوان افزایش هزینه دوره قلمداد می شود که در این صورت سود گزارش شده کاهش می یابد. در هر حال از زمانی که مخارج بیشتری تحقیق و توسعه شود، جریانات نقدی واحد تجاری تحت تاثیر قرار می گیرد و سوء مطالبه کسورات مالیاتی برای مخارج تحقیق و توسعه، روشی دیگر برای تهور مالیاتی است.
فعالیت استفاده فزاینده از استقراض شرکتی
معمولترین نوع فعالیت استفاده فزاینده از استقراض شرکتی برای کاهش حداکثری درآمد مشمول مالیات با مطالبه مضاعف کسورات مالیاتی برای مخارج سود میباشد. گرفتن وام های اختصاصی از محل منابع اداره شده و دولتی و هزینه کردن آن در بخش های غیر مرتبط و مشخص افراد، درج هزینه های اخذ وام در اظهارنامه و در کنار حسابرسی در قیمت تمام شده کالای تولیدی.
اعمال سیاست متهورانه مالیاتی از طریق اقلام تعهدی
یکی از عوامل ایجاد اختیارات حسابداری و محاسباتی مدیریت و همچنین اختیار در انتخاب اصول و روش های متفاوت حسابداری، استفاده از اقلام تعهدی میباشد. میتوان اقلام تعهدی موجود در سود را در 3 دسته طبقه بندی نمود :
دسته نخست اقلام تعهدی که متشکل از تعدیلات مبتنی بر اطلاعاتی است که در دسترس عموم قرار دارد، دسته دوم تعدیلات مبتنی بر اطلاعات مخصوص مدیریت می باشند و دسته سوم تعدیلات مبتنی بر انگیزه های شخصی مدیریت هستند. دسته نخست، اقلام تعهدی غیراختیاری و دسته سوم اقلام تعهدی اختیاری نامیده می شود. تعاریف مختلف از اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری سبب می شود که دسته دوم اقلام تعهدی برخی مواقع جزء اقلام تعهدی اختیاری و در دیگر موارد در بخش اقلام تعهدی غیر اختیاری قرار گیرند. (فرانسیس وهمکاران 2004)
بعبارتی اقلام تعهدی اختیاری اقلامی هستند که مدیریت میتواند آن ها را کنترل کند. به عبارت دیگر، اقلام تعهدی اختیاری آن هایی هستند که مدیریت بر آن ها کنترل داشته و میتواند آن ها را به تأخیر بیندازد، حذف کند و یا ثبت و شناسایی آن ها را تسریع کند. اقلام تعهدی اختیاری، به وسیله عملیات عادی توصیف نمی شود وشاخصی برای کشف مدیریت سود است. هر چه قدر اقلام تعهدی اختیاری در داخل اقلام تعهدی بیشتر باشد احتمال اعمال سیاست متهورانه مالیاتی نیز متعاقب آن افزایش می یابد (از جمله: هزینه های برآوردی تضمین محصولات، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، ذخیره کاهش ارزش موجودی ها).
دیگر ابزارهای سیاست های متهورانه مالیات در زیر به اختصار بیان شده اند:
استفاده بیش از حد از زیان های مالیاتی،
کاهش مالیات درآمدهای سرمایهای در بازسازی شرکتی،
3. مطالبه بیش ازحد کسورات مالیاتی برای هزینههای اجاره و کرایه و استفاده از تراکنشهای فروش و فروش و اجاره.
4. استفاده از زیان های مالیاتی درآمدهای سرمایهای،
5. پیشفروش سهام و گواهی سهام برای کاهش درآمد مشمول مالیات و دستکاری دادوستد سهام.
6. انجام اقداماتی از جمله مخدوش کردن دفاتر قانونی به منظور رد دفاتر و نهایتا تشخیص علیالراس .
7. استفاده از الفاظ، عبارات و بویژه مفرهای و گریزهای قانون(حق الزحمه، کارمزد، حق العبور…) به منظور یافتن راه هایی که مودی بتواند مالیاتی را نپردازد یا آن را کمتر از میزان حقه بپردازد.
8. نگهداری دو دسته دفاتر و مدارک برای ثبت معاملات یک دفتر برای خود مودی که دخل و خرج را به درستی نشان می دهد و دفتر دیگر برای ارائه به ماموران مالیاتی جهت تشخیص و رسیدگی مالیات.
9. انجام کار قاچاق با وجه نقد البته چندین کار برای شخص جرم نیست ولی در بسیاری موارد درآمد حاصل از مشاغل اضافی و فرعی به صورت نقدی دریافت می شود و از پرداختن چک خودداری می شود، در نتیجه هیچگونه ثبت قانونی صورت نمی گیرد و مقداری از درآمدها از چشم مامورین مالیاتی دور نگه داشته می شود.
10. انجام معاملات پایاپای مثلا شرکت الف کار ی را برای شرکت ب انجام می دهد در مقابل شرکت مبالغی را به صورت کالا یا خدمت به شرکت الف ارائه می دهد در اینجا با اینکه یک معامله مشمول مالیات انج
ام گرفته اما گزارشی از آن در دفاتر به ثبت نرسیده
11. کمتر گزارش کردن انعامها(پاداشها) مثل انعامها یا پاداشهایی که در مقابل جبران خدمات یا انجام معاملات رد و بدل می شود.
12. معاملات نقدی، پرداخت های نقدی که بابت خرید کالا و خدمات انجام می شود وظیفه ماموران مالیاتی را جهت ردیابی و کشف آن ها و اخذ مالیات مربوطه دشوار می کند.

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~