انتخابات ریاست جمهوری

دانلود پایان نامه

عکس3-7- علی اکرم همت اف، رئیس جمهور تالش مغان عکس 3-8-هلال محمداف- نخست وزیر
ماخذ: آرشیو نگارنده
عکس 3-9 مجلس ملی تالش مغان
عکس 3-10-فخرالدین عباس زاده- رئیس مجلس
ماخذ: آرشیو نگارنده
این اطلاعیه با نام علی اکرم همت اف، و فرماندهان دیگر لشکر تالش(یا باتالیون لنکران) میکائیل حاجی اف، قربان اف جمهوری تالش مغان را اعلام گردید.مقصد بعدی فعالان جنبش ملی تالش این بود که حاکمیت از نظامیان به نمایندگان ملت انتقال یابد.بنابراین مقدمات تشکیل مجلس ملی را فراهم کردند. در تـاریخ 4 ژوئیه سال 1993 در شهر لنکران نشستی بـا شرکت نمایندگان پارلمانی، وزرا و دیگر مقامات عالی رتبه و روشنفکران سرشناس که همگی از اهالی تالش مغان بودند برگزار شد. دویست و پنجاه نماینده انتخاب گشت که 150 تن از نمایندگان شورایی روستاها و شهرها ی تالش بودند و صد تن از پیران و ریش سپیدان مورد اعتماد مردم. از این تعداد 217 نفر به لنکران و سالن درام تیاتر(سالن تئاتر) رفتند و اجلاس مجلس ملی را برگزار کردند.
در این نشست مسائل مربوط به اعلام جمهوری تالش مغان و اوضاعی که در منطقه به وجود آمده بود مورد مذا کره و بررسی قرار گرفت و بعد در شرایط رضایت بخشی راه های پیشبرد امور مربوط به تاسیس جمهوری خود مختار تالش مغان و برقراری نظم و امنیت مشخص شد و در آن نشست بـا در نظر اوضاع سیاسی و اجتماعی تصمیم گرفته شد که در اسرع وقت مجلس خلق جمهوری تالش مغان تشکیل شود.در 17 اوت، بـا توجه به موانع قابل تصور و غیر قابل تصور، انتخابات خلق جمهوری خود مختاری تالش مغان برگزار شد و از هفت منطقه مذکور 216 نماینده از 250 نماینده انتخاب شده و در مجلس حضور یافتند. درنخستین جلسه به اتفاق آرا ایجاد جمهوری خود مختار تالش مغان در قالب جمهوری آذربایجان را تصویب کردند. و 7 آگوست جلسه پارلمان تشکیل شد و ابتدا قانون داخلی مجلس را آماده کردند و مکانیزم رای گیری و قانون گذاری را تصویب کردند.نمایندگان 7 رایون(آستارا،لریک،لنکران،ماسالی،جلیل آباد،بیله سوار،یاردیملی) حاضر بودند و رایون های دیگری نیز همچون صابر آباد، نفت چاله و سالیان آمادگی خود را برای پیوستن به این جمهوری اعلام کردند و نام نمایندگان خود را فرستاده بودند. اهالی مغان علی اکرم را حامی ای مقتدر می دیدند که در شرایط جنگی آن روز می توانست امنیت را به شهرهای آنان باز گرداند.
مجلس ملی تالش این موضوع را که تالش مغان یک کشور مستقل باشد یا یک جمهوری خود مختار در ترکیب آذربایجان را به رای گذاشت.گه دومین شکل مورد قبول اکثریت واقع شد.لازم به ذکر است در اعلامیه ی نخستین عبارت جمهوری تالش مغان به کار رفته بود و به خود مختاری اشاره نشده بود.مجلس ملی تالش مغان علی اکرم همت اف را به عنوان رییس جمهور برگزید و فخرالدین عباس زاده را به عنوان رییس مجلس برگزید.و سرود ملی و پرچم را مورد تصویب قرار داد.
هم چنین ترتیب کار مجلس خلق مشخص شد و کمیسیونی مامور تهیه و تدوین قانون اساسی گردید و رنگ و آرم پرچم جمهوری خود مختار تالش مغان نیز مورد تصویب قرار گرفت و در مدت کوتاهی برای تثبیت اوضاع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تامین مواد اولیه غذایی مـردم، اقدامات فوری انجام گرفت و برای اولین بار در تـاریخ جمهوری آذربایجان درباره چگونگی انتخاب والی و معاون والی ولایات، اساسنامه ای تصویب شد. آن ها نامه ای همراه با مصوبات خود به مجلس آذربایجان نوشتند برای اینکه آن ها نیز این مصوبات را به رسمیت بشناسند اما مجلس آذربایجان جوابی به این نامه نداد ،مجلس خلق روز انتخابات ریاست جمهوری را مشخص کرد. میکائیل حاجی اف ، و قربان اف با سربازان خود به جبهه جنگ قره باغ رفتند و علی اکرم همت اف جهت اداره امور در لنکران ماند. اما تهاجمات حکومت مرکزی، بعضی اشتباهات رهبری جمهوری خود مختار تالش مغان، نبود تجربه سیاسی درحد لازم، عدم درک برخی از مـردم از مساله جمهوری خود مختار و ترس مـردم از شخصیت « حیدر علی اوف» بر روند امور و اجرای تدابیر اتخاذ شده مجلس خلق تاثیر منفی می گذاشت. تـا این که در تـاریخ 23 اوت سال 1993 بر اثر تهاجم گسترده نیروهای دولتی و خودداری علی اکرم همت اوف از درگیری مسلحانه و خونریزی، جمهوری خود مختار تالش مغان ساقط شد و همه رهبران آن رئیس جمهور، وزیر دفاع و بیش تر از 20 نفر زندانی شدند و شمار زیادی نیز متواری گردیدند.( محمد اف ،1381، 45) در 23 آگوست این هنگام دستگیری علی اکرم در جنگل هفت حونی درگیری نظامی رخ داد و به روایتی 17 نفر در این درگیری کشته شد تا علی اکرم و یارانش دستگیر شدند.علی اکرم زندانی شد و در سال 1994 گریخت .حکومت خانواده ی او را گرفت و مورد شکنجه قرار داد.او قبول کرد که در صورت آزادی خانواده اش تسلیم شود. خانواده اش را به هلند فرستادند و او خود را تسلیم کرد.1995 هلال محمداف و فخرالدین عباس زاده بر اثر فشار حکومت به روسیه مهاجرت کردند. از قوانینی که در قانون اساسی جمهوری تالش مغان گنجانده شده بود می توان به این موارد اشاره کرد:
-جمهوری تالش مغان جمهوری ای دمکراتیک و لاییک در ترکیب جمهوری آذربایجان است.
-مبنای قدرت در جمهوری تالش مغان مردم هستند.
-خود مختاری تالش مغان دارای سه قوه اصلی مجریه،مقننه و قضاییه است.
-پایتخت این جمهوری لنکران است.
– سمبل های ملی تالش مانند پرچم و سرود ملی و مارش نظامی مقدس هستند.حرب؟
-جمهوری تالش مغان حق دارد با کشورهای دیگر ارتباط داشته باشد و با آن ها قرارداد امضا کند.
-جمهوری تالش مغان حق کنسول فرستادن به کشورهای دیگر و پذیرفتن از آن ها را دارد.
-در تالش مغان قوانین مصوب در تالش مغان اجرا می شود و در صورتی که قوانین آذربایجان با قوانین تالش مغان منافات نداشته باشند آن ها نیز اجرا می شوند.
این متن در روزنامه صدای تالش نیز چاپ گشت (محمداف، 1993،4)
3-2-3-3-2-تقسیمات تالش شمالی بعد از جمهوری تالش مغان
پس از سقوط جمهوری تالش مغان و استقرار کامل جمهوری آذربایجان به عنوان یک جمهوری مستقل، منطقه تالش در تقسیمات رایونی در ترکیب جمهوری آذربایجان ادامه حیات می دهد. در شکل رسمی در آذربایجان به این منطقه تالش یا تالشستان اطلاق نمی شود و تحت عنوان منطقه اقتصادی جنوب شناخته می شود. از اطلاق تالش به ساکنین این منطقه پرهیز می شود و به آن ها جنوبلو می گویند.الارغم اینکه تالش ها هنوز منطقه خود را تالش و تالشستان می نامند در شکل رسمی در آذربایجان به این منطقه تالشستان اطلاق نمی شود و تحت عنوان منطقه اقتصادی جنوب شناخته می شود. از اطلاق تالش به ساکنین این منطقه پرهیز می شود و به آن ها جنوبلو می گویند. رایون ها کنونی تالش شمالی عبارتند از:
اوستورو(آستارا)لیک(لریک)ورگه دیز(یاردملی)،ماسالون(ماسالِ)،هموشه رو(جلیل آباد) نته چاله(نفت چاله) بیله سوو(بیله سوار)،سلیون(سالیان) ساعتلی، صابر آباد،ایمیشلی به مقام حاکم در رایون« ایجرا حاکم » می گویند. این رایون ها در دو ناحیه اقتصادی بزرگتر پخش شده اند:
رایون اقتصادی لنکران(آستارا،جلیل آباد،لنکران، لریک، یاردیملی،ماسالی)
رایون اقتصادی آران(نف چاله ،ساعتلی،صابرآباد، سالیان)
3-2-4- تحولات قدرت و جغرافیای سیاسی تالش جنوبی پس از تجزیه تالش

مطلب مشابه :  سیستم‌های اطلاعات مدیران اجرایی، سیستم گزارش دهی مدیریت، سیستم اطلاعات مدیریت