اندازه گیری

دانلود پایان نامه

برای استخراج یا روغن کشی از هسته عناب از روش دستگاهی سوکسله استفاده می کنیم برای این منظور هسته های آماده شده از قبل برای روغن کشی را وزن کرده که ما در سه تکرار روغن کشی را انجام میدهیم . مقدار وزن هسته ما 900 گرم است که در تکرارهای انجام شده مقدار مشخصی از آن را بر می داریم .
شکل 3-9 مراحل روغن کشی از هسته عناب بوسیله سوکسله در آزمایشگاه
شکل 3-10 روغن بدست آمده از هسته عناب
3-17-1مراحل آزمایش:
1-به ترتیب مقدار 100-105 و 120 گرم هسته عناب را به صورت خرد شده در می آوریم هرچه ذرات خردتر باشد بهتر است.
2-یک کاغذ صافی را به شکل یک لوله ی ته بسته در می آوریم قطر این لوله کاغذی باید طوری باشد که به راحتی وارد لوله سوکسله شود .
3-هسته های عنابی را که در مرحله ی یک آماده کرده ایم داخل لوله کاغذی ریخته به آرامی وارد سوکسله می کنیم . ( مراقب باشید که هسته های عناب خرد شده از داخل کاغذ خارج نشود.)
4-داخل فلاسک ته گرد 1000 سی سی پترولیم اتر ریخته آن را به گیره می بندیم و چند تکه سنگ جوش نیز داخل فلاسک می اندازیم
5-در این مرحله سوکسله و مبرد را روی فلاسک نسب می کنیم .(توجه کنید مبرد باید قبل از نصب تست شده باشد که نشتی ندهد و شیلنگ های ورودی و خروجی آب نیز به آن وصل شده باشد).
6-شیر آب را باز می کنیم تا آب درون مبرد جریان یابد .
7-در این مرحله یک توری سیمی زیر فلاسک گذاشته و چراغ بنسن را زیر آن روشن می کنیم .
8-وقتی که اولین قطره ی حلال تقطیر شده و از سر مبرد چکه کرد زمان را ثبت می کنیم (توجه داشته باشید که دستگاهی که نصب کرده اید کاملا عمودی باشد تا قطره های حلال دقیقا روی مواد درون کاغذ بریزد).
9-استخراج را به مدت پنج ساعت ادامه می دهیم . (نکته : هر چه زمان استخراج بیشتر باشد روغن بیشتری استخراج می شود)
10-بعد از پنج ساعت حرارت را قطع کرده اجازه می دهیم سیستم کمی خنک شود و همه ی بخارات در مبرد سرد شده و به فاز مایع وارد شوند.
11-سپس ابتدا مبرد را برداشنه و سپس سوکسله را جدا می کنیم و در مرحله آخر فلاسک را از گیره جدا می کنیم ( نکته : اگر مقداری محلول درون سوکسله مانده آن ر به آرامی و با دقت طوری که خورده های گردو وارد آن نشود به فلاسک می ریزیم
12-محتویات فلاسک را به بشر انتقال داده و می گذاریم تا حلال تبخیر شود. بعد از این که حلال تبخیر شد جرم روغن استخراج شده راحساب کرده و درصد روغن را بدست می آوریم.
نکته 1) برای راحتی اندازه گیری وزن روغن بهتر است بشر خشک را قبل از ریختن محلول درون آن وزن کنیم و در مرحله ی آخر دو باره بشر و روغن را با هم توزین کرده وزن بشر را از آن کم کنیم وزن دقیق روغن بدست می آید.
نکته 2) در طول انجام آزمایش باید شیلنگ های مبرد را به شکل مناسب تنظیم کنیم و مراقب باشیم شیلیگ ها با طوری داغ تماس نداشته باشد زیرا باعث آب شدن شیلنگ می شود.
نکته 3) باید در تمام طول انجام آزمایش آب درون مبرد جریان داشته باشد در غیر این صورت بخارات محلول از سیستم خارج می شود.
نکته 4) اتصالات سمباده ای را قبل از بستن سیستم به مقدار خیلی کم چرب کنید تا در پایان کار برای جدا کردن اتصالات به مشکل برخورد نکنید.
3-17-2تعیین راندمان درصد استخراج روغن هسته عناب :
بعد از انجام روش سوکسله بالن را جدا کرده میگذاریم تا باقی حلال درون آن بپرد بعد بالن رادر دسیکاتور گذاشته تا به وزن ثابت برسد سپس با استفاده از ترازوی دیجیتال وزن بالن همراه روغن را اندازه می گیریم و از وزن بالن خالی کم میکنیم .وبر وزن نمونه هسته اولیه تقسیم می کنیم وجواب آخر را در 100 ضرب میکنیم. برای تعیین راندمان استخراج روغن در مرحله اول 100 گرم هسته عناب را وزن کرده و وزن بالن خالی 176 گرم گزارش میشود .که درصد بازده استخراج روغن را مطابق فرمول زیر بدست می آوریم که برابر با 35/4 میشود به همین ترتیب برای دو تکرار دیگر اینگونه عمل میکنیم :

مطلب مشابه :  مولفه های سلامت روان، تاریخچه ی سلامت روان، روابط مثبت با دیگران