انواع سیستم‌های اطلاعاتی

دانلود پایان نامه

محدودیت های مدیریتی ـ انجماد (عدم توسعه) کاربرها و تأکید بر نظارت بر سیستم های موجود.
ـ کنترل بودجه سیستم های پردازشی الکترونیکی، هیچگونه وجه اضافی جهت پردازش الکترونیکی اختصاص نمی یافت.
ـ حرکت به سوی تمرکز بخشیدن به پردارش کامپیوتری به منظور اعمال صرفه جویی مالی.
ـ اجبار به کنترل و اعمال استانداردها.
ـ بکارگیری سیستم هایی به منظور اخذ هزینه از کاربرانی که از سیستم های پردازش الکترونیکی استفاده می کنند.
ـ بازسازی کاربردهای دفتری.
4 79 ـ 1975 افزایش
نقش کاربران ـ گرایش به سمت استفاده از بسته های نرم افزاری.
ـ مشارکت بیشتر کاربران در فعالیت های پردازش الکترونیکی.
ـ پیرایش پایگاه داده ها و محاسبات توزیعی جهت تکامل بیشتر MIS.
ـ برنامه نویسی ساختاری جایگاه محکمی در توسعه پیدا می کند. این عمل موجب می شود که کارگزاری نقش خود را از دست بدهد و به فعالیت های تحلیل و طراحی اهمیت داده شود.
5 85 ـ 1980 تعامل
کاربر ـ ماشین ـ اوایل دهه 1980 ریز کامپیوترها به عنوان سیستم های پردازش مجزا و نه به عنوان سیستم های تک منظوره به کار گرفته شدند.
ـ در سال های میانی این دهه ریزکامپیوترها از طریق تکنولوژی شبکه به کامپیوترهای مرکزی متصل شدند.
ـ سیستم های کاربر ـ آشنا، آماده و تجاری مد نظر قرار می گیرند.
ـ نوید آغاز سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری (D.S.S)
ـ بسته های نرم افزاری پردازش کلمات مورد نظر قرار گرفتند.
ـ نوید پیدایش مکانیزه کردن عملیات اداری.
ـ شروع کار تجربی در سیستم های خبره و هوش مصنوعی
ـ کاهش اهمیت وظایف برنامه نویسی کاربردی که اکنون با وظایف مدیریتی پایگاه و داده ها تداخل نموده است.
منبع : مأخوذ : «صرافی زاده» و «پناهی»، 1380، صص 95-193
در حال حاضر (رضائیان، 1385) جنبشی در جریان است تا از «هوش مصنوعی » برای حل مسائل مدیریتی استفاده کنند، یعنی این که رایانه را به گونه ای برنامه ریزی کنند که بتواند مانند ذهن انسان برخی از کارهای استدلال منطقی را صورت دهد. یک شاخه فرعی هوش مصنوعی تحت عنوان «سیستم خبره » بیشترین توجه را به خود جلب کرده است. یک سیستم خبره مانند یک متخصص در یک زمینه خاص انجام وظیفه می کند. یک محدودیت سیستم خبره در این است که نمی تواند هوش فرد را توسعه دهد. یک راه برای غلبه بر این محدودیت استفاده از «شبکه‎های عصبی » است که شبیه‎سازی‎های الکترونیکی و ریاضی از مغز انسان است. به طور کلی به همه‎ی سیستم‎هایی که از هوش مصنوعی استفاده می‎کنند «سیستم‎های مبتنی بر دانش » گفته می‎شود. در دهه 1990 برخی از سازمان‎ها، بر روی سیستم‎های مبتنی بر دانش برای حل مسائل مدیریتی سرمایه‎گذاری سنگینی کرده‎اند.
2ـ 4 ـ انواع سیستم های اطلاعاتی
سیستم‎های اطلاعاتی را به انواع مختلفی طبقه بندی می کنند که در زیر به چند نمونه از آن اشاره می کنیم. برین (1997) عقیده دارد که “انواع سیستم‎های اطلاعاتی شامل: 1. سیستم‎های پشتیبانی عملیات ، که این سیستم‎ها از پردازش اطلاعات مورد نیاز برای عملیات روزمره کسب و کار پشتیبانی می کنند؛ و 2. سیستم‎های پشتیبانی مدیریت ، که این سیستم ها نیازهای تصمیم گیری مدیریت عالی، میانی و سرپرستی را پشتیبانی می کنند” (ص 29).

مطلب مشابه :  سیستم اطلاعات مدیریت