بازار اوراق بهادار

دانلود پایان نامه

در بین فرض های بالا، فرض 3 از بقیه مهم تر است. اگر باور داشته باشیم که بازار حافظه ندارد، بنابراین نباید نگران تغییر قیمت باشیم و اگر تغییرات تصادفی فرض شود، همان گونه که کاهش قیمت مشاهده می شود، بایستی افزایش قیمت هم دیده شود و دلیلی ندارد که فرض کنیم روند بازار همواره کاهشی خواهد بود.
شکل زیر، عوامل مؤثر بر قیمت بازار را نشان می دهد:
آینده حال گذشته
نمودار فوق نشان می دهد که پیش بینی قیمت در بازار، تحت تأثیر عواملی چون اطلاعات گذشته، وضعیت کنونی، انتظارات آینده و سایر عوامل دیگر می باشد. در یک بازار کارآ، عوامل های 1 و 2 و 3 به عنوان عامل های تعیین کننده قیمت شناخته می شوند و عامل چهارم که قابل پیش بینی نیست، عامل نوسان قیمت می باشد و از این رو قیمت در بازار کارآ، دقیقاً قابل پیش بینی نمی باشد.
آنچه که تاکنون گفته شد، ابزارها و عواملی بود که در بازارهای سرمایه و کالا و خدمات مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین مکانیزم تعیین قیمت ها نیز از ضرورت های بازار می باشد. حال از آنجا که بحث اصلی مربوط به بازار مبادله کالا می باشد، توجه خود را به بازار مبادله کالا یا بورس کالا معطوف می نماییم.
1-6 بورس
بورس در اصطلاح به مکانی گفته می شود که پاره ای از کالاها و اوراق بهادار قیمت گذاری و سپس خرید و فروش می شوند. برای انجام معاملات در بورس ها، لازم است خریداران و فروشندگان به کارگزاری های فعال در بورس مراجعه نمایند. کارگزار یک شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آنها معامله می کند. (فصل اول قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال 1384) بر این اساس بورس به دو نوع تقسیم می شود.
1- بورس کالا
2- بورس اوراق بهادار
1-6-1 بورس اوراق بهادار
در بورس اوراق بهادار، سهام و اوراق بهادار منتشر شده در بازار، مورد معامله قرار می گیرد. این بازار مکانی برای تأمین منابع مالی بنگاه ها از محل فروش اوراق بهادار می باشد.
1-6-2 بورس کالا و ویژگی های آن
در بورس کالا، کالایی که کاربرد همگانی داشته و زود فاسد نمی شوند، خرید و فروش می شود. این بورس، بازار دادوستد همیشگی برخی از کالاها در مکان معیّنی که مقررات و قانون های ویژه ای بر آن حکمفرماست.
اگر به مکان هایی که در سده های پیشین قط برای دادوستد و نرخ گذاری کالا اختصاص یافته، بتوان کلمه بورس را نسبت داد، باید مردم مصر و بابل را از پایه گذاران بورس دانست. البته در آن زمان تنها کالاهای تجاری در ایین گونه مکان ها دادوستد می شد و بیشتر به صورت پایاپای بود. در قرون وسطی د ر شهرهای ونیز و فلورانس، معاملاتی بر روی حواله های کتبی بازرگانان و صرافان انجام می شد و می توان گفت سرچشمه ی تشکیل بورس اوراق بهادار و بورس کالا می باشد.
بورس کالا بازاری قانونمند و رسمی می باشد که به منظور خرید و فروش برخی کالاها تشکیل شده و تعداد زیادی از عرضه کنندگان یا تولیدکنندگان، کالای خود را در آن بازار عرضه می کنند تا پس از بررسی های کارشناسی و قیمت گذاری توسط کارگزاران آن بازار، مورد دادوستد قرار گیرد.
بورس کالا برای برخی از محصولات کشاورزی نظیر ذرت، گندم، قهوه، چای، دانه های روغنی، چرم، شکر، جو، پنبه، کاکائو، پشم و… و فلزاتی مانند فولاد، طلا، نقره، مس، طلای سفید و… در کشورهای مختلف وجود دارد.(شهرآبادی، 1392، ص 20)
در بورس، کالاهای مورد معامله به بازار آورده نمی شوند، بلکه وجود آنها با اسنادی که نشان دهنده ی میزان ویژگی ها و کیفیت کالاها (نظیر بارنامه) می باشند، به اثبات می رسد. قسمت عمده معاملات در بورس کالا به منظور خرید و فروش و تحویل آینده انجام می شود. به طور کلی کالاهای مورد معامله در بازار بورس کالا باید از ویژگی هایی برخوردار باشند که عبارتند از: نوسان های قیمتی، قابلیت تعیین درجه استاندارد آن، ذخیره سازی، تحویل و ماند اینها.
بورس کالا، مدیریت خطر (ریسک) را تسهیل می کند و به بیان دیگر تسهیلاتی برای انتقال خطر و ایجاد مصونیت فراهم می نماید. هدف اولیه بازار بورس کالا، ایجاد فرصت برای انتقال خطرات احتمالی موجود برای کسانی هستند که با بازار مستقیم کالا سروکار دارند. برای مثال، تولید و عرضه کنندگان کالا، از قیمت فعلی کالای خود آگاهند اما از وضعیت قیمت ها در آینده مطّلع نیستند. بنابراین برای جلوگیری از زیان، تولیدکنندگان مایلند که کالای خود را قبل از کاهش احتمالی قیمت به فروش برسانند.
متقاضیان کالا نیز از سوی دیگر نگران افزایش قیمت کالای موردنظر در آینده هستند. بنابراین هر دو طرف با استفاده از قراردادهایی که در بورس کالا مورد استفاده قرار می گیرد، به نوعی خود را از نوسان های شدید قسمت کالا در آینده مصون نگاه می دارند.
بورس کالا می تواند تخمین زمانی بین منابع را میسر سازد، نگهداری و حفظ ذخایر کالا در دست افراد را امکان پذیر ساخته و به بهینه سازی گردش نقدینگی کمک کند. بورس کالا می تواند با فراهم ساختن شرایطی که خریدار و فروشنده واقعی همدیگر را ملاقات می کنند، مانع از استفاده دلالان گردد. هر چند دلالان نیز می توانند در بازار بورس کالا حضور داشته باشند، ولی وجود شفافیت اطلاعاتی در این بازار و فراوانی متقاضیان، سبب می شود تا دلالان و سودجویان نتوانند از مشکل نقدینگی تولید کنندگان به نفع خود استفاده کنند و در واقع وجود اطلاعات در این بازار سبب انتقال منابع به بازار و سوق یافتن به بخش تولید می شود. (سازمان بازرسی، 1377، ص 62-64)
1-7 استفاده از قراردادهای آینده در بورس کالا
به طور کلی شیوه ی دادوستد در بورس کالا، استفاده از قراردادهای آینده می باشد. همان گونه که ذکر شد، این قراردادهای حقوقی دربرگیرنده ی نوع کالا، تاریخ تحویل در آینده، مبلغ هر واحد، مقدار تحویل، مشخصات کیفی و دیگر توضیحات کالا می باشد.

مطلب مشابه :  انعقاد قرارداد