برنامه هسته ای ایران

دانلود پایان نامه

4
قرا ضه و ضایعاتباطری ها
1038
5
ورق و نوار نازک از آلومینیوم، نورد شده
623
منبع: سایت اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان تهران
درباره مهمترین برنامه های پیش روی همکاری ایران و ارمنستان بایدتاکید کرد کهتوسعه همکاری سرمایه گذاران دو کشور درمنطقه ویژه اقتصادی جلفا می تواند در ایجاد فرصت های تجاری و اقتصادی موثر باشد.به دلیل هزینه بر بودن توسعه همکاری های حمل و نقل و ترانزیت با اروپا از طریق ارمنستان ـ گرجستان درحال حاضر این طرح عملیاتی نبوده و مورد استفاده قرار نمی گیرد اما در صورت سرمایه گذاری می تواند فرصت مناسبی برای آینده اقتصادی دو کشور باشد.از سوی دیگر اعزام رایزن بازرگانی به ارمنستان، توسعه همکاریهای ترانزیتی و همکاری های دو جانبه درخصوص محیط زیست، رودخانه های مرزی ( سدسازی)و … از سوی کارشناسان این حوزه توصیه می شود.(رنجبر،91،1387)همچنین همکاری در زمینه IT، همکاری درزمینه کاهش متقابل تعرفه های تجاری بین دو کشور،سفر وزراء محترم بازرگانی و اقتصاد دو کشور، برگزاری همایش فرصت های تجاری و سرمایه گذاری، تبادل هیات های تجاری از بخش خصوصی، برگزاری نمایشگاههای اختصاصی و مشارکت در نمایشگاههای بین المللی یکدیگر،برگزاری روز اقتصاد ایران در ارمنستان در کنار اعزام هیاتی جهت بررسی موضوع همکاریهای بانکی میان دو کشو نیز می تواند افق مثبتی پیش روی همکاری های تجاری ایران و ارمنستان ترسیم نماید.در ادامه جا دارد به مسائل و مشکلاتی اشاره شود که تا به امروز به نوعی وضعیت تجارت دوجانبه میان دو کشور و به ویژه صادرات ایران به ارمنستان را متاثر ساخته است که.عبارتند از: وجود موانع تعرفه ای بین دوکشور، مشکلات مربوط به همکاری ترانزیتی (به دلیل وجود تعرفه ها)، مشکلات گمرکی، مشکلات سرمایه گذاران ایرانی در ارمنستان و عدم اجرای قوانین و مقررات سرمایه گذاری و تجاری در ارمنستان شرکتها را با مشکل مواجه ساخته است.
4-3-2-جایگاه ژئواکونومیکی ارمنستان
اقتصاد ارمنستان تا اندازه زیادی به سرمایه گذاری و پشتیبانی ارمنیان خارج از کشور وابسته است. پیش از استقلال، اقتصادارمنستان بیشتربرپایه صنایع شیمیایی، الکترونیک، ماشین آلات، فرآوری خوراک، لاستیک سازیوبافندگی بنا شده بودوبرای مواد اولیه صنایع خودوابستگی زیادی به دیگر جمهوری های شوروی و خارج از کشور داشت.ارمنستان در فاصله گرفتن از نظام اقتصادی کمونیستی و حرکت به سمت اقتصادسرمایه داری گام های مهمی را درآزادسازی اقتصادی برداشته استاما محدودیت هایی همچون وابستگی انرژی به خارج ازجمله روسیه وایران، فقرمنابع، محصور بودن درخشکی و تنش های این کشور با آذربایجان و ترکیه، توان مانوراین کشور را جهت مشارکت در سرمایه گذاری های منطقه ای را شدیدا کاهش داده است. (http://pers.iran.ru/news/analytics/)طی سالیان اخیر همکاری های اقتصادی بین تهران و ایروان به طور نسبتاً سریع توسعه یافته و به عنوان مثال، اواخر سال 2008 صدور گاز طبیعی ایرانی به ارمنستان از طریق خط لوله تبریز –گری–کاجاران-آرارات با ظرفیت 2.6 میلیارد متر مکعب در سال شروع شد. گاز دریافت شده به وسیله صدور نیروی برق به جمهوری اسلامی ایران پرداخت می شود. هزینه های کلی این سازه که شرکت روسی «گازپروم» در اجرای آن مشارکت کرد، برابر 250 میلیون دلار شد. ارمنستان قبل از آن فقط گاز طبیعی روسی را از طریق گرجستان دریافت می کرد. بین ارمنستان و ایران خطوط انتقال برق ولتاژ بالا وجود دارند که به وسیله آنها جابجایی و تبادل فصلی انرژی انجام می شود. قرار است یک خط دیگر با ظرفیت 400 کیلووات ساخته شود. بهای این پروژه حدود 100 میلیون دلار است. بین این دو کشور یک جاده ساخته شده و دو بزرگ راه مدرن دیگر در حال ساخت است. موافقتنامه ای درباره ساخت خط راه آهن از ایران به ارمنستان به امضا رسیده است. بنا به برآوردهای مقدماتی، بهای این خط راه آهن معادل 1.8 میلیارد دلار است که 1.4 میلیارد از این مبلغ توسط ایران پرداخت می شود و بقیه توسط شرکت «راه آهن روسیه». مهلت اجرای این طرح 5 سال است. توافق درباره شرکت «گازپروم» در ساخت خط لوله ایرانی –ارمنی انتقال محصولات نفتی و اسکله سوخت مایع با ظرفیتی تا 1.5 میلیون تن حاصل شده است که این امر برای امنیت ارمنستان از نظر تأمین انرژی اهمیت فراوانی دارد. قرار است در قالب همکاری های دوجانبه، نیروگاه برق آبی «مگری» ساخته شود. (http://pers.iran.ru/news/analytics/)
4-3-3-جایگاه ژئوکالچر ارمنستان
جایگاه ایدئولوژیک و ژئوکالچر (فرهنگى) ایران در جهان اسلامجایگاه انقلاب اسلامى ایران در جهان اسلام‏از نظر فرهنگى و اعتقادى، ایران در مرکزیت جهان اسلام قرار گرفته است; به طورى که در روند تحوّلات آینده جهان، مى‏تواند با بعضى از کشورهاى منطقه نقش ارزنده‏اى را ایفا کند. گستردگى تمدن‏ ایرانى – اسلامى و فرهنگ پارسى و میراث گرانبهاى آن و گذشته‏ تاریخى درخشان این سرزمین، پیوند عمیق فرهنگى، فکرى و جغرافیایى با کشورهاى پیرامون خود دارد و میان اقوام مختلفِ ساکن‏ در قفقاز، آسیاى میانه، کشورهاى حاشیه جنوبى خلیج فارس، پاکستان و کشورهاى همسایه غربى; یعنى عراق و ترکیه تا شاخ‏ آفریقا سه منطقه‏اى استراتژیک را به وجود آورده که نشان دهنده‏ امکانات بالقوه و بالفعل براى گسترش همکارى‏هاى دو جانبه و چند جانبه منطقه‏اى‏ وجهانى‏مى‏باشد.(ابراهیمی،149،1388)
داشتن تاریخ و تمدنى کهن، با غناى فرهنگ اسلامى و دینى و وجود آثار تاریخى مناسب‏ فرهنگى و دینى در کشور و قابلیت صدور کالاهاى فرهنگى و دینى به فراسوى مرزها در جهان اسلام، به جمهورى اسلامى ایران جایگاه ویژه‏اى جهت نفوذ فرهنگى – تمدنى (ایرانى‏ – اسلامى) در جهان اسلام و منطقه مى‏بخشدتقابل انقلاب اسلامى ایران با نظام تک قطبى‏بخش قابل توجهى از موقعیت کنونى جمهورى اسلامى ایران در جامعه بین‏المللى متأثر از پیروزى انقلاب اسلامى ایران در سال 1357 است. شعارها، اهداف و آرمان هایى که‏ همراه‏با انقلاب اسلامى در ایران مطرح گردید، هم در سطح منطقه و هم در سطح‏ بین‏المللى،تأثیرات غیر قابل انکارى بر جاى گذاشت و به دنبال خود، جایگاه‏ جمهورى‏اسلامى ایران رانیز در سطح ژئوکالچر متحوّل ساخت. انقلاب اسلامى ایران‏ پیش از آن که یک کوشش مردمى براى متحوّل ساختن وضعیت داخلى در یک واحد ملى‏ باشد، حاوى پیام‏هایى درمقابله با وضعیت زور و زر و تزویر موجود جهانى بود. این‏ پیام‏هانه تنها وضع موجود را زیر سؤال مى‏برد بلکه ماهیت آن را نیز غیر اخلاقى و مستحق‏ دگرگونى مى‏دانست.
قدرت هژمونى جهانى که براساس دیدگاه خود به دنبال تک قطبى کردن است و در حال‏ حاضر، اسلام را به عنوان تنها رقیب واقعى خود مى‏بیند، در یک هجمه نابرابر سیاسى – فرهنگى، اسلام گرایى را مترادف با تروریسم دینى تئورى پردازى کرده و با وارد کردن‏ مفهوم تروریسم دینى به متون و ادبیات سیاسى جهانى، به دنبال شکل دادن اجماع جهانى‏ براى انزواى همه جانبه مسلمانان و کشورهاى اسلامى است. جمهورى اسلامى ایران با آرمان‏ها و ارزش‏هاى ساختارى، هنگامى از حیات تثبیت‏ شده‏اى برخوردار مى‏گردد که بتواند به عنوان بازى‏گرى فعال در چارچوب اصول و قواعد تعریف شده منطقه‏اى و نظام بین‏المللى به بازى خود استمرار و استحکام بخشد. بدیهى است‏ هر گونه تأثیرگذارى در منطقه و یا افزایش حوزه نفوذ مستمر خود در جهان اسلام، نظام تک‏ قطبى جهان را به چالش جدى وادار مى‏کند. همچنین تحقّق اهداف سند چشم‏انداز در حفظ و ارتقاى‏ جایگاه ایران در جهان اسلام‏بر اساس سند چشم‏انداز در افق 1404، جمهورى اسلامى ایران‏ باید الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام، با تحکیم الگوى مردم‏ سالارى دینى، توسعه کارآمد، جامعه اخلاقى، نواندیشى و پویایى‏ فکرى و اجتماعى، تأثیرگذار بر همگرایى اسلامى و منطقه‏اى بر اساس تعالیم اسلامى و اندیشه‏هاى امام خمینى‏(قدس سره) باشد. (خرازی،85،1381)
4-3-4-جایگاه امنیتی ارمنستان
منطقه قفقاز از زمان های گذشته همواره مورد توجه ایران بوده است. جمهوری اسلامی ایران با توجه به پیوندهای تاریخی دو ملت و اراده دو طرف و داشتن امتیاز همسایگی،‏ همکاری های گسترده ای با جمهوری های قفقاز جنوبی و از جمله ارمنستان دارد. و هدف از آن مورد توجه قرار دادن مسائل امنیتی و پیگیری فعالیت های بازارچه های مرزی هم چنین تبادلات فرهنگی، تجاری و اقتصادی میان ایران و ارمنستان است. (رهنورد،175،1381)
همکاری ایران و ارمنستان در حوزه ی مسائل امنیتی و انتظامی موضوع جدیدی نیست، در گذشته طرفین قرارداد همکاری در حوزه مبارزه با تروریسم و پول شویی و جرایم سازمان یافته و مسائل مختلف مرزی از قبیل قاچاق و استرداد مجرمین … را به امضاء رسانده اند. بدیهی است که دو کشور ارمنستان و ایران با یکدیگر و روابط دوستانه ای دارند، بر همین اساس با مسائل مشترکی در ابعاد تهدیدات و فرصت های مشترک مواجه هستند. روابط مرزی میان دو کشور همواره روابطی سالم و متوازن و همکارگونه بوده است که می تواند الگوی خوبی برای دیگر کشورهای همسایه و قفقازی با . ایران باشد. طبیعی است که دو کشور در حوزه ی مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با جرایم سازمان یافته همواره به همکاری های مشترک نگاه ویژه داشته اند. هر دو کشور در مسیر و حاشیه ی این تهدید قرار دارند. ایران و ارمنستان در پیشبرد این همکاری های مشترک طی سال های گذشته تجربیات خوبی را به ثبت رسانده اند و در این مسیر گام های مشخصی را برداشته اند. اراده ی مشترک برای همکاری ناشی از درک عمیقی است که نزد مردم و مسئولین دو کشور وجود دارد. (حسن خانی،55،1388)
رویکرد امنیتى ارمنستان تقریباً مشابه طرحى است که توسط سازمان کنفرانس امنیت و همکارى اروپا براى منطقه طراحى شده است. این رویکرد امنیتی که به طرح ۳+3+2 مشهور است، شامل سه کشور منطقه به همراه سه قدرت منطقه ای یعنى ایران، روسیه و ترکیه به اضافه دو قدرت فرامنطقهاى یعنى آمریکا و اتحادیه اروپا است .(ولیقلی زاده،150،1391)سیاست انفعالی روسیه در سال های 2012-2009 ، موفقیت نسبی ناتو در لیبی و تشدید بیش از حد بحران سوریه، همگی باعث خودباوری بیشتر آن تعداد از نمایندگان غرب گردید تا بار دیگر تاریخ را تغییر دهند. از جمله احتمال تجدید تلاش های ناتو برای ورود به قفقاز جنوبی ولی این بار در چارچوب حل و فصل مسأله ناگورنی قره باغ نسبتاً قوی است. ممکن است در این صورت مسأله پذیرش نه تنها گرجستان بلکه کشور پر ادعای آذربایجان به ناتو مطرح شود. قوی بودن روحیات در میان نخبگان حاکم بر آذربایجان در جهت باز گرداندن ناگورنی قره باغ به وسیله زور، اوضاع را با تنش بیشتری روبرئ نماید. ممکن است تشدید اوضاع پیرامون برنامه هسته ای ایران بهانه ای برای این امر شود. در این شرایط روسیه، ایران و ترکیه موظف هستند با هم به توافق برسند تا از بروز جنگ احتمالی در قفقاز جنوبی پیشگیری نمایندکه تنها در قالب سامانه جدید امنیت منطقه ای امکان دارد و باید صرف نظر از عضویت طرفین در هر بلوک نظامی –سیاسیایجادگردد. در غیر اینصورت، ممکن است جنگ بزرگ منطقه ای با عواقب غیر قابل پیش بینی بروز کند. نفوذ آمریکا نیز در قفقاز جنوبی و در خاور نزدیک و میانه رو به تنزل گذاشته است. لذا یک خلأ ژئوپلتیکی ایجاد خواهد شد که در صورت پر نشدن خلاء مذکور انواع سازمان های تندروی که از پادشاهی های عربستانی کمک مالی قابل توجهی دریافت می کنند، به فعالیت خود دامن بزنند.(http://pers.iran.ru)
برای اولین بار به پیشنهاد ترکیه که نیاز به ایجاد سامانه جدید امنیت منطقه ای را احساس کرد در11 اوت سال 2008 به آذربایجان، گرجستان و ارمنستان پیشنهاد داد تا «پلاتفرم ثبات و همکاری در قفقاز» را که آن را «پیمان قفقاز» نامیدند، با ضمانت های روسیه و ترکیه ایجاد کنند. این پیشنهاد ناظر بر جستجوی راه حل قابل قبول مسایل ناگورنی قره باغ، آبخازی و اوستیای جنوبی نبود زیرا این کار بسیار دشوار است، بلکه هدف طراحی سیاست همزیستی متقابل میان روسیه و ارمنستان از یک سو و ترکیه، آذربایجان و گرجستان، از سوی دیگر بود. بدیهی است که راهبردی که آنکارا پیشنهاد کرد، منعکس کننده تمایل آن به رهبری منطقه ای بود . ترکیه از نظر تولید ناخالص ملی در مقام دوم بعد از روسیه قرار دارد (1125 میلیارد دلار در سال 2012) و از نظر کثرت نفوس و نیروهای مسلح صاحب مقام سوم بعد از روسیه و ایران است. اواخر سال 2013 جمعیت ترکیه نزدیک به 76 میلیون نفر بود و نفرات نیروهای مسلح از حد 500 هزار نفر گذشت. یکی از اهداف عمده دیگر این سازمان محدود کردن زمینه گسترش ناتو و نفوذ امریکا در حوزه کشورهای همسایه و متحدین سابق او است. هکذا دولت فدارتیو روسیه خواست با ایجاد ساختارهای جدید سیاسی اقتصادی و نظامی بازیگر اصلی در منطقه آسیای میانه حوزه قفقاز باشد. (http://pers.iran.ru/news)
در عین حال، ایران به طور مصنوعی از نظام امنیت منطقه ای اخراج شد در حالی که ایران به اندازه ترکیه برای رهبری منطقه ای دلایل دارد. ایران در شرایط بسته بودن مرزهای ارمنستان با ترکیه و آذربایجان و روابط پیچیده بین روسیه و گرجستان برای ارمنستان در حد زیادی نقش تنها دریچه به جهان خارجی را ایفا می کند.اوضاع امنیتی قفقاز جنوبی همچنان پیچیده و انفجاری است. ممکن است روسیه و ترکیه را به مناقشه مسلحانه ارمنی – آذربایجانی بکشانند و نیز احتمال وقوع جنگ بزرگ در خاورمیانه می رود که این امر می تواند اوضاع داخلی ترکیه را وخیم تر نماید.(http://fa.wikipedia.org/wiki/)
با عنایت به علاقه مندی آنکارا به ایجاد سامانه جدید امنیت منطقه ای، برگزاری رایزنی های سه جانبه روسیه، ایران و ترکیه درآینده نزدیک به منظور طراحی راه کار های مشترک درزمینه حل وفصل مناقشات مسلحانه منطقه ای، امری بسیار مطلوب به نظرمی آید. دراین صورت امکان طراحی نظریه سامانه جدید غیر بلوکی امنیت منطقه ای فراهم خواهد گردید. درنتیجه نه تنها می توان ازوقوع جنگ جدیددرقفقاز جنوبی اجتناب کردبلکه برای حل و فصل مسایل ناگورنی قره باغ، آبخازی و اوستیای جنوبی زمینه مناسبی ایجاد نمود.
4-3-5-جایگاه زیست محیطی
همگام با جهانی شدن، موضوع محیط زیست نیز به عنوان یک مسأله جهانی مطرح شده است زیرا کره زمین به منزله میراثی مشترک است که درآن نه تنها انسان ها، بلکه همه جانداران حق حیات وبهره مندی از مواهب خدادادی را دارا هستند. ماهیت مسائل زیست محیطی به گونه ای است که مرزبندی های قراردادی سیاسی به هیچ عنوان درمورد آنها صادق نیست، زیرا اجزای متشکله محیط زیست ازچنان پیوستگی، پویایی وتحرکی برخوردارند که امکان کشیدن مرزهایی برای آنها هرگز میسر نیست این پویایی ودرهم تنیدگی عناصر محیط زیست بایکدیگر باعث شده است تاهرگونه اختلال درهریک از اجزای محیط زیست دریک محدوده جغرافیایی سایر اجزا ومناطق جغرافیایی را دردراقصا ونقاط جهان نیز تحت تأثیر قرار دهد.(دریس،2،1391) درواقع به همین دلیل بسیاری از مشکلات زیست محیطی دریک محدوده جغرافیایی را دراقصا نقاط جهان تحت تأثیر قراردهد. بحران های زیست محیطی از جمله انواع آلودگی ها، کاهش تنوع زیستی، تغیرات اقلیمی، رشد روز-افزون شهر نشینی و غیره، نگرانی شدیدی در سطوح مختلف انسانی به وجودآورده که نتیجه آن ضرورت لحاظ نمودن معیار های زیست محیطی در فعالیت های توسعه می باشد. جمهوری ارمنستان به دلیل تکنولوژی عقب مانده هسته ای اش (راکتور فرسوده بجا مانده از زمان شوروی سابق) و نبود بودجه کافی برای خریداری راکتور جدید، عدم توانایی در کنترل و پالایش پساب کارخانجات صنعتی با تکنولوژی قدیمی (بعنوان نمونه آلوده کردن رودخانه ارس و کم توجهی چندین دهه ای به زیست محیط منطقه )، بهمراه گرجستان و مولداوی به برنامه مشارکت محیط زیست و بهره وری انرژی اروپا پیوستند. همچنین کمیسیون اروپا اعلام نمود که گرجستان، ارمنستان و مولداوی با پیوستن به برنامه مشارکت محیط زیست و بهره وری انرژی اروپا، از کمک مالی این برنامه برخوردار خواهند شد. کمیسیون اروپا در این خبر همچنین از اختصاص 30 میلیون یورو برای اجرای پروژه هاییش در زمینه انرژی در گرجستان، ارمنستان و مولداوی خبر داد. بنابر این گزارش، انجمن بین المللی حامیان مالی برنامه مشارکت شرقی یعنی ایسلند، نروژ، اوکراین و امریکا 70 میلیون یورو برای کمک به برنامه مشارکت محیط زیست و بهره وری انرژی اروپا اختصاص داده اند. برنامه مشارکت شرقی طرحی است که توسط اتحادیه اروپا ایجاد شده است. این طرح در 26 ماه می سال 2008 توسط وزیر امور خارجه لهستان و ضمن حضور سوئد در شورای اتحادیه اروپا در امور روابط خارجی و مسائل عمومی، ارائه شد. نخستین نشست مشارکت شرقی هفتم ماه می سال 2009 در پراگ، پایتخت چک که آن زمان ریاست اتحادیه اروپا را بر عهده داشت، برگزار شد. طرح مشارکت شرقی، نزدیکی سیاسی و اقتصادی شش کشور سابق اتحاد جماهیر شوروی شامل، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، مولداوی، اوکراین و بلاروس، به سیاست های اتحادیه اروپا را درنظردارد.همچنین نخستین مرکز مدیریت پایش زیست محیطی پارک صلح و دوستی بین دو کشور ایران و ارمنستان با هدف همکاریاستراتژیکوراهبردیجمهوریاسلامیایرانباکشورایجاد گردید. این پارک با هدف پایش و سنجش آلایندگی ها، بکارگیری ظرفیت اجتماعی و تبادل ارتباطات بین دو کشور به مساحت30 هزار هکتار زمین در نوردوز با دو هزار و 500 گونه گیاهی و 230 گونه حیوانی ایجاد گردیده است..محافظت و مدیریت زیست بومی در این منطقه بدون اینکه به مرزهای دو کشور خدشه وارد کند انجام می گردد. http://www.dolat.ir/NSite/Information)) در ایران نیز از سالیان پیش، این پدیده جزء دغدغه ها و نگرانی های مسئولان و علاقه مندان مسائل زیست محیطی شده است. از همین رو در بخشی از برنامه های توسعه کشور نیز به مساله محیط زیست توجه شدهاست. برای بررسی میزان توجه دولت ایران به مقوله محیط زیست در برنامه های توسعه به خصوص برنامه های سوم تا پنجم، تعداد ماده های زیست محیطی نسبت به کل ماده های برنامه ها مقایسه-شد، تعداد دفعات استفاده از شاخص های زیست محیطی ازجمله توسعه پایدار، منابع طبیعی، تنوع-زیستی، توسعه ایرانی- اسلامی، اقتصاد محیط زیست و غیره در برنامه ها مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین هریک از برنامه های توسعه، با اصول معاهدات بین المللی مقایسه شده و نقاط قوت و رخنه های موجود در برنامه ها از این طریق مشخص شده و نتایج بررسی نشان داده است که از برنامه سوم، که ارزیابی زیست محیطی کلیه طرح ها مورد توجه قرار گرفته و به تدریج توجه به مقوله محیط زیست بیشتر شده و جایگاه محیط زیست در قوانین برنامه ای و سیاست های کلان با سیر صعودی همراه بوده است. توجه به مسائل زیست محیطی به خصوص در زمینه تالاب ها، تنوع زیستی، سواحل و غیره افزونتر شده است. با اینحال هنوز توجه به محیط زیست در برنامه پنجم توسعه متناسب با تعهدات ایران در جوامع بین المللی ودر کنوانسیون های متعدد نبوده و حتی همین حجم اختصاص یافته نیز شاخصی از تحقق ملاحظات زیست محیطی در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در بر گیرنده برنامه های بلند مدت و جامعی برای دست یابی به توسعه پایدار و درخور نمی باشد.(خطیبی وفاخران،1391)
جمهوری اسلامی ایران در شاخص عملکرد زیست محیطی ۲۰۰۶ در میان ۱۳۰ کشور، در جایگاه پنجاه و سوم ایستاده است.این رتبه در مقایسه با رتبه سال های قبل از کشورهای در حال توسعه با شرایط اقتصادی مشابه از جمله نیکاراگوئه، مکزیک، آفریقای جنوبی، اندونزی، چین و هند بهتر است. کسب رتبه نسبتا خوب ایران به دلیل شرایط مناسب کشورمان در زمینه بهداشت محیط ، کیفیت منابع طبیعی مولد ، تنوع زیستی و زیستگاه می باشد. ولی عملکرد ایران در خصوص کیفیت منابع آب و انرژی پایدار، چندان مناسب نبوده و در زمینه کیفیت هوا از ضعیف ترین عملکرد برخوردار بوده است. لیکن رتبه جهانی عملکرد زیست محیطی ایران در سال 2008 با 14 پله نزول در بین 149 کشور به رتبه 68 رسیده است.کشور ایران با معضلات قابل توجهی در بخش هدر رفت انرژی، آلودگی هوا و آب بخصوص در شهرها و مناطق صنعتی و تولید انبوه زباله روبرو است. به علت بی توجهی به معضلات زیست محیطی، سالانه بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان به اقتصاد ایران لطمه می خورد. جلوگیری از فروش محصولات دریایی نظیر ماهی و میگو از سوی سازمان بهداشت جهانی نیز اثرات زیانبار اقتصادی دیگری است که ناشی از همین آلایندگی هاست. در این ارتباط ایران در قا نون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بخش دوم به حفظ محیط زیست، آمایش سرزمین و توازن منطقه ای و در فصل پنجم و ششم آن به مسئله حفظ محیط زیست و در فصل هفتم به مقوله ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی اشاره کرده است. (روانبخش،75،1391)
4-4-چشم انداز روابط ژئوپلیتیک ایران وارمنستان درمنطقه وقفقاز
اصولاً تهیه چشم‏اندازهاى بلندمدت در کشورها موضوعى است که در سالهاى اخیر توجه دولتمردان اکثر کشورها را به خود جلب کرده است. خوشبختانه مراجع ذیصلاح‏ جمهورى اسلامى ایران با توجه به عواملى همچون: ضرورت‏ها و الزام‏هاى ناشى از آرمان‏هاى قانون اساسى، تحوّلات بین‏المللى و حاکمیت فضاى نوین اقتصادى در جهان، تحولات علمى و فناورى‏هاى نو، نظریات علمى، شناخت امکانات و محدودیت‏هاى‏ محیطى، بهره گیرى از تجارب خود و دیگران، و همچنین واقعیت‏هاى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و سیاسى موجود کشور، در افق سند چشم انداز 1404 (2025 میلادى) برگزیده‏اند تا کشور ایران در طى 20 سال برنامه‏ریزى و اجراى درست، به کشورى‏ توسعه‏یافته و داراى جایگاه اول اقتصادى، علمى و فناورى در سطح منطقه، توأم با حفظ هویّت اسلامى و انقلابى و الهام‏بخش در جهان اسلام، همراه با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‏المللى تبدیل گردد. سند چشم‏انداز جمهورى اسلامى ایران در افق 1404 هجرى شمسى، بر اساس مطالعات‏ جامع کارشناسىِ مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصول و جهت‏گیرى‏هاى مقام معظم‏ رهبرى، در سال 1382 تصویب و به قواى مختلف ابلاغ گردید، و از ابتداى سال 1384 عمل مبناى قانون‏گذارى کشور و تصمیمات کلان نظام و سیاست دولت شده است.(کوزه گر کالچی،45،1391)

مطلب مشابه :  شرح و بیان مسئله، توزیع بهینه قدرت، ب رشته تحصیلی