جامعه شناسی شهری، اجتماعی و فرهنگی، خصوصیات اجتماعی

جامعه شناسی شهری، اجتماعی و فرهنگی، خصوصیات اجتماعی

جامعه شناسی شهری، اجتماعی و فرهنگی، خصوصیات اجتماعی

3- جو و محیط:
مجموعه شرایطی که محیط را در بر می گیرد از قبیل نور، صدا، اقلیم و … وسیله ای برای درک بصری فضا و تاثیرگذاری محیط برفرد را شامل می شوند. استفاده از حواس پنج گانه بشر در طراحی یک فضای شهری، به دلیل درک و ارتباط برد با محیط اطراف این امکان را فراهم می سازد که تاثیر یک فضای شهری مناسب را به شخص القا نمود، ولی باید در طرح نما و ظاهر شهر از این عوامل در کنار سایر عوامل استفاده نمود.
4- خط آسمان:
فرم کلی و نشانه های عمده جاهایی که به عنوان نشانه هایی به چشم می آیند، حفظ افق و خط بالای ساختمانی است (خط آسمان) که از عواملی است که سیمای شهری را تشکیل می دهد. به این عوامل می توان مکان هایی را که این عوامل از روی آنها و یا بر بالای آنها به چشم می آید، افزود. جابجایی و تغییر عواملی که در سیمای شهر موثرند عواملی شناخته شده اند و در طراحی نیز موثر می باشند.
5- سطوح و نماها:
مشاهده سطوحی که ما آنها را در محیط و یک فضای شهری تجربه می کنیم و مانند سطح دیوارها و کف ها یا مصالحی که در محیط شهری از آنها استفاده گردیده و یا استفاده از عوامل طبیعی مانند: پستی و بلندی، زمین، آب، نوع پوشش گیاهی و … از مهمترین مواد تاثیرگذار بر یک فضا به شمار می رود (وزین، 1378: 40-35).
2-5-2-تاثیر عوامل اجتماعی و طبیعی و اقلیمی در طراحی های شهر:
1- عوامل فرهنگی و اجتماعی و طراحی شهری:
تاثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی در شهرسازی و برنامه ریزی های شهری آنچنان گسترده است که هیچ یک از عناصر مختلف شهری را نمی توان بدون تاثیر چنین عواملی دانست. هر فرم و مجموعه شهری، همانطور که متاثر از عوامل اقلیمی و طبیعی است، نتیجه علائق و خصوصیات اجتماعی و فرهنگی مردم است. بنابراین در طرح و تدوین هر برنامه برای توسعه شهر، یا نوسازی و بهسازی شهر و بالاخره طراحی هر ساختمان شهری، ارتباط چنین برنامه هایی از نظر فرم و سیمای شهری و محله ای و فرم و تیپ ساختمان ها با مسائل اجتماعی و جامعه شناسی شهری، بایستی مدنظر قرارگیرد.
در بوجود آمدن فرم مجموعه های شهری و زیباسازی محیط، روابط بین مردم و سلیقه های آنها نسبت به شهری که در آن زندگی می کنند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نوع مسکن بایستی بنابر خواسته جمعیتی که می خواهند در آن زندگی کنند بنیان گردد و روابط مجموعه های مسکونی با سایر مجموعه ها از اولویت برخوردار باشد.
سیمای شهری و فرم گیری ساختمان ها کاملا در روحیات و مردم و حتی در بالا و پایین بردن سطح ناراحتی های عصبی و روانی ساکنین شهر موثر است.
تنگی اطاق ها، کم نور بدون آنها، در ارتفاع ساخته شدن ابنیه مسکونی، وجود سروصدای ناشی از همجواری واحدهای مسکونی با یکدیگر (مانند آپارتمان های چندین طبقه و چند واحدی) بر روحیات ساکنین شهر تاثیر می گذارد.
بطور کلی، وجود فضاهای بازرگانی، دیدن افق شهر و طبیعت بیرون از شهرها، سهم ارزنده ای در کاهش خستگی های ناشی از کار و فعالیت دارد. بنابراین، بایستی از ایجاد ساختمان های مبهم فشرده و بدون فضای باز یا نور کافی و تنگ و تاریک خودداری کرد.
وجود یک طبقه با حیاط، حوض و آب نما، باغچه و گل و گیاه از نظر محیط بازی و پرورش جسمی کودکان و سکونت و آرامش ساکنین از چنان تاثیری برخوردار است که یک آپارتمان بدون حیاط و فضای باز و در میان ساختمان های مرتفع همجوار با تعداد خانواده هایی که در طبقات مختلف ساختمان زندگی می کنند، نمی توانند واجد آن باشد.
طبق نظر بسیاری از متخصصین علوم اجتماعی و جامعه شناسی شهری، آپارتمان نشینی هر چند که باعث نزدیکی فاصله مکانی بین خانواده های شهری می شود، در صورتی که آپارتمان ها به نحو صحیحی وجود نداشته باشند از نظر روابط بین خانواده ها و بروز اختلافات احتمالی ناشی از سکونت در یک مجموعه آپارتمانی ممکن است آنها را از نظر عاطفی از یکدیگر دور نماید و باعث ایجاد روابط غیر صمیمی بین ساکنین آپارتمان ها می گردد (فرشاد، 1381، 107-106).
2- عوامل طبیعی و اقلیمی و طراحی شهری:
رابطه و وابستگی فعالیت های انسانی با مکانی که این فعالیت ها در آن انجام می گیرد و هماهنگی و ناهماهنگی های طبیعی که در نواحی مختلف زمین وجود دارد، بسیار مهم و با اهمیت می باشد. شرایط محیطی، چه از دیدگاه منطقه ای و چه از جهت موقعیت های خاص یک شهر یا یک روستا همواره عوامل پیشرفت و یا بازدارنده بوده است. این عامل در چگونگی بوجود آمدن واحدها، شهرها و آبادی ها، نقش عمده ای را ایفا نموده است.
عوامل محیط طبیعی بصورت جلگه، دشت، فلات، دریا، کوه، تپه و … از یک سو و عوامل آب و هوایی از سوی دیگر، در بوجود آمدن و ادامه حیات شهرها و آبادی ها، عامل موثر بوده است. عوامل طبیعی، آب و هوا نقش بسیار مهمی را در فعالیت های انسانی دارد. انواع آب و هوا و تغیرات سالیانه یا فصلی آن، انسانها را در جهت ساختن و بوجود آوردن انواع فضاهای زیستی خود، به ایجاد نقاط مسکونی در رابطه با نوع آب و هوای محیطی که در آن زندگی می کنند ملزم ساخته است. طول و عرض در و پنچره ها، ضخامت دیوارها، شکل و فرم ساختمان، نوع سقف، ارتفاع ساختمان و همه و همه هماهنگ با شرایط محیطی و بخصوص عوامل آب و هوایی می باشد.
درجه حرارت، ریزش جوی در فصول مختلف سال، بالا و پایین بودن درصد رطوبت، باد و تابش خورشید از جمله عوامل اقلیمی است که عامل بسیار مهمی در طراحی شهری به حساب می آید.ارتفاع ساختمانها، تعداد پنجره ها، طول و عرض آنها، فاصله ساختمان ها با یکدیگر، میزان استفاده از نور طبیعی ساختما
ن ها، ضخامت دیوارها، جهت ساختمان ها، نوع مصالح و عوامل دیگری بستگی به میزان تابش روزانه و سالیانه آفتاب و زاویه تابش آن دارد. (همان: 108).
3- پستی و بلندی زمین:
نقش پستی و بلندی زمین و شیب مناسب، در احداث راهها، سیمای شهرها، ارتفاع ساختمان ها و بالاخره دید و منظر شهری بسیار قابل توجه است. قرارگاه شهر یا روستا و شکل ناهمواری زمین، ممکن است به کلی مانع رشد آنها یا باعث رشد و توسعه آنها گردد. مثلاً اگر شهرها و روستاها در محل تلاقی کوه و جنگلی واقع شده باشند یا در محل دره هایی که کوهستان ها را از هم جدا می کند و یا از نقطه به هم گرایی و پیوستگاه دره ها جای گرفته باشند ایجاد و توسعه آنها با مشکلات چندانی روبرو نخواهد بود در حالیکه نقاطی که توسط کوه ها محصور باشند مانع مهمی برای توسعه دارند.
4- راه و شبکه های ارتباطی:
راهها عامل ارتباط دهنده تاسیسات شهری مختلف می باشد و از این نظر دارای اهمیت می باشند. معمولا بین 25 تا 30 درصد از سرانه های شهری اختصاص به راهها و شبکه های ارتباطی دارد. ضوابط عرض انواع معابر شهری عبارتند از:
کوچه 12-8 متر

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~