جمهوری آذربایجان

دانلود پایان نامه

4-12-3-1-جریان شیعی
قوی ترین جریان مذهبی در جمهوری آذربایجان جریان شیعی است.تالش های عموما شیعه در ناحیه تالش و تات های شیعه در نارداران در جریان های مخالف حاکمیت قرار دارند. پتانسیل شیعی تالش ها در جمهوری آذربایجان بیش از پتانسیل ملی شان مورد توجه ایران بوده است. پدر آیت الله فاضل لنکرانی از ارکوان آستارا در تالش شمالی بود و الله شکور پاشازاده صدر مرکز مسلمانان قفقاز تالش است و همچنین فامیل جعفراف رییس سازمان شیعیان مسکو تالش است. جریان های شیعی تجمعات اعتراض آمیزی را در لنکران و باکو برگزار کرده اند سال 2012 اعتراض به مسابقات یورو ویژن که در آذربایجان برگزار شد خشم و اعتراض گروه های شیعب آذبایجان را بر انگیخت که منجر به دستگیری برخی از سران آن ها شد.
4-12-3-2-جریان سنی
با اینکه منطقه تالش هم سنی دارد اما بیشتر اهل تسنن آذربایجان در شمال این کشور و میان اقلیت لزگی و آوار هستند. گروه های وهابی نیز تحت تاثیر عربستان سعودی درمیانشان وجود دارد.
4-12-4-جریان لیبرال ها و دموکراسی خواهان
با این که غرب به دلیل منافعی که از اتحاد با آذربایجان مانند نفت و جای پا در قفقاز دارد در مورد دیکتاتوری در لوای جمهوری در آذربایجان تا حد زیادی سکوت می کند اما عضویت آذربایجان در شورای اروپا و اتحاد با غرب همزمان با منافعی که برایش ایجاد کرده است موجب گشته موضوعات حقوق بشر، دموکراسی و لیبرالیزم در هیات ابزارهای فشار و کنترل در موردش به کار روند. اما همچنان جریان لیبرال ها و دموکراسی خواهان در آذربایجان ضعیف است.آنچه تحت نام رئال حرکات ارزیابی می گردد اشاره به فعالیت گروه های دموکراسی و آزادی خواه دارد.
4-12-6-جریانهای هویتی تالش در تالش شمالی
جریان های هویتی قوم تالش طیف های مختلفی دارد که از اصلاح طلبان فرهنگی تا استقلال طلبان گسترده اند.به طور کلی این طیف ها را می توان بدین شکل طبقه بندی کرد:
4-12-6-1- گروهی که معتقد به مشارکت سیاسی در کشورند
این گروه سعی دارد در انتخابات ها شرکت کنند. دکترآتاخان ابیلف از تالش پژوهان و فعالان حقوق بشر تالش در سال های بعد از 2005 قصد داشت به عنوان نماینده وارد مجلس آذربایجان شود اما نه تنها به او این اجازه داده نشد بلکه کسوت استادی خود را از دست داد و وی را مجبور به مهاجرت کردند ،در مهاجرت هم در مسکو مورد ضرب و شتم نیروهای وابسته به حکومت آذربایجان قرار گرفت و عاقبت ناچار به فرار به هلند گشت. هر پنج سال که انتخابات پارلمانی برگزار می شود یک یا دو نماینده تالش نیز وارد مجلس می شوند اما قدرت سیاسی معطوف به مسائل تالش ندارند. هلال محمداف از سران جمهوری تالش مغان و از رهبران ائدولوژیک تالش نیر بعد از جریان تالش مغان مسیر مبارزات مسالمت آمیز را با قصد مشارکت در انتخابات ریاست جموری انتخاب کرد که این مسیر عاقبت به زندان ختم شد .
4-12-6-2-گروهی که معتقد به کار صرفا علمی و فرهنگی اند
قطعا پرفسور نوروز علی محمداف را باید در این گروه ارزیابی کرد وی یکی از معتبرترین زبان شناسان و اساتید دانشگاه در آذربایجان بود که همیشه زاویه خود را با جریان های سیاسی تالش حفظ می کرد و به کار علمی مشغول بود اما پس از شرکت در همایش فرهنگ و تمدن تالش در ایران در سال83 مورد اتهام پوچ جاسوسی برای ایران قرار گرفت و زندانی و عاقبت بر اثر سوء تغذیه و شکنجه در زندان جان خود را از دست داد.
4-12-6-3-گروهی که مختاریت فرهنگی می خواهند
تالش های مهاجر در مسکو خود مختاری فرهنگی دارند. البته آن نیز سازمانی بدون حمایت دولتی است. درون آذربایجان گروهی خواهان حمایت دولت از زبان و فرهنگ تالش اند ، تدریس تالشی در مدارس، تاسیس تلوزیون تالشی و رسمی شدن زبان تالشی در مناطق تالش از خواسته های آن هاست که دولت بر آن وقعی نمی نهد.
4-12-6-4-گروهی که مختاریت سیاسی می خواهند
این گروه عملا در جریان جمهوری خود مختار تالش مغان شکست سختی را تجربه کرد بنابراین گروهی برای همیشه از فعالیت در راه تالش دست کشید، گروهی به فعالیت فرهنگی روی آورد گروهی با اعتراض به برخورد باکو با تالش مواضع شان رادیکال تر گشت و اکنون به چیزی کمتر از استقلال راضی نیستند. اما هستند کسانی که هنوز از خودمختاری در ترکیب آذربایجان سخن می گویند.
4-12-6-5- گروهی که استقلال کامل می خواهند
این گروه اکنون بیشتر در مهاجرت های سیاسی و کاری به سر می برند و در سایت ها و رسانه ها مواضع خود را اعلام می کنند در داخل آذربایجان کمتر جرات دارند بگویند اما هستند کسانی که در داخل آذربایجان ابایی از مطرح کردن آن ندارند مانند جهانگیر خانسوارف لنکرانی( 90 ساله) که دکترای جغرافیا است و می گوید تالش باید دولت مستقل داشته باشد.
4-13-روابط تالشان تالش شمالی با ملل دیگر
4-13-1-رابطه با ترک ها:
بین تالش ها و ترکهای آذربایجان در سطوح عمومی، رابطه معمولی ای برقرار است مردم هم مراوده و ازدواج دارند.این رابطه ای است که به طور مثال بین ارامنه و ترک ها به هیچ روی وجود ندارد و نوعی تنفر و رنجش عمیق به دلیل جنگ قره باغ بین آن ها وجود دارد.اما نوعی رقابت محسوس بین تالش های در جستجوی هویت که معتقدند حاکمیت تنها از ترکها حمایت می کند با ترک ها وجود دارد این رقابت آن جا که ترک ها تمایلات پان ترکیستی از خود نشان دهند بیشتر بروز می یابد.ضدیت بین سیاسیون پان ترک با سیاسیون تالش بسیار عمیق است .
4-13-2-رابطه با یراز ها:
غیر از ترک های آذربایجانی یراز ها و گرازها هم دو گروه دیگر ترکند یراز ها ترک هایی هستند که از ارمنستان به آذربایجان آمده اند.نامشان برگرفته از حروف اول یروان(ایروان پایتخت ارمنستان) و حروف اول آذربایجان است. رابطه دیگر بومیان در کلِ آذربایجان با آن ها گرم نیست چون نفوذ آن ها را در حاکمیت زیاد می بینند دشمنی ارمنی ها با یرازها کمتر به نظر می رسد.
4-13-3-رابطه با گرآزها:

مطلب مشابه :  ایجاد تصویر ذهنی مثبت