حقوق اقلیت ها

دانلود پایان نامه

3-جمعیت اوستا و خودمختاری مدنی تالش: سال 2001 جمعیت دیگری با نام اوستا در مسکو ثبت شد عادل نصیراف رییس آن بود این جمعیت در فضای مجازی سایت هم داشت. روزنامه ای هم به نام تالشسکی وستنیک (خبرنگار تالش)منتشر می نمود.با توجه به اینکه در روسیه اجازه ثبت ارگانی به عنوان خود مختاری مدنی برای خلق های ساکن در روسیه وجود دارد درسال2003 جمعیت اوستا جای خود را به خودمختاری ملی و مدنی تالش داد.
4-سازمان رستاخیز مدنیت تالش tolshi msdaniyati ros bmuna fond:
در 2004 تالشی مدنیتی راس بمونه فوند در مسکو ثبت شد کاهین ابیل اف و الشن خلیل اف از روئسایش بودند.در 2005 عنوان بین المللی به آن افزوده شد و تبدیل شد به تالشی مدنیتی بین المللی یه راس بمونه فوند.ساختار فوند بر مبنای جمع کردن کمک های مردمی و اجرای پروژه های مدنی است. از آثاری که این جمعیت منتشر کرده است. سی دی موسیقی باهاند تالشه بلبل اسرائیل ممداف،کتاب باهاند تالشه بلبل علی ناصر،غزل های تالشی خیلقت، کتاب میلت منی مسته نی زابیل مدوژ، کتاب بابله دو اشرف سرخان و کتاب گرامر زبان تالشی صادقی،در 2005 رئیسش آذر ممدوف بود بعد از او فخرالدین عباس زاده مدیریت مجموعه را به عهده دارد.این سازمان در مینسک و مسکو شعبه دارد.
5-سازمان جنبش ملی تالش Talesh nasunal movment
علی اکرم همت اف در2004 آزاد گشت و همان سال در 2004 سازمان جنبش ملی تالش را در هلند ثبت کرد.
در 2005 عضو اونفو؟ شد.این سازمان به عضویت قانونی سازمان ملل در جرگه نمایندگان ملل بدون دولت در آمده است.
6-دیاسپورای تالش Taleshi diyaspora
در سال 2008 اسماعیل شعبان اف دیاسپورای تالش(مهاجران تالش) را در مسکو تشکیل داد. برگزاری کنسرت گروه کادوس در همکاری با فرهنگ کده تالش 2010 و برگزاری کنسرت گروه هوون 2011 از فعالیت های آنها بوده است.
7-هشی یه تولش Hashiya tolish
2009 در استونی جمعیت هشی یه تولش مدیر آن ادریس قاسم اف است. در سیبری در ناحیه سامارا جمعیت تالشی ای هست که 2011 به بعد چندین برنامه برگزار کرده اند یک روز به عنوان روز مدنیت تالش برنامه برگزار کردند، یک برنامه برای بزرگداشت هزی اصلانف و یک روز در مورد خانات تالش کنفرانس برگزار کردند.برای نوروز 2014 هم برنامه ای برگزار کردند.
8-آکادمی تالش Tolish akademi
آکادمی تالش در 2010 در ریگا؟ ثبت شد و مرکزش در مینسک است . مدیر آن دکتر النور آقایف فرزند خانعلی تالش شاعر مشهور تالش شمالی است.فصل نامه علمی پژوهشی تالشی ملی یه آکادمی خبون به سه زبان(روسی، تالشی، انگلیسی) نشریه این ارگان است.
9-تالشی فیلالوگیا اینستیتوت (انستیتوی زبان شناسی تالش)
این موسسه در سال 2002 در لنکران توسط صابر شیندانی ثبت گشته است. تلاش برای تدوین الفبای تالشی از فعالیت های این موسسه بوده است.این موسسه گزارشی از عدم تدریس درس زبان تالشی در مدارس مناطق تالش نشین آماده کرده است. کتاب زبان تالشی از سال اول تا چهارم در سیستم تحصیلی به طور رسمی وجود دارد ولی تدریس نمی گردد.
10- مرکز تاریخ و فرهنگ و اتنوگرافی تالش
این مرکز توسط برات قاسم اف. سال 2000 ثبت گشت
11-مرکز حقوق بشر تالش
این مرکز در سال 2000 ثبت گردید رئیس آن اکتای عسگراف است از کارهای این مرکزترجمه کنوانسیون جهانی حقوق اقلیت ها به زبان تالشی است.
12-ئکوتال(مدافع بالانس اکولوژی تالش)
از سازمان های زیست محیطی تالش که در سال 2002 توسط هدایت صادق اف ثبت گردیدپروژه اجرا شده توسط آ آن ها افکالیپت ؟بود.
13-انسانی حقون تالشی جمعیت
جمعیت حقوق بشری تالشان این جمعیت در 2006 توسط میر تقی نصیراف در لنکران ثبت گردید.
14-جمعیت اتحاد جوانان تالش ((Tolishi jvonun itifagh
این جمعیت توسط وگار صالایف در 2010 در مسکو تشکیل گشت و در 2013 و 2014 مراسم نوروزی تالشان را در مسکو برگزار کرد.

مطلب مشابه :  ماهیت اعتباری