خود تنظیمی رو می تونین بیاموزین

در سالای گذشته برنامه های زیادی آماده شدن که به کمک اون¬ها میشه خود تنظیمی رو به علم آموزا آموزش داد. یکی از برنامه های موفق آموزش خودتنظیمی تغییر شناختی – رفتاریه که به شکل زیر تعریف شده: تغییر دادن رفتار رو فرد به وسیله دستکاری فرایندهای فکری مخفی اون. برنامه های آموزشی تغییر شناختی – رفتاری هم شامل عناصری از رفتارگرایی و هم شناخت گراییه. از اون¬جا جنبه رفتاری داره که اصول مهم تقویت رو به کار می بندد. اما از اون¬جا که بر استفاده از مراحل¬های شناختی واسه ایجاد تغییر در رفتار تاکید می کنه، جنبه شناختی داره. در برنامه های آموزشی خود سازمانی (خودتنظیمی) وابسته به تغییر شناختی – رفتاری، به خاطر ایجاد توانایی پذیرش مسئولیت یادگیری در یادگیرنده به اون مهارتای چهارگانه تعیین هدف، نظارت بر رفتار خود، امتحان رفتار خود و اعمال پاداش شخصی آموزش داده می شه. به توضیح کوتاه این مهارت ها می پردازیم( سیف، 1387).
1. تعیین هدف :
منظور از تعیین هدف به وسیله یادگیرنده اینه که اون بتونه مقاصد یادگیری خود رو خود انتخاب کنه. تحقیق¬های آموزشی نشون داده ان که هدف¬های واقعی ای که به وسیله خود یادگیرندگان تعیین می شن از هدف¬هایی که معلم واسه اونا تعیین کنه مفیدترند. پس معلمان باید به علم آموزانشان کمک کنن تا هدف¬های یادگیری رو واسه خودشون برگزینند.
2. نظارت شخصی:
پس از اون که هدف¬های یادگیری به وسیله علم آموز تعیین شدن، لازمه مرتباً تحت نظارت قرار گیرند. یعنی در جریان پیشرفت یادگیری، علم آموزا باید اطمینان کسب کنن که به طرف هدف پیش می رن واز اون دور نمی افتد (اگن و کاوچک، 2001، به نقل از سیف، 1387).

مطلب مشابه :  فروش فایل پایان نامه : دانلود پایان نامه ارشد: بی رمقی معلمان

3. خود سنجی:
خودسنجی یعنی بررسی چگونگی پیشرفت یادگیری به وسیله خود یادگیرنده، هر چند که از نظر معلمان درباره ی پیشرفت یادگیرندگان خیلی ارزشمنده، اما میشه به یادگیرندگان یاد داد، تا خودشون هم درباره ی کاراشون داوری کنن. کمک به علم آموزا واسه انجام خودسنجی معتبر، طبق مشاهدات شخصی، مهم ترین وظیفه ی وابسته به آموزش و پرورش رودرروی معلمانه.

4. تقویت شخصی:
آخرسر اینکه پس از خودسنجی، یادگیرنده باید بتونه خودش رو تقویت کنه. یادگیرندهای خود نظم ده یا خود سامان گر (خود تنظیم) واسه موفقیت هاشون خودشون رو تشویق و واسه شکست هاشون خودشون رو سرزنش (تنبیه) می کنن. بندورا (1986) می گه یادگیرنده گانی که علاوه بر تعیین هدف واسه خود و نظارت برپیشرفت، واسه موفقیتشان خود رو تقویت می کنن، از یادگیرنده گانی که فقط تعیین هدف می کنن و بر پیشرفت خود نظارت اعمال می کنه اما تقویت شخصی رو به کار نمی گیرند، موفق ترن (سیف، 1387).