دلایل انجام امکان سنجی و کاربرد آن، جنبه های اقتصادی، هزینه و فایده

دلایل انجام امکان سنجی و کاربرد آن، جنبه های اقتصادی، هزینه و فایده

دلایل انجام امکان سنجی و کاربرد آن، جنبه های اقتصادی، هزینه و فایده

نحوه ی مصرف وجوه واریزشده به حساب واحد آموزشی به شرح ذیل می باشد:
1 – خرید مواد اولیه مصرف شده در تولید محصولات و خدمات فروش رفته
2 – حق الزحمه آموزش گیرندگان و آموزش دهندگان متناسب با میزان مشارکت و اثربخشی هرکدام
3 – تشویق آموزش گیرندگان و آموزش دهندگان مطابق ضوابط ابلاغی ستاد
 4-خرید ملزومات مورد لزوم و پرداخت حق الزحمه مربوط و نیز حق التحقیق و حق کارشناسی و حق التدریس که برای انجام وظایف و فعالیت های واحد یا مؤسسه آموزشی ضروری است.
5-ایجاد تاسیسات و امکانات تربیتی و رفاهی در واحد آموزشی .
امکان سنجی
مطالعات امکان سنجی
امکان سنجی اندازه گیری میزان مفید بودن یک سیستم برای یک مجموعه ( سازمان ، شرکت و …) است و بررسی امکان سنجی فراگرد این اندازه گیری است . مرحله امکان سنجی بعد از مرحله تحقیق و شناخت مقدماتی انجام می پذیرد. فعالیت های اجرایی این مرحله شامل شناخت وضعیت فعلی سیستم ، تعیین نیازمندی های کاربران ، بررسی و تنظیم نیازها و در نهایت روش طراحی مشترک می باشد. پس از اطمینان خاطر از اینکه ایده طرح مورد نظر برای اجرا مناسب تشخیص داده شده از طریق مطالعه امکان سنجی مفصل ، اطلاعات جدیدی را در مورد تامین مالی، جزییات هزینه سرمایه و غیره مهیا می سازد.به عبارتی مطالعه امکان سنجی آخرین مرحله در تنظیم پیشنهادی طرح است که ممکن است توسط متصدی طرح، مشاوران یا کارشناسان انجام شود . در این مرحله با دریافت سیاست های کلان امکان پذیری و عملی بودن پروژه ها از جهات مختلف ارزیابی می گردد . با مشخص شدن نتایج این مرحله احتمال دارد از پروژه صرف نظر گردد و گاه علی رغم اقتصادی بودن ، ممکن است پروژه به دلایل استراتژیک انتخاب و برای اجرا اقدام گردد. به همین لحاظ لازم است به پرسش ها و خواسته های کلی مدیریت پاسخهای شایسته ای داده شود . پرسش های ذیل اساس مطالعات امکان سنجی است .
– آیا از حیث فنی انجام پروژه ممکن است ؟
– آیا باتوجه به منابع موجود و یا قابل جذب در سازمان امکان اجرای پروژه وجود دارد ؟
– آیا به لحاظ اقتصادی ، در آمدهای حاصله از تحقیق و اجرای پروژه بر هزینه های آن و هزینه عدم استفاده از پروژه های دیگر فزونی می یابد و اساسا اقتصادی است یا خیر؟
– آیا سازمان در زمان بندی مورد نظر قادر به اجرا و بهره مندی از پروژه خواهد بود ؟
لذا می توان گفت که با طرح این پرسش ها امکان پذیری پروژه های انتخابی به لحاظ فنی ، اقتصادی، قانونی ، عملیاتی و زمانی مورد سنجش قرار می گیرد (فرضی ، 1384 )
مطالعات امکان سنجی ، امکان انجام یک فعالیت اقتصادی،فیزیکی،اجتماعی و اقتصادی را مورد بررسی قرار می دهد که جنبه های اقتصادی یک مطالعه امکان سنجی معمولا شامل ، تحلیل مالی به منظور تعیین امکان سنجی مالی و تحلیل تقاضای بازاربه منظور مشخص نمودن امکان سنجی بازار است (Burchell Listokin , 1978) مطالعه امکان سنجی عمدتا بر روی منافع و هزینه های یک تجارت مشخص و یا سازمانی متمرکز می شود ، در حالیکه تحلیل هزینه و فایده بیشتر بر منافع و هزینه های وارده بر جامعه تاکید دارد ( Vanhove , 2005 ) .
هدف از امکان سنجی این است که به صورت هدفمند نقاط ضعف و قوت یک کسب و کار ، مشارکت ، فرصت ها و تهدیدها ی محیطی، منابع مورد نیاز برای انجام کار و در نهایت چشم انداز موفقیت را مورد بررسی قرار دهد( سلامات ، 1391 ) .
دلایل انجام امکان سنجی و کاربرد آن
امکان سنجی به دلایل زیر انجام می شود .

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~