رعایت عدالت و انصاف

رعایت عدالت و انصاف

رعایت عدالت و انصاف

«کسی که با انسانهای دیگر مشورت می کند در عقل های آنها شریک است.»
انتقادپذیری با روحیه ی باز یعنی انتقاد را تحمل کردن و در برابر آن عکس العمل منفی نشان ندادن.
امیرالمؤمنان علی (علیه السلام) مردم را دعوت می کرد با او چنین رفتار کنند و از نصیحت و انتقاد دست نکشند:
«فَلا تَکُفُّوا عَن مَقَالَۀٍ بِحَقّ ٍ أَو مَشُورَۀٍ بِعَدلٍ؛ فَاِنِّ لَستُ فی نَفسِی بِفَوْقِ أَنْ أَخْطِیءَ، وَ لاَ اَمَنُ ذلِکَ مِن فِعلِی، اِلَّا أَن یَکفِیَ اللهُ مِن نَفسِی» (نهج البلاغه، خطبه 216)
«از گفتن سخن حق و یا مشورت عدالت آمیز، خودداری نکنید، زیرا من [به عنوان یک انسان] خویشتن را بالاتر از آن نمی دانم که اشتباه نکنم و از آن درکارهایم ایمن نیستم، مگر این که خداوند مرا حفظ کند.»
پذیرفتن نصیحت و انتقاد و عمل کردن به آن، برترین توفیق برای فرماندهان و مدیران است، زیرا آن که اهل پذیرش و اصلاح است از تباهی نجات می یابد و از رسوایی در امان می ماند؛ و آن که چنین نیست، خود را در معرض نابودی و هلاکت قرار می دهد: از امیرمؤمنان علی (علیه السلام) نقل شده است:
«مَن قَبِلَ النَّصِحَۀَ أَمِنَ الفَضیحَۀِ» (آمدی،1405ﻫ ، ج 5، ص 277)
«هرکه نصیحت و خیرخواهی پذیرد از فضیحت و رسوایی ایمن گردد.»
3-8- رعایت عدالت و انصاف:
یکی از اصول حرفه ای مهم ترین وظایف اخلاقی فرماندهان و مدیران در قبال زیردستان و مردم عدالت ورزی است.
عدالت ورزی در همه ی شئون مدیریت؛ حتّی در توزیع امکانات و فرصت ها، اجرای عدالت نه تنها از وظایف فرماندهان و مدیران است، بلکه یکی از بهترین راه های اثربخشی و نفوذ در دلها و درون زیردستان و ایجاد علاقه ی قلبی بین فرمانده و مدیر و زیردستان می باشد. کسانی که براساس عدالت در بین مردم عمل کنند هر زمان دستوری صادر کنند همگان با میل و رغبت درونی جهت اجرای اوامر آنان حرکت می کنند.
امیرمؤمنین علی (علیه السلام) می فرماید:
«مَن عَدَلَ نَفَذَ حُکمُهُ» (آمدی،1405ﻫ ، ج2، ص 159)
«کسی که عادل باشد، حکمش نفوذ خواهد کرد.»
پس یکی از راه های اثربخشی و نفوذ مدیران در درون زیردستان، عملکرد عادلانه ی آنان می باشد.
امّا عدالت و مدیریّت عادلانه از نظر روایات، آثار مهم دیگری نیز دارد که در ذیل به عنوان نمونه، دو روایت ذکر می شود، امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) می فرماید:
«إِعدِل تَدُم لَکَ القُدرَۀُ» (آمدی،1405ﻫ ، ج 1، ص 127)
«به عدالت عمل کن، قدرتت پایدار خواهد ماند.»
عدالت موجب تداوم قدرت و حکومت می گردد. امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) می فرماید:
«اِذا بَنیِ المَلِکُ عَلی قَواعِدِ العَدلِ وَ دَعائِمِ العَقلِ نَصَرَ اللهُ مُوالِیَهُ وَ خَدَلَ مُعادِیَهُ» (آمدی،1405ﻫ ،ج1، ص 283)
«وقتی پادشاه (حکومتش را) براساس عدالت پایه ریزی کرد و بر ستونهای عقل استوار ساخت، خداوند دوستانش را کمک و دشمنانش را بی یاور خواهد ساخت.»

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~