زنان سرپرست خانوار

زنان سرپرست خانوار

زنان سرپرست خانوار

در تحقیق حاضر دو دسته متغیر وجود دارد.
1- متغیر‏های مستقل:
در این تحقیق جمعاً 7 متغیر مستقل وجود دارد که عبارتند از: سن، میزان تحصیلات، تعداد افراد تحت تکفل، علت سرپرستی، نوع مصرف تسهیلات، تعداد دفعات دریافت وام در طول 5 سال مورد بررسی، منابع تأمین مالی قبل از پیوستن به طرح حضرت زینب‏کبری(س).
2- متغیر وابسته:
قدرت اقتصادی تسهیلات: مقدار تسهیلات و به کارگیری تسهیلات در فعالیتهای تولیدی
6- گزاره‏های تحقیق:
بررسی رابطه تعداد افراد تحت تکفل زن سرپرست خانوار و بهبود وضعیت اقتصادی
بررسی رابطه سن و بهبود وضعیت اقتصادی
بررسی رابطه تحصیلات زنان سرپرست خانوار و بهبود وضعیت اقتصادی آنها
بررسی رابطه بکارگیری اعتبارات دریافتی در فعالیت‏های تولیدی در بهبود وضعیت اقتصادی زنان سرپرست خانوار
بررسی رابطه میزان درآمد قبلی زنان سرپرست خانوار و انجام فعالیت تولیدی که منجر به بهبود وضعیت اقتصادی زنان سرپرست خانوار می‏شود.
7- جامعه آماری و ویژگی‏های آن
برای انتخاب جامعه مورد بررسی نیز از آمار و ارقامی که در سالنامه آماری کمیته امداد امام‏خمینی(ره) منتشر شده است، تعداد زنان سرپرست خانوار در استانهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به این که در بعضی از استانها تعداد تحت پوششین این طرح، فراوانی بیشتری داشتند ولی به علت دوری مسافت، استان قزوین انتخاب شد که دارای 10 شاخه و 2 منطقه می‏باشد که شاخه‏ها عبارتند از: آوج ـ بوئین‏زهرا ـ تاکستان ـ طارم سفلی ـ رودبارالموت ـ آبگرم ـ آبیک رودبار شهرستان ـ الوند و اقبالیه و مناطق آن شامل منطقه 1 قزوین و منطقه 2 قزوین می‏باشد.
مشخصات اقلیمی و تقسیمات کشوری
استان قزوین با مساحت 15502 کیلومتر مربع در شمال کشور واقع شده است که مرکز آن شهر قزوین است. این استان از شمال به گیلان و مازندران و از جنوب به مرکزی و همدان و از مشرق به تهران و از مغرب به زنجان محدود می‏شود.مساحت این استان تقریباً 7/0 درصد از مساحت کل کشور را تشکیل داده است.
بر اساس آخرین اطلاعات تقسیمات کشوری، این استان دارای 3 شهرستان، 17 بخش، 16 شهر و 43 دهستان می‏باشد.
جمعیت و پراکندگی آن:
بر اساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران در آبان 1375، جمعیت استان 968257 نفر بوده است که از این تعداد 11/57 درصد در نقاط شهری و 89/42 درصد در نقاط روستایی سکونت داشته‏اند و بقیه غیرساکن بوده‏اند. در آبانماه سال 1375، جمعیت این استان 6/1 درصد از جمعیت کل کشور را دارا بوده است.
جنسیت:
از کل 968257 نفر جمعیت استان، تعداد 491114 نفر(7/50 درصد) مرد و 477143 نفر(3/49 درصد) زن بوده‏اند که در نتیجه نسبت جنسی برابر 103 به دست می‏آید.
وضع زناشویی:
در بین جمعیت 15 ساله و بیشتر نقاط شهری استان 54/66 درصد از مردان و 98/74 درصد از زنان«حداقل یک‏‏‏‏‏‏‏ بار ازدواج کرده‏اند» این نسبت در نقاط روستایی برای مردان 37/67 درصد و برای زنان 59/72 درصد بوده است. نسبت افراد«هرگز ازدواج نکرده» در جمعیت 15 ساله و بیشتر، در نقاط شهری، برای مردان 04/33 درصد و برای زنان 54/24 درصد و در نقاط روستایی برای مردان 18/32 درصد برای زنان 83/26 درصد بوده است. متذکر می‏گردد اختلاف جمع درصدها مربوط به تعداد نفراتی است که وضعیت تأهل خود را اظهار نکرده‏اند.

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~