زنان سرپرست خانوار

دانلود پایان نامه

8-2. منوگرافی مختصری از روستای قشلاق‏ چرخلو، خیارج و شهر سگزآباد
شهرستان بوئین زهرا، یکی از شهرستان
های استان قزوین است که دارای روستاهای فراوانی است که از میان آنها، حدود 24 روستا تحت پوشش طرح حضرت زینب کبری (س) قرار دارد. در پژوهش حاضر، برای مصاحبه با زنان سرپرست خانوار به روستاهای قشلاق چرخلو، خیارج و شهر سگزآباد مراجعه شد که در زیر به صورت مختصر به ویژگی آنها خواهیم پرداخت.
روستای قشلاق چرخلو:
این روستا در جنوب غربی استان قزوین و غرب شهرستان بوئین زهرا واقع است که از شرق با سگزآباد، از غرب با دانسفهان، از شمال با طرزک و از جنوب با چسکین همسایه می
باشد. این روستا، 945 نفر جمعیت دارد و تعداد خانواده
هایی که سرپرست مرد خود را به دلایل گوناگونی از دست داده
اند، 13 خانوار می
باشند و تعداد خانواده
هایی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) می
باشند، حدود 32 خانوار و 82 نفر هستند. تعداد افرادی از زنان سرپرست خانوار که در این روستا، تحت پوشش طرح حضرت زینب کبری (س) در فعالیت دامداری قرار گرفته
اند در طول سال
های 79 تا 83، 9 نفر بوده
اند.
روستای خیارج:
این روستا در جنوب غربی استان قزوین و غرب شهرستان بوئین زهرا واقع است که از شرق با خوزنین، از غرب با تاکستان، از شمال با قلعه هاشم
خان و از جنوب با دانسفهان همسایه می
باشد. این روستا، 1750 نفر جمعیت دارد و تعداد خانواده
هایی که سرپرست مرد خود را به دلایل گوناگون از دست داده
اند، 51 خانوار می
باشند و تعداد خانواده
هایی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) می
باشند، حدود 98 خانوار و 162 نفر هستند. تعداد افرادی از زنان سرپرست خانوار که در این روستا، تحت پوشش طرح حضرت زینب کبری (س) در فعالیت دامداری قرار گرفته
اند در طول سال
های 79 تا 83، 8 نفر بوده
اند.
شهر سگزآباد:
این شهر در جنوب غربی استان قزوین و غرب شهرستان بوئین زهرا واقع است که در 12 کیلومتری شهرستان بوئین زهرا واقع است که از شرق با شهرستان بوئین زهرا، از غرب با روستای قشلاق چرخلو، از شمال با مجیدآباد و از جنوب با رودک همسایه است. این روستا، 6500 نفر جمعیت دارد و تعداد خانواده
هایی که سرپرست مرد خود را به دلایل گوناگون از دست داده
اند، 44 خانوار می
باشند و تعداد خانواده
هایی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) می
باشند، حدود 76 خانوار و 155 نفر هستند. تعداد افرادی از زنان سرپرست خانوار که در این روستا، تحت پوشش طرح حضرت زینب کبری (س) در فعالیت دامداری قرار گرفته
اند در طول سال
های 79 تا 83، 1 نفر بوده
اند.
9- قلمرو زمانی تحقیق:
با توجه به این که طرح حضرت زینب‏کبری(س) از سال 1373 فعالیت خود را آغاز کرده است ولی به دلیل این که در سالهای اولیه اقدامات چشمگیری صورت نگرفته و آمار چندانی در دست نیست، قلمرو زمانی این تحقیق از سال 1379 تا پایان سال 1383(یعنی: 5 سال) در نظر گرفته شده است.
10- روش نمونه‏گیری و حجم نمونه:
ابتدا از بین استانهای مختلف کشور که طرح حضرت زینب‏کبری(س) در آنها در حال اجرا است، استان قزوین به دلیل نزدیکی نسبی آن به تهران به عنوان جامعه آماری این تحقیق انتخاب شد. با توجه به این که استان قزوین، دارای شاخه‏هایی مانند آوج، بوئین‏زهرا، تاکستان، طارم سفلی، رودبارالموت، آبگرم، آبیک، رودبار شهرستان، الوند و اقبالیه می‏باشد و فعالیت‏های مختلفی از قبیل قالی‏بافی، صنفی و صنعتی، باغداری، کشاورزی و دامداری در این شاخه‏ها انجام می‏شود، فعالیت دامداری به دلیل فراوانی بیشتر در بین این 10 شاخه از میان فعالیت‏های مذکور انتخاب شده و شهرستان بوئین‏زهرا به دلیل دارا بودن بیشترین فراوانی در این فعالیت به عنوان قلمرو مکانی این تحقیق مورد نظر قرار گرفت، که دارای 72 نفر زن سرپرست خانوار(حجم نمونه) مشغول به فعالیت دامداری است که از طریق کمیته امداد امام‏خمینی بوئین‏زهرا به بانک کشاورزی به عنوان واجدین شرایط دریافت وام معرفی شده‏اند، که مورد بررسی قرار می‏گیرند. در واقع می توان گفت که نحوه نمونه گیری به نوعی خوشه بندی بوده است. خوشه های موجود در جامعه آوج، بوئین زهرا، تاکستان، طارم سفلی، رودبار الموت، آبگرم، آبیک، رودبار شهرستان، الوند و اقبالیه و مناطق 1 و2 قزوین می باشد که از میان این خوشه ها، بوئین زهرا انتخاب شده است. دلیل انتخاب این خوشه این بوده است که بیشترین فراوانی را در فعالیت دامداری دارا بوده است. علت انتخاب یک فعالیت (دامداری)، بررسی اثر اعتبارات بر روی یک فعالیت خاص بوده که از بالاترین فراوانی نسبت به سایر فعالیتها نیز برخوردار بوده است. شایان ذکر است که از میان این 72 نفر زن سرپرست خانوار که این تسهیلات دریافت کرده اند، 9 نفر در طول این دوره 5 ساله (1383-1379)، به علت توانائی در بازپرداخت اقساط وامهایشان، موفق شدند که چندین بار این تسهیلات را به خود اختصاص دهند. این 72 زن سرپرست خانوار در 24 روستا (قشلاق چرخلو، آراسنج، خونان، قلعه گنجی، زین آباد، صمدی آباد، مشکین تپه، امیرآباد کهنه، امیرآباد نو، مرادبیگلو، چسکین، رحیم آباد، امین آباد، جوهرین، دیزان، عبد ارباب آباد، طرزک، حاج عرب، قلعه هاشم خان، حیدرآباد، کچله گرد، مندرآباد، لردولند و شهرهایی مانند ارداق، دانسفهان، شال و سگزآباد) ساکن هستند و 9 زنی که موفق به دریافت وامهای مجدد در طول این دوره شده اند، در روستاهای قشلاق چرخلو، آراسنج، زین آباد، خیارج و امیرآباد کهنه و شهرهایی مانند ارداق و دانسفهان ساکن هستند.
نحوه توزیع 72 زن سرپرست خانوار در روستاها و شهرهای تحت پوشش طرح حضرت زینب کبری (س) در شهرستان بوئین زهرا به تفکیک در سالهای 1383- 1379
سال
روستا/شهرستان 1379 1380 1381 1382 1383
قشلاق چرخلو 1 2 2 2 2
آراسنج 2
2 1
خیارج 1 3 3
1

مطلب مشابه :  باورهای دینی، حضرت ابراهیم، جامعه اسلامی