سازمانهای دولتی

سازمانهای دولتی

سازمانهای دولتی

احساس شرکتها درباره برقراری رابطه آسان و راحت با کارکنان اداره
اطلاعات کافی برای پاسخگویی به سوالات احتمالی شرکتها توسط اداره
رفتار مودبانه با شرکتها همراه با سعه صدر توسط کارکنان اداره
بُعد همدلی
توجه ویژه کارکنان به شرکتها
ساعات کاری مناسب برای ارایه خدمات به شرکتها
ایجاد صمیمیت و همدلی با شرکتها
کارکنانی که درک و شناخت مناسبی از نیازهای شرکتها داشته باشند
حفظ منفعت شرکتها در زمان ارایه خدمات

پیوست
سابقه اولیه گمرک همچنان در ابهام قرار دارد و دانش ما درباره گمرک در دوران باستان بسیار ناچیز است. آدام اسمیت (کمیسیونر گمرک اسکاتلند) در کتاب معروف خود به نام «ثروت ملل» اشاره میکند که گمرکات به مفهوم پرداخت پرداختهای همیشگی، از زمانهای بسیار دور وجود داشته است، اما خود اسمیت نیز نتوانسته زمان اولین عملیات گمرکی را در کتابش ذکر کند. عبارت زیر در کتابی که به وسیله،
«اس. جی. دی لائت» نوشته شده است، اطلاعات دقیقتری در این زمینه ارائه میدهد. وی در این عبارت میگوید: «قدیمیترین اطلاعات موجود درباره سازمان گمرک در یونان به عصر “هومر” (حماسه سرای بزرگ یونانی) باز میگردد. در آن دوره مالیاتهای سادهای بر تجارت وضع میشد که این مالیاتها از دو لحاظ با عوارض وضع شده در دوران بعد متفاوت بودند. اول اینکه، این مالیاتها براساس ارزش کالاها
تعیین نمیشدند، یعنی میزان این مالیاتها درصد معینی از ارزش کالاهای مشمول مالیات نبود و دوم این که این مالیاتها به صورت داوطلبانه و تخمینی پرداخت میشدند، یا حداقل ظاهر قضیه این طور نشان میداد. معمولاً مالیاتها به شکل هدایایی از سوی بازرگانان خارجی به بزرگانی که تجارت یا رفتار ویژه ای از این بزرگان انتظار داشتند. با وجود این که پرداخت این گونه هدایا در ظاهر، امری داوطلبانه بود، اما اگر بازرگانی از پرداخت این هدایای مرسوم به پادشاه یا شاهزاده امتناع میکرد، از حق تجارت با سرزمینی که به آن حاکم تعلق داشت، محروم میشد.
همگان با این گفته موافقند که قدیمیترین تمدنهای بشر در بین النهرین (حوزه رودهای دجله و فرات)، مصر (حوزه رود نیل)، شبه قاره هند (حوزه رود ایندوس) و سرزمین چین (حوزه رود زرد) به منصه ظهور رسیدهاند. از آنجا که گمرک یکی از قدیمیترین ساز و کارهای مالی است، تصویر پیدایش گمرک در
گهوارههای تمدن بشری نیز منطقی به نظر میرسد. با توجه به اهمیت تجارت دریایی در عهد باستان (بویژه در منطقه مدیترانه)، یونان و مدیترانه را نیز باید به عنوان پنجمین منطقه پیدایش گمرک به مناطق پیش گفته افزود. با توجه به اینکه هم اکنون اطلاعات فراوانی در مورد گمرک روم در دسترس است، روم را نیز باید وارد این فهرست کرد. در سایر کشورهای بزرگ آن زمان نظیر یونان قدیم یا امپراطوری روم نیز حقوق گمرکی براساس درصدی از قیمت دریافت میگردید. در یونان معادل و در امپراطوری روم معادل از بهای کالا، حقوق گمرکی میگرفتهاند.(مقدسی ، 1391، ص 1)
سابقه گمرک در ایران
به طوری که گفته شد، در ایران تشکیلات گمرکی سابقهای دیرین دارد. البته این ادعا نه اغراق است نه از باب مباهات، بلکه واقعیت انکارناپذیری است که در مورد بسیاری از سازمانهای دولتی مانند ارتش و نیروهای دفاعی یا سازمانهایی نظیر سازمانهای خدمات شهری و نظایر آن نیز صادق است. بهتر است این مطلب را این گونه بیان کنیم که گمرک نیز مانند بسیاری از سازمانها که هر اجتماع کوچک یا بزرگی در بدو پیدایش به وجود آن نیازمند بوده است، ایجاد گردیده و به تدریج که احتیاجات دیگری مطرح شده، سازمان یا سازمانهای جدیدتر در سطح ملی یا بینالمللی مطابق آنچه امروز شاهد آن هستیم، به وجود آمده است.
علامه دهخدا در لغتنامه خود به نقل از پروفسور راولینسون مستشرق معروف انگلیسی، به وجود تشکیلات اداری همانند اداره گمرک در زمان اشکانیان اشاره مینماید که این اداره و شعب آن در مرزها با ثبت آمار واردات در دفاتر مخصوص، حقوق معینی از واردات دریافت میکردند و برعکس، صادرات کالا از حقوق گمرکی یا هر نوع عوارض دیگری معاف بوده است. برای مثال ابریشم چین و ادویه هندوستان و کالاهای رومی در دفاتر مخصوص ثبت و از صاحبان آنها حقوق معینی دریافت میشده است.
در زمان اشکانیان (سده سوم قبل ازمیلاد) سازمان منظم گمرکی وجود داشته و شعب آن در مرزها آمار واردات را در دفاتر مخصوص ثبت و حقوق معینی دریافت میکردند. در این دوره صادرات از حقوق گمرکی معاف بوده است. به این ترتیب روشن میشود که در آن زمان سازمان گمرک علاوه بر نقش مالی، جنبه نظارت بر امور اقتصادی و تشویق و توسعه صادارت نیز داشته است. در زمان ساسانیان (سده چهارم تا ششم میلادی) بعضی مالیاتها از جمله مالیات گمرکی مربوط به یکی از سازمانهای مهم دولتی به نام دیوان بوده است که حقوق دیوانی میگرفتهاند و این عبارت (حقوق دیوانی) تا چندی پیش هم به کار
میرفته و در کتابهای تاریخی و ادبی از آن ذکر شده است. بعدها اعراب نیز همین کلمه را برای ادارات مامور وصول مالیات خود به کار بردند و کلمه «دو آن» نیز که ترجمه فرانسوی گمرک میباشد از لغت مزبور اقتباس گردیده است. در دوره ساسانیان از واردات به میزان از روی ارزش یا مقدار، حقوق گمرکی میگرفتهاند ولی از صادرات هیچگونه عوارض یا حقوق گمرکی دریافت شده است.
همانطوری که ذکر شد در ایران از قدیمالایام تشکیلات گمرکی وجود داشته است. در زمان قارجاریه مانند صفویه ادارات گمرک مرتباً صورت حسابهای خود را در دو نسخه به اداره مرکزی مالیه ارسال
میداشتهاند. در زمان ناصرالدین شاه که وزرا انتخاب شدند، رئیس کل گمرک ایران را نیز وزیر گفتند، مثل این که امینالسلطان وزیر کل گمرک بوده است( مقدسی،1391، ص11)
اولین تعرفه گمرکی ایران براساس وزن و ارزش، در سال 1283 هـ.ش به وسیله مستشاران بلژیکی تنظیم گردید و 10 سال پس از اجرای آن، درآمدهای گمرکی کشور که در سال 1277 ده میلیون ریال بود به 47 میلیون ریال ترقی کرد. در سالهای 1315، 1320، 1329 و 1332 هـ.
ش چندین بار در قانون تعرفه گمرکی ایران تجدیدنظر شد، به طوری که پس از خاتمه خدمت مستشاران بلژیکی و عزیمت آنان از ایران و واگذاری اداره گمرک به مأمورین ایرانی بنا به مقتضیات زمان و سیاست مالی و اقتصادی دولت، تعرفه گمرکی چند بار تغییر پیدا کرد. یک بار به موجب قانون 31 اردیبهشت 1315 تعرفه جدیدی به مورد اجرا گذاشته شد که 90 درصد آن از روی وزن و تحت 1216 شماره تدوین و تا سال1320 ماخذ وصول حقوق و عوارض گمرکی بود. سپس تعرفهای براساس تعرفه جامعه ملل سابق تنظیم شد که در 22 تیرماه 1320 به اجرا گذاشته شد و از تمام تعرفههای مفصلتر و شامل 22 فصل و 2204 ردیف بوده است. تعرفه مذکور نیز در سال 1329 تغییر یافت و اصلاحاتی در آن به عمل آمد و تا سال 1332 تدریجاً مورد اصلاحات مجددی قرار گرفت. آخرین تعرفه گمرکی در حال اجرا در این دوره، تعرفه مصوب شش تیر ماه 1334 بوده است.
قانون تعرفه و آیین نامه آن در دهم تیر 1337 براساس تعرفه ژنو به تصویب مجلس شورای ملی رسید که تا سال 1351 اجرا میشد و سرانجام با استفاده از تجربیات جامعه ملل سابق و طرحی که برای تعرفه گمرکی تهیه گردیده و در بسیاری از کشورهای جهان مورد استقبال و استفاده قرار گرفته بود، قانون مزبور مشتمل بر 36 ماده و جدول منضم به آن است که مشتمل بر 21 فصل و 86 بخش و 991 نوع کالا است.
طبق قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی سیستم هماهنگ شده (مصوب 30/6/1373) مجلس شورای اسلامی)، از ابتدای سال 1375، «سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا» در طبقه بندی تعرفه کالاهای وارداتی و صادراتی کشور، اعمال میگردد.

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~