سازمان بین المللی دریانوردی

دانلود پایان نامه

9- کنوانسیون گمرکی کمک های متقابل اداری در زمینه امور گمرکی (کنوانسیون ژوهانسبورگ):
کنوانسیون گمرکی کمک های متقابل اداری در زمینه امور گمرکی یا کنوانسیون ژوهانسبورگ، یکی از کنوانسیون های سازمان جهانی گمرک است که در 27 ژوئن 2003 تصویب گردید. این کنوانسیون در پنجاهمین اجلاس کمیسیون خط مشی سازمان جهانی گمرک که در آفریقای جنوبی برگزار شد، نهایی گردید و در تاریخ مذکور تصویب آن در ثبت گردیده است
کنوانسیون مزبور اهمیت زیادی در جهت توسعه همکاری های گمرکی بین کشورها دارد و بسیاری از استانداردهای بین المللی برای تسهیل امور گمرکی نظیر موارد ذیل نیازمند عضویت گمرک ایران در کنوانسیون ژوهانسبورگ می باشد:
استاندارد 7:
ادارات گمرک باید تمهیداتی فراهم نمایند تا از کنترل ها و نتایج حاصل از دستگا ههای کاشف یکدیگر استفاده نمایند و مکانیزمی برای تبادل اطلاعات یا ارتباطات فراهم نمایند. این اقدام شناسائی کنترل های یکدیگر در آینده را امکان پذیر خواهد نمود.
استاندارد 8:
اداره گمرک باید گزارشات آماری از اقدامات انجام شده، از تعداد محمولات مورد بازرسی، محمولاتی که دارای خطر بوده اند، تعداد ارزیابی ها از طریق دستگاه های کاشف یا از طریق بازرسی های فیزیکی، زمان های نیاز برای ترخیص و نتایج مثبت و منفی آن را ارائه دهد.
استاندارد 11:
گمرک باید برای محمولاتی که خارج می شود. بنا به تقاضای کشور مقابل بازرسی های لازم را انجام دهد. با توجه به عدم عضویت گمرک ایران در این کنوانسیون مهم، استانداردهای فوق الذکر در ایران در حال حاضر اجرایی نگردیده است. (زارعی و مقدسی، 1391، صص75-94).
سازمان های بین المللی مرتبط با گمرک
به دلیل وجود سازمان های متعدد که در ارتباط با گمرک می باشند ، در زیر به معرفی برخی از این سازمان ها با ارتباط موضوعی نسبت به پژوهش می پردازیم:
1- فدراسیون بین المللی اتحادیه های شرکت های حمل و نقل بین المللی فورواردر (فیاتا) :
این فدراسیون در 31 می 1926 به وسیله شانزده ملیت از شرکت های فورواردر در وین (اتریش) پایه گذاری شد و ریاست اولیه آن به عهده کشور دانمارک بود و هم اکنون مقر آن در زوریخ (سوئیس) است. این فدراسیون از سال 1926 تا 1936 فعالیت بسیار خوبی داشته و کنگره ها و جلسات آن به طور مرتب تشکیل شده و نیز همکاریهای خوبی با مؤسسات و سازمان های مختلف بین المللی داشته است، اما در زمان جنگ جهانی دوم فعالیت آن به حالت تعلیق درآمد، لیکن به همت «سی بی انگلس» دانمارکی در سال 1947 فعالیت مجدد آن از سر گرفته شد و ظرف مدت ده سال اکثر اعضای عادی آن دوباره به یکدیگر ملحق شده و کمیت ههای مختلفی را برای پیشبرد امور فنی فدراسیون بوجود آوردند، که تاکنون در قالب یک مجمع غیر دولتی به عنوان ماور با شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل و سازمان بین المللی توسعه بازرگانی عمل می کند و در حال حاضر نمایندگی بالغ بر 000/40 شرکت فورواردر از اقصی نقاط دنیا را به عهده دارد و بالغ بر ده میلیون کارمند تحت پوشش دارد. فیاتا دارای دو گروه اعضا است. یکی اعضای پیوسته که شامل سندیکاهای ملی کشورهاست و هم اکنون دارای 87 عضو سندیکایی از 77 کشور جهان است. دیگری اعضای وابسته هستند که شامل اعضای غیر سندیکایی است. فیاتا دارای بیش از 1600 عضو وابسته از 144 کشور جهان است. انجمن شرکت های حل و نقل بین المللی ایران عضو پیوسته و حدود بیش از یکصد شرکت فورواردی ایرانی عضو وابسته فیاتا هستند. فیاتا هر سال یک بار کنگره ای در یکی از کشورهای مورد توافق اعضا برگزار می کند و به تبادل افکار می پردازند. از اهداف اصلی سازمان فیاتا می توان به موارد زیر اشاره کرد:
اتحاد صنعت فورواردری در سطح جهانی، مشارکت در چارچوب مشاوره و یا کارشناسی در اجلاسهای مربوط به حمل و نقل بین المللی به منظور حمایت و ارتقای منافع صنعت فورواردری، آشنا نمودن صنعت و تجارت و جامعه بطور گسترده با خدمات ارائه شده توسط صنعت فورواردری از طریق ارائه اطلاعات, توزیع نشریات و نمایش فیلم و غیره، بهبود کیفیت خدمات ارائه شده توسط صنعت فورواردری از طریق گسترش و ارتقای اسناد متحدالشکل فورواردری و شرایط تجاری استاندارد و غیره، انجام مطالعات و تحقیقات در مورد صنعت فورواردری و فعالیت آن، پیدا کردن راه های عملی در راستای معضلات تکنیکی در چارچوب انستیتوها، گروه ها و هیأتهای مشاوره، تقویت کارآیی حمل کالا به طور اعم، مساعدت در آموزشهای شغلی باربری در راستای صنعت فورواردری، مساعدت در حل و فصل معضلات بیمه ای اجباری، تشویق همکاری در راستای صنعت فورواردری در سطح جهانی، اتحاد بیشتر صنعت فورواردری با ایجاد اجلاسها، ارتقای روابط با متصدیان حمل و نقل و سازمان های وابسته، ارتقای روابط با متصدیان دریایی و سازمان های وابسته، ارتقای تجارت بین المللی بین کلیه کشورها در سطح جهانی.
2- اتحادیه بین المللی حمل و نقل جاده ای (ایرو)
پس از جنگ جهانی دوم اقتصاد اروپا رونقی دوباره یافت و حجم مبادلات بازرگانی افزایش یافت، همه شقوق حمل و نقل به ویژه حمل و نقل جاده ای بین المللی نقش حساس و مهمی در ایجاد ارتباط نزدیک بین کشورها ایفا می کردند. در چنین اوضاع و احوالی نیاز به یک سازمان بین المللی که بتواند کلیه مؤسسات و شرکت های حمل و نقل بین المللی جاده ای را گرد خود جمع کند، بیش از پیش احساس می- شد. در نتیجه این احساس و نیاز، با ابتکار شرکت های حرفه ای صنعت حمل و نقل کشورهای سوئد، دانمارک، نروژ، هلند، بلژیک، فرانسه، انگلیس، سوئیس و با کوشش بی دریغ شخصیتهایی چون دکتر «اف ارنست اسپات» از هلند، آقای «پر-ای اریکسون» از سوئد و آقای «کلودلبلان» از فرانسه اتحادیه بین المللی حمل و نقل جاده ای در 23 مارس 1948 در ژنو تأسیس شد. دیری نپایید که این اتحادیه توسط شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل و شورای اروپا به عنوان مشاور سازمان های مذکور برگزیده شد. با وجود اینکه ایرو در ابتدا مسائل خاص اروپا را مد نظر داشت، پس از مدت کوتاهی به عنوان تنها سازمان بین المللی نماینده حمل و نقل جاده ای شناخته شد و توسط سازمانهای بین المللی از آن اتحادیه خواسته شد که تجربیاتش را در اختیار کلیه کشورهای جهان قرار دهد. ایرو در حال حاضر دارای حدود 152 عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران است که به اعضای فعال (فدراسیون های ملی حمل و نقل جاده ای) و وابسته (شرکتها، گروه ها و دست اندرکارانی که به فعالیت های اتحادیه ای علاقه مندند) تقسیم می شوند. اعضای فعال 104 عضو از جمله اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اعضای وابسته 48 عضو از جمله شرکت های ولوو و اسکانیای سوئد هستند. ایرو دارای اهداف متعددی است که عبارتند از:
دفاع از منافع حمل و نقل جاده ای بر پایه سیاستهای مشترک مورد توافق مؤسسات عضو اتحادیه ، همکاری با سازمان های بین المللی چون سازمان ملل و همچنین همکاری با سازمان های حکومتی مانندکنفرانس وزیران حمل و نقل اروپا و جامعه اقتصادی اروپا ،توسعه مداوم حمل و نقل جاده ای بین المللی و برداشتن موانعی که هنوز بر سر راه آن وجود دارد. کاستن از تشریفات گمرکی در حمل و نقل جاده ای یکی از خواسته های عمده اتحادیه ایرو می باشد که در این راستا دفترچه های تیر را بوجود آورده است، تهیه اسناد مورد لزوم در حمل و نقل جاده ای، ایجاد شبکه های همکاری در زمینه برقراری خدماتی چون تعمیرات اضطراری، تدارک وسیله نقلیه و یا راننده جانشین، محل اسکان موقت و در صورت نیاز بستری کردن مسافرین و رانندگان صدمه دیده، برقراری تسهیلات بیشتر در خصوص اخذ اجازه نامه های بین المللی حمل و نقل جاده ای که توسط مقامات دولتی صادر می شود، کاهش هزینه های حمل و نقل و از بین بردن مالیات مضاعف، هماهنگی و توازن روابط بین اعضای خود و کارکنان آنها و تشویق پرسنل کارآمد از طریق دادن جوایزی چون دیپلم افتخار به بهترین راننده و جایزه بزرگ افتخار به راننده ای که کار شجاعانه و استثنایی در راه اجرای عملیات حمل و نقل جاده ای انجام می دهد.
3- سازمان بین المللی دریانوردی :
هنگامی که برای اولین بار پیشنهاد تاسیس سازمانی تخصصی در سازمان ملل متحد که به امور دریایی بپردازد مطرح گردید، هدف اصلی، تشکیل ابزاری بین المللی به منظور افزایش ایمنی در دریا بود. با توجه به این سابقه بر اساس کنفرانس بین المللی متشکله در ششم مارس 1948 در ژنو، کنوانسیون سازمان دریانوردی مشورتی بین الدول به تصویب رسید و در سال 1958 لازم الاجرا گردید. بعدها توسط 7 اصلاحیه در سالهای 1964، 1965، 1975، 1977، 1979 و 1993 تغییراتی در آن انجام گرفت. مهمترین این تغییرات افزایش یک رکن اصلی در رابطه با کمک های فنی بخصوص به کشورهای در حال توسعه و تغییر نام آن به سازمان بین المللی دریانوردی و در اصلاحیه 1993 افزایش اعضای شورای از 32 به 40 کشور و ایجاد کمیته تسهیل می باشد. در حقیقت این سازمان بین المللی جزو یکی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد می باشد که بدواً ایجاد کنوانسیون را در سازمان ملل مورد تصویب قرار داده و سپس به کنفرانس بین المللی ژنو سال 1948 واگذار شده است. این اولین ارگان بین المللی بود که صرفاً اختصاص به مسائل دریایی داشت.
4- انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی :
یاتا یا انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی، سازمانی است بین المللی، متشکل از بسیاری از شرکت های هواپیمایی که پس از جنگ جهانی دوم و در آوریل 1945 در شهر هاوانا بنیان نهاده شد، تا به حل مسائلی که در اثر گسترش سریع حمل و نقل هوایی به وجود آمده بود، بپردازد. این انجمن جایگزین اتحادیه ترافیک هوایی گردید که بعداز جنگ جهانی اول در سال 1919 در شهر لاهه جهت حمل و نقل هوایی منظم بنیان گذاری گردیده بود. یاتا بمنزله پارلمان و شخصیت جمعی بیش از 110 شرکت هوایی و نماینده آن ها در سازمان های بین المللی می باشد. بنابراین یاتا انجمنی است غیر دولتی، بین الملی، غیر انحصاری و غیر سیاسی با هدفی معلوم و امکان عضویت دلخواه در آن، یاتا در اموری نظیر استاندارد کردن قیمت ها، بلیت ها، بارنامه ها و… نیز فعالیت دارد. از اهداف یاتا می توان به موارد زیر اشاره کرد:
توسعه و ترغیب حمل و نقل هوایی ایمن، مرتب و اقتصادی به نفع مردم دنیا و تشویق بازرگانی هوایی و مطالبعه مسائل مربوط به آن.
ایجاد وسیله و امکان همکاری میان شرکت های هوایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم دست اندرکار حمل و نقل هوایی بین المللی می باشند.
همکاری با سازمان هواپیمایی کشوری بین المللی (ایکائو) و دیگر سازمان های بین المللی. (زارعی و مقدسی، 1391، صص158-170).
کنوانسیون های مرتبط با گمرک
1- کنوانسیون گمرکی مربوط به حمل و نقل بین المللی کالا در جاده ها تحت کارنه تیر:

مطلب مشابه :  مفهوم شهروند و شهروندی