سبک های فرزند پروری

دانلود پایان نامه

همچنین مطالعات نشان داده اند که تعارض در خانواده موجب درماندگی کودکان و نوجوانان است. بچه های متعلق به خانواده های عادی با تعارض بالا؛ بهزیستی کمتری را نسبت به بچه های متعلق به خانواده های طلاق گرفته و با تعارض پایین نشان می دهند. بطوری که میزان بالای تعارض خانواده با افزایش نشانه های جسمی مثل سردرد، و دل درد در نوجوانان و جوانان از ارتباط معناداری برخوردار است (شرفی،1387).
2-1- 6- سبک های فرزند پروری:
بامریند(1991). با مطالعه ی تعامل والدین با فرزندان در خانه و در آزمایشگاه دریافت که الگوهای متمایز رفتاری والدین با الگو های رفتاری کودک ارتباط دارد او سه الگوی رفتاری والدین را در تعامل با فرزندان خود مشخص ساخت.
 2-1-6-1- والدین قاطع و اطمینان بخش (مقتدر منطقی)
والدین این الگو، معمولا با فرزندان با مجبت هستند و با آن ها رابطه ی گرم و صمیمی دارند این والدین ضمن کنترل منطقی فرزندان شان از آنان توقع رفتار عادلانه و منطقی دارند هر چند اینگونه والدین به استقلال و تصمیمات فرزندان خود احترام می گذارند اما به طور کلی در مواضع خود محکم می ایستند و دلایل قاطعآن های در مورد راهنماییهای خود ارائه می دهند این تلقین، کنترل از جانب و الدین با منضبط کردن کودکان از راه هدایت، و تشویق خود مختاری و استقلال کودک، کنترل «قاطع و اطمینان بخش» از جانب والدین خوانده می شود. این والدین در رفتار با کودک زورگو نبوده و در چهار چوب معینی آزادی قابل ملاحظه ای به کودکان خود می دهند، اما در مواردی محدودیت هایی بر آنان قائل می شوند و از فرزندان خود انتظار رفتار تکامل یافته دارند به طور کلی می توان خصوصیات خانواده با والدین قاطع و اطمینان بخش را به صورت زیر برشمرد.
ـ والدین برای تصمیمات و نظریات فرزندان خود احترام قائل هستند؛
تمام افراد قابل احترام هستند؛
تمام افراد حق اظهار نظر در تصمیمات زندگی را دارند؛
روش عقلانی در کلیه ی شئونات زندگی آن ها تأثیر دارد؛
والدین برای دستورات، راهنمایی ها، و نظرات خود، دلیل منطقی و قانع کننده ای می آورند؛
والدین ضمن محبت به فرزندان با آن ها گرم و صمیمی هستند؛
بین افراد خانواده همکاری و صمیمت وجود دارد؛
فرزندانی که والدین دمکرات و قاطع و اطمینان بخش دارند به احتمال زیاد دارای اعتماد به نفس زیاد و مستقل با احساس مسئولیت هستند (شعاری نژاد، 1387)
شریعتمداری (1387). معتقدند این قبیل فرزندان چون مورد مهر و محبت قرار می گیرند و به اندازه ی کافی از آزادی برخوردار هستند نسبت به والدین خود دیدی مثبت و منصفآن های دارند و در زندگی آینده مسئولیت را به راحتی به عهده می گیرند و از انجام آن سربلند بیرون می آیند معین بودن  راه ها و هدف زندگی در این گروه از خانواده ها (با والدین دمکرات و قاطع و اطمینان بخش). باعث روشن شدن زندگی آینده آن ها خواهند شد. از آنجا که والدین، آن ها را تشویق به اظهار نظر در مورد مسائل مختلف زندگی نموده اند و برای نظرات و عقاید آن ها احترام قائل بوده اند در آینده به راحتی عقیده ی خود را اظهار می کنند و مهارت خویش را آشکار می سازند و در ارتباط با همسالان رضایت دارند و برای دیگران احترام قائل هستند.
برک در سال 1994 ضمن بیان ارتباط بین شیوه های تربیت فرزندان و عزت نفس کودک می نویسد: «کودکی که دارای والدین صمیمی و پاسخ ده هست و والدین انتظارات معقول کودکان خود را پاسخ می دهند، احساس خوبی نسبت به رفتارشان دارند و انسان های صالح و ارزشمندی خواهند بود
2-1-6-2- والدین مستبد و دیکتاتور
در این الگو والدین برای اعمال قدرت و انضباط اجباری تأکید می کنند. ماسن درباره ی والدین مستبد معتقد است، این والدین با فرزندان خود کمتر گرم و با محبت هستند، کودکان خود را بسیار کنترل می کنند و از قدرت شان استفاده می نمایند آن ها فرزندان خود را تشویق به مخالفت با قواعدو تصمیات خود نمی کنند. و کمتر با آنان گرم و مهربان هستند (یاسائی، 1387)
شریعتمداری (1387). درباره ی خانواده ی دیکتاتور و مستبد می گوید: در اینگونه خانواده ها یک نفر حاکم است که اعمال و رفتار دیگران را کنترل می کند. این فرد غالباً پدر است و در بعضی از موارد مادر نیز ممکن است نقش یک دیکاتور را نیز در خانه اجرا کند. در چنین خانواده ای فقط دیکتاتور تصمیم می گیرد، هدف تعیین می کند، راه نشان می دهد و وظیفه ی افراد را مشخص می سازد، امور زندگی را ترتیب می دهد، همه باید مطابق با میل و دلخواه او رفتار کند. او فقط حق اظهار نظر دارد و دستورات او بدون چون وچرا باید از طرف دیگران به معرض اجراء درآید. در اینگونه خانواده ها فقط دیکتاتور استقلال عمل دارد. و ارزش کار دیگران بوسیله ی او تعیین می شود، آنچه خوب دانست، خوب است و انچه او بد تلقی کرد بد است او در کارهای خصوصی اعضاء خانواده نیز دخالت می کند او می تواند از دیگران انتقاد کند ولی آنچه او انجام می دهد باید بدون چون و چرا مورد تأیید قرار گیرد.
والدین مستبد در مقابل دستوراتی که می دهند دلیل نمی آورند به نظر آنان فرزند باید از والدین اطاعت بی چون و چرا داشته باشد. ماسن در این باره می گوید: والدین مستبد بر خلاف والدین دمکرات لزومی نمی بیند که برای دستوراتی که می دهند، دلیل ارائه دهند به نظر آنان اطاعت بی چون و چرا یک فضیلت است. بعضی از والدین از روی خشم چنین روشی را در پیش می گیرند و بعضی دیگر نمی خواهند درد سر توضیح دادن و بحث و گفتگو را تقبل کنند. البته بعضی دیگر به این دلیل چنین رفتاری را با کودکان خود انجام می دهند وتا به نوجوان یاد بدهند که به مرجع قدرت احترام بگذارند اهم خصوصیات والدین مستبد و دیکتاتور بدین قرار است:
ـ برای دستوراتی که می دهند دلیل نمی آورند.
ـ فرزند باید اطاعت بی چون و چرا از والدین داشته باشد.

مطلب مشابه :  ترس از ارزیابی منفی ضمنی، انجمن روانپزشکی آمریکا، اختلال اضطراب اجتماعی