سرمایه گذاری بخش خصوصی

سرمایه گذاری بخش خصوصی

سرمایه گذاری بخش خصوصی

اکثر شرکتها تمایل دارند که اسناد و ثبت ها از طرف اداره با کمترین اشتباه ممکن انجام پذیرد و آن را امری طبیعی می دانند و یک خطای فردی است. با این حال انتظار می رود با دقت و حوصله بیشتر کارکنان اداره نسبت به وظایف خود عمل، و از شتاب و عجله به نحو غیر معمول خودداری کنند.و از یکپارچگی خدمات از طریق روش اتوماسیون توسط اداره کل گمرکات استان گیلان برای نداشتن ثبت های اشتباه و اسناد غلط توسط اداره استفاده شود کما اینکه در بخشهایی مثل دبیرخانه در حال اجرا است.
5-3-2-2) پیشنهادات در خصوص فرضیه های فرعی دوم
چون مشتریان خواهان سرعت انجام کار هستند، معرفی همه خدمات اداره کل گمرکات به شرکتها با در اختیار قرار دادن سیستم خدمات به اشکالی از قبیل بروشور یا بنرهایی در مکانها و فضاهای مناسب که در معرض دید شرکتها باشند می تواند ارائه خدمات به مشتریان را در سریعترین زمان ممکن نماید.
5-3-2-3) پیشنهادات در خصوص فرضیه های فرعی سوم
سازمان می بایست فضای مناسب، با جذابیت های دیداری و شنیداری مناسب را برای شرکتها فراهم نمایید. به نحوی که شرکتها در حین انجام امورشان توسط اداره احساس آرامش و راحتی مکان را داشته باشند.
وجود تسهیلاتی برای ایجاد ارتباطات اینترنتی رایگان و در دسترس گذاشتن سیستم هایی از این مکانات برای شرکتها جهت انجام اموری که به صورت اتقافی و پیش بینی نشده برای آنها بروز
می کند .چون اکثر شرکتها از امکانات اندک کنونی نیز به علت قطعی مداوم شبکه و سرعت پایین گلهمند هستند.
5-3-2-4) پیشنهادات در خصوص فرضیه های فرعی چهارم
حل مسایل و مشکلات شرکتها از طرف کارکنانی که احساس اطمینان را در گفتار ، رفتار و عمل برای از بین بردن شبهات شرکتها نشان می دهند که این اشخاص باعث ایجاد اطمینان خاطر در مشتری و راحت تر با کارکنان اداره در مورد مشکلات رابطه برقرار می کند که به دنبال آن برای اداره کل طبعات مثبتی در پی دارد .
5-3-2-5) پیشنهادات در خصوص فرضیه های فرعی پنچم
پیشنهاد می شود که توجه بیشتر به شرکتها و دغدغه های آنها در مراودات بیشتری که با آنها دارند، کسری ها ، کمبودهایی که بیان می شود از سوی این شرکتها، به افراد و اشخاص و خلاصه در تمامی جهات نشان دهند
احساس همدلی و اینکه در برخورد کارکنان اداره با شرکتها احساس صمیمی بودن کارکنان آشکار، برای این منظور جهت پیگیری امور شرکتها جدای از کارکنان، بخشی را به عنوان مسئول رسیدگی به امور شرکتها با شرح شغل تعریف شده ایجاد نماید.
اداره کل کارکنانی را که درک و شناخت مناسب از نیازهای شرکت ها را دارند برای ارایه خدمات مستقیم به شرکت های انتخاب نماید تا بدین وسیله شرکتهایی که کالاهای بخصوصی دراختیار دارند بی جهت هزینه انبار داری و یا متضرر نبود انبار های نگهداری مناسب نشوند.
5-3-3) پیشنهادات برای محققان آینده
در پژوهش حاضر مشاهده شد که بیشتر شرکتها فعال با اداره کل گمرکات گیلان بازرگانی بوده، لذا محققان در آینده می توانند به بررسی عدم تمایل سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایجاد شرکتهای دریایی و بین المللی بپردازند.
با توجه به موضوع پژوهش محققان می توانند در آینده به بررسی سطح کیفیت خدمات شرکتهایی که به ارائه خدمات بیمه ای و همچنین بانک هایی که ارائه خدمات در قبال شرکتهای مرتبط با گمرکات می دهند، پژوهش هایی صورت گیرد.
بررسی سطح کیفیت خدمات دیگر سازمانهای مرتبط به دلیل ارتباط و همسویی با گمرک از قبیل اداره بنادر و دریانوردی، صنعت معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و سازمان استاندارد در قبال شرکتهای استان.
در تحقیقات آتی پیشنهاد می شود محققان پژوهشی در سطح کل گمرکات ایران و در سطح ملی انجام دهند و یا به بررسی کیفیت خدمات گمرکاتی بپردازند که دارای مرز زمینی بوده مثل گمزک آستارا و یا حداقل دارای دیگر مبادی ورودی، مثل گمرک فرودگاهی باشند
پژوهش و بررسی کنوانسیونهای گمرکی و ارایه مدلهایی جهت الحاق به آنها با توجه به الزامات، قواعد و مقررات،شاخص ها و شرایط عضویت آنها، در سطح ملی و منطقه ای که جلب رضایت شرکتها را مد نظر قرار دهد مانند کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو.
5-4) محدودیت های تحقیق
در اختیار محقق
عدم همکاری بعضی از شرکت ها به دلیل ترس از آشکار شدن هویت و عملکردشان در ارتباط با اداره کل و عدم همکاری برخی از شرکتها به دلیل اعتقاد نداشتن به طرح تحقیق و دشواری جلب رضایت آنها.
مجزا فعالیت داشتن سازمانهایی که به نحوی با گمرک همکاری دارند و دشواری برای دسترسی به آنها.
داشتن محدودیت زمانی برای انجام پژوهش برای دوره پایان نامه تحصیلی .
خارج از اختیار محقق
عدم دسترسی کافی به برخی از شرکت های به دلیل داشتن شرایط خاص و در معرض انحلال قرار گرفتن به سبب شرایط بد اقتصادی و تحریمی در استان گیلان، خصوصا در زمینه دریایی و بین المللی و همکاری آنها با سازمان بنادر.

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~