سیاست های اقتصادی

دانلود پایان نامه

همچنین پس از پذیرش و تا قبل از عرضه کالا در بازار فرعی هر زمان که کمیته عرضه تشخیص دهد کالا شرایط پذیرش در بازار فرعی را از دست داده یا عرضه کننده آن مقررات را نقض کرده است، پذیرش آن کالا در بازار فرعی را لغو و از عرضه کالا در بازار فرعی جلوگیری خواهد کرد. البته پس از هر نوبت عرضه کالا، پذیرش آن در بازار فرعی طبق ترتیبات دستورالعمل بازار فرعی بورس کالای ایران خود بخود لغو می گردد.
پذیرش کالاهایی که قبلاً در بازار معاملات کالای فیزیکی پذیرفته شده و طبق مقررات تعلیق می شوند در بازار فرعی:
1) در صورت تعلیق کالای یک عرضه کننده در بازار معاملات کالای فیزیکی بورس گزارش کارشناسی پذیرش کالا در بازار فرعی را به کمیته عرضه ارائه می کند و در خصوص پذیرش کالای مذکور در بازار فرعی طبق مواد 6 و 7 دستورالعمل بازار فرعی تصمیم گیری می شود.
2) در صورت پذیرش کالا در بازار فرعی، حداکثر زمان معامله کالا در این بازار 3 ماه از تاریخ تعلیق خواهد بود. طی این مدت ضرورتی به طی فرآیند پذیرش برای هر نوبت عرضه نخواهد بود.
3) طی دوره 3 ماهه موضوع بند فوق هر زمان که کالا رفع تعلیق شد، معاملات کالا در بازار فرعی متوقف و در بازار معاملات کالای فیزیکی از سر گرفته خواهد شد.
4) در صورت تداوم تعلیق تا پایان دوره 3 ماهه بورس باید گزارشی مبنی بر تصمیم گیری در خصوص تداوم تعلیق در بازار معاملات کالای فیزیکی به هیأت پذیرش ارائه نماید.
5)در صورتی که هیأت پذیرش تداوم تعلیق را تصویب نماید، کالا کماکان در بازار فرعی معامله خواهد شد، لیکن ضروری است به ازای هر نوبت عرضه فرآیند پذیرش کالا در بازار فرعی حسب ضوابط این دستورالعمل انجام شود.
6) حداکثر زمان تداوم پذیرش و معامله کالاهای موضوع این ماده در بازار فرعی 6 ماه از زمان تعلیق کالا و در بازار معاملات کالای فیزیکی خواهد بود و پس از پایان مدت مذکور پذیرش کالا به صورت خودکار در بازار فرعی لغو می گردد.
1-10 اثرات بورس های کالا در بهبود عملکرد و توسعه اقتصاد
بورس کالا و ابزارهای مالی مشتقه به طرق مختلف عملکرد اقتصادی را بهبود داده و فرآیند توسعه آن را تسهیل می کنند. (شرکت بورس کالای ایران، ص 14-20) مهمترین اثرات بورس های کالا در بهبود عملکرد و توسعه اقتصاد به شرح زیر می باشند:
1-10-1 مدیریت ریسک قیمت
یکی از کارکردهای مهم بورس های کالا فراهم ساختن امکان پوشش ریسک می باشد که شاید دلیل اولیه ایجاد و گسترش بورس های کالا به شمار می رود. همانطور که بیان شد، نوسان های پیش بینی نشده در قیمت، اثرات مخربی در اقتصاد بر جای می گذارند و متأسفانه روش های سنتی در کنترل اثرات منفی ناشی از این نوسانات عمدتاً ناموفق بوده اند. در بورس های کالا با استفاده از ابزارهای نوین معاملاتی از قبیل قراردادهای آتی و اختیار امکان ایجاد اطمینان نسبت به قیمت های آینده برای معامله گران فراهم می شود. مثلاً یک تولیدکننده که در خطوط تولید خود به شمش مس نیاز دارد می تواند با خرید مس در قالب قراردادهای آتی قیمت مواد اولیه مورد نیاز خود برای ماه ها و یا حتی سال های آینده را با اطمینان تعیین نماید و با خاطری آسوده به برنامه ریزی تولید بپردازد.
با توجه به اینکه در فرآیند پوشش ریسک، این سایر معامله گران حاضر در بازار (یعنی سفته بازان) هستند که ریسک متقاضیان پوشش ریسک را می پذیرند، بنابراین در عمل فشاری از جهت تأمین منابع مالی آنگونه که در سیاست های سنتی از قبیل نگهداری ذخایر احتیاطی و سیستم جبران زیان های مالی وجود داشت، به دولت وارد نمی شود. به عبارت دیگر، در روش های سنتی دولت ریسک فعالان اقتصادی را پذیرفته و تمامی زیان های احتمالی را در صورت تحقق متحمل می شود، در حالی که در روش های مبتنی بر بازار (با استفاده از ابزارهای مالی مشتقه) این عوامل اقتصادی هستند که ریسک یکدیگر را پوشش می دهند. بدین ترتیب بورس های کالا روش های کارآ و پایداری برای پوشش ریسک فراهم می کنند.
1-10-2 کشف قیمت
کشف قیمت فرآیندی است که از طریق آن قیمت های صحیح و عادلانه کالاها از برآیند تقابل نیروهای عرضه و تقاضا تعیین می گردد و یکی دیگر از رسالت های مهم بورس های کالا به شمار می رود. منافع اصلی حاصل از کشف قیمت در بورس های کالا عبارتند از:
1-10-2-1 تولید اطلاعات لازم در خصوص قیمت ها
از آنجایی که قیمت کالاها از برآیند رویارویی عرضه و تقاضا تعیین می شود، لذا قیمت بازار نشانگر تمامی اطلاعات در خصوص میزان عرضه و تقاضای موجود در بازار بوده و با حاکم شدن این قیمت ها در بازار، امکان انجام معامله برای تعداد بیشتری از خریداران و فروشندگان فراهم می شود و تعداد کمتری از آن ها ناگزیر به انجام معامله با قیمت های غیرمتعارف خواهند شد. مضاف بر اینکه با شکل گیری و اعلام قیمت در بورس ها، تمامی بخش ها و صنایع از این قیمت ها به عنوان قیمت مرجع منتفع می شوند. همچنین با توجه به اینکه قیمت کالاهای پایه و اساسی در بورس ها کشف می شود، این کار مقدمه تعیین قیمت زنجیره ای از سایر کالاها را فراهم می کند. (شرکت بورس کالای ایران، 1387، ص 11–13)
1-10-2-2 عرضه گسترده اطلاعات بازار
عوامل اقتصادی تنها در صورتی می توانند تصمیمات صحیح و کارآمدی در خصوص تولید، سرمایه گذاری و مصرف اتخاذ کنند که با قیمت هایی مواجه باشند که معرف ارزش و وضعیت واقعی بازار کالاها هستند. در غیر این صورت قیمت هایی که تحت تأثیر نیروهای مختل کننده ی شرایط رقابتی قرار می گیرند، علائم نادرستی را به عوامل اقتصادی ارسال کرده و موجب اتخاذ تصمیمات ناکارآمدی در حوزه های تولید و سرمایه گذاری می شوند. مثلاً اگر در یکی از صنایع به دلیل وجود بازارهای منطقه ای و عدم شفافیت اطلاعات، خریداران در موضعی قرار بگیرند که بتوانند قیمت یک کالا را به طور مصنوعی پایین نگه دارند، برنامه های تولیدکنندگان با مشکل مواجه شده و اثرات منفی بر طرح های سرمایه گذاری و تولید بر جای خواهد گذاشت. برعکس اگر قیمت ها توسط تولیدکنندگان به طور مصنوعی بالا نگه داشته شود، استفاده کنندگان منطقه ای کالا متضرر خواهند شد. به علاوه بورس ها نه تنها قیمت های مربوط به زمان حال را کشف و منتشر می کنند، بلکه قیمت های مربوط به زمان آینده را نیز در اختیار عوامل اقتصادی قرار می دهند که در نتیجه آن، تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری ها – که به تولید آینده مربوط می شود – با کارآیی بیشتری صورت می پذیرد. به علاوه، عرضه گسترده اطلاعات نه تنها عوامل اقتصادی را منتفع می نماید، بلکه این امکان را برای دولت ها فراهم می سازد تا با در اختیار داشتن اطلاعات صحیح و به موقع از شرایط اقتصادی و بازار کالاهای اساسی، در اتخاذ و پیگیری سیاست های اقتصادی به نحو کاراتری عمل نماید. کمبود اطلاعات موثق از شرایط اقتصاد همواره یکی از محدودیت های اصلی دولت ها در تشخیص مشکلات و تنگناهای اقتصادی و اتخاذ سیاست های صحیح و به موقع محسوب می شود و بورس های کالا با تولید و انتشار اطلاعات شفاف از بازارها، نقش مهمی در رفع این محدودیت ها ایفا می کند.
1-10-3 بورس های کالا به عنوان مکانی برای سرمایه گذاری
بورس های کالا با ایجاد بستری مناسب برای انجام معاملات، مکانی مناسب و گزینه ای جذاب برای سرمایه گذاران بازارهای مالی محسوب می شوند. این بورس ها با فراهم کردن امکان استفاده از ابزارهای مالی مشتق کالایی، موجب افزایش تنوع و کاهش ریسک سبد دارایی های سرمایه گذاران می شوند. از آنجایی که تغییرات ارزش دارایی پایه موضوع ابزارهای مالی مشتق کالایی، همبستگی ضعیفی با تغییرات قیمت سایر دارایی های مالی مانند اوراق بهادار دارند، با ورود ابزارهای مالی مشتق کالایی، ریسک کل سبد دارایی کاهش می یابد. لذا سرمایه گذاران بازارهای مالی تمایل زیادی به اختصاص بخشی از دارایی های خود به بورس های کالا نشان می دهند.
همچنین بورس های کالا به دلایلی مانند ریسک بسیار پایین نکول قراردادها، امکان نقد شوندگی زیاد اوراق بهادار مبتنی بر کالا و وجود قوانین و مقررات مصوب دولت و آیین نامه های داخلی بورس که محیطی بسیار نظام مند برای سرمایه گذاری به وجود می آورد، محل مطمئنی برای سرمایه گذاران به حساب می آید. لذا، بورس کالا با فراهم کردن گزینه های جذاب برای سرمایه گذاری می تواند بخش قابل توجهی از نقدینگی های سرگردان در جامعه را جذب نموده و در مسیری که خدمات ارزنده ای را به اقتصاد ارایه می کند، هدایت نماید.

مطلب مشابه :  رویکرد جامعه شناختی، دیدگاه کارکردگرایی، نقش آموزش و پرورش