شمال آفریقا

شمال آفریقا

شمال آفریقا

نام علمی عناب :Ziziphus jujube mill – Zizyphus VulgariSگیاهی است از خانواده : Rhamnaceaeمترادف آن : ZizyphusVulgaris lam و Rhamnus Zizyphus lam و Zizyphus SativaGaertمیباشد.گونه Zizyphus Vulgaris دارای دو واریته می باشد :یکی Z.Vulgaris lam.var spinosus Bge و دیگری Z.vulgaris lam V.inermis Bge میباشد.
.(مظفریان،1375).
بخش مورد استفاده : میوه
کاربرد مصرف : لینت بخش
روغن عناب : Grapeseed Oil-Oil jujube معمولا بی رنگ – سبز خیلی کم رنگ مایل به زرد.(مظفریان،1375).
محتویات : مواد کانی و پروتیین و ویتامین
روغن پایه : میتواند به صورت صد در صد به عنوان روغن پایه استفاده شود.
شکل 1-2 میوه عناب وهسته آن
عناب هم میوه ای خوشمزه و هم دارویی گیاهی به شمار می رود . وقتی میوه عناب نارس است لغزان وسبز است وطعمی شبیه سیب دارد . هنگامیکه میوه میرسد به رنگ زنگ زدگی یعنی قرمز تیره برمی گردد. وسپس چروکیده میشود. این میوه در ظاهر شبیه به خرما است به همین دلیل به آن خرمای قرمز می گویند. عباب بومی مناطق گرمسیر است . کشت آن در شمال آفریقا ، جنوب اروپا و نواحی مدیترانه رواج دارد . عناب را خرمای چینی یا خرمای قرمز نیز می نامند ، زیرا هم شیرین است و هم مانند خرما یک هسته دارد. هسته آن نیز سخت و مخروطی شکل است. عناب دارای مقدار زیادی موسیلاژ ،اسید مالیک ، اسید سیتریکو ،ویتامین ث میباشد. میوه عناب همچنین حدود 4/6 درصد مواد پروتئینی ،نمک های آلی و لعاب فراوان دارد . از تنه درخت عناب صمغی ترشح می شود که این صمغ همراه با کمی سرکه برای تقویت عمومی بدن مفید است . (امیدبیگی،1376 )
شکل 1-3 تیره عناب
1-5 مشخصات تیره عناب R hamnaceae:
گیاهان تیره عناب به صورت درخت یا درختچه های غالبا خاردار و به ندرت علفی می باشند. در بین آنها انواعی با ساقه بلند رونده نیز یافت میشوند . مجموعا شامل 50 جنس و600 گونه اند که بیشتر در اروپا و نواحی استوایی می رویند. از اختصاصات آنها این است که برگهای ساده ، غالبا متناوب و گلهای منظم ، نرماده ، یا بر دو نوع نر و ماده ، پلی گام – دو پایه و یا یک پایه دارند ، کاسه گل آنها مرکب از چهار قسمت (زود آفت) و جام گل آنها شامل چهار یا پنج گلبرگ ( به ندرت فاقد گلبرگ ) است. پرچم های آنها معمولا به تعداد قطعات جام گل و تخمدان آنها آزاد یا کم و بیش متصل به کاسه گل و غالبا دارای سه خانه می باشد ، میوه آنها به صورت های مختلف خشک شکوفا یا نا شکوفا و یا گوشت دار در آغاز سبز و براق است. کم کم زرد میشودو وقتی کاملا رسید به رنگ سرخ تیره و بسیار زیبا در می آید. و به صورت شفت و محتوی یک یا چند دانه است. و فصل بهره برداری آن پاییز است میوه های عناب به عنوان لینت بخش و پایین آورنده فشار خون مصرف می شود همچنین در مداوای سینه درد ،تصفیه و پایین آورنده کلسترول خون مؤثر است.برگهای درخت عناب ، کوچک ، زیبا ، شفاف ، متناوب و دندانه دار است . گل های آن کوچک و به رنگ سبز مایل به زرد می باشد . میوه عناب به رنگ قرمز و به شکل تخم مرغ و دارای یک هسته است.(باباخانلو وهمکاران1377).
شکل 1-4 گیاه عناب
برگ درخت عناب خاصیت شویندگی دارد و اگر کمی برگ تازه عناب در کف دست ها له بشود با آب تولید کف می نماید و از آن می توان به عنوان صابون استفاده کرد. عده زیادی از این گیاهان به علت دارا بودن گلوکوزیدهای آنتراکینونیک ، دارای مصارف دارویی مهم هستند. غالبا آنها دارای دستگاه ترشحی مواد موسیلاژ و صمغ می باشند که از سلولهای منفرد وعریض یا مجتمع و فراهم و یا کیسه های ترشحی تشکیل می یابند این سلولها و کیسه ها در پوست و مغز ساقه ، در پارانشیم دسته های آوندی اطراف رگبرگ ها ،شامل ترکیبات گلوکوزیدی درهمی است که قابلیت تولید امودینها و دمبرگ وهمچنین در برون بر میوه ها دیده می شوند. پوست عده زیادی از گیاهان این تیره را داشته است و اثر مسهلی انها مربوط به وجود این مواد می باشد. به علاوه گلوکوزید مولد مواد رنگی نیز در انها محقق گردیده است. از این نظر باید گفت که امودین وهمچنین یک ماده گلوکوزیدی دیگری با ترکیب شیمیایی درهم به نام رامنارتیکوزیددر این گیاهان ، ماده قابل هیدرولیز و مولد گلوکوزیدهای آنتراکینونیک به نام رامنارتیکوزید که مولد ماده رنگی است یافت می گردد. نمونه های دارویی متعددی در این تیره وجود دارند که عده ای از آنها در نواحی مختلف کشورمان می رویند. ارزش رامنیکوزید Rhamnicosidاست که اثر مسهلی و یا ملین دارند.. در بین آنها نمونه هایی با میوه خوراکی مانند درخت عنابZizyphus . spina – Christi انواع مهم آنها به علت دارا بودن گلوکوزیدهای آنتراکینونیک و یا انواع زینتی زیبا نیز یافت میشود. و یا انواع دارویی مانند عناب zizyphus jujube که بسیار مفید است .)زرگری ،ع.1371).
شکل 1-5 گیاه عناب
1-6 مشخصات گیاه شناسی:
عناب از تیره رامناسه آ میباشد. درخت آن دارای تنه ای صاف و بلند است برگهای آن بیضوی شکل با 3 رگبرگ تقریبا موازی در نواحی و مناطقی که 4 فصل دارد خزان کننده می باشد. درخت عناب بومی کناره های اقیانوس آرام و آمریکای شمالی است و تقریبا در همه جای ایران می روید درختی است تیغ دار که تا کنون انواع مختلفی از آن شناخته شده است و علاوه بر دارا بودن خواص دارویی و خوراکی بودن میوه آن به علت زیبایی برگها وتنه آن به ویژه در درختان جوان گونه ای از آن به عنوان گیاه زینتی در پارک ها و معابر کاشته می شود. گل های درخت عناب خوشه ای ،کوچک و زرد رنگ است که روی شاخه های جوان در محل جوانه کنار برگها به شکل دسته های کوچک می روید و دارای 5 گلبرگ میباشد.
عناب درخت
ی است کوتاه ، بلندی آن 2 تا 8 متر که گاهی تا 12 متر هم می رسد و بسیار مقاوم به خشکی می باشد . واریته ای از آن تیغ دار و واریته ای از آن بدون تیغ می باشد. برگهای آن زیبا ، کوچک ، بی کرک ،شفاف متناوب و واقع در دو طرف شاخه ها ، دندانه دار ، شامل سه رگبرگ طوری است که در دو طرف هر دمبرگ در روی هر ساقه ، زایده هایی به شکل خارهای محکم و تیزی میروید ، سپس چوبی شده و به طور دایمی در روی شاخه ها باقی می ماند . گلهای کوچک با دمگل کوتاه به رنگ سبز مایل به زرد و مجتمع به صورت دسته های کوچک در کنار برگها دارد ، دارای 5 گلبرگ ریز ، جدا و 5 پرچم و مادگی دو برچه ای است میوه اش که عناب نامیده میشود به صورت شفت به رنگ مایل به قرمز ، شفاف ( پس از رسیدن ) به بزرگی یک زیتون وخوراکی است بوی آن ضعیف وطعمش لعابی و کمی شیرین و مطبوع است . میوه واریته وحشی و تیغ دار آن خیلی ترش و قابض است و میوه بی تیغ اهلی آن کمی قایض و ترش است ولی از هر دو نوع در موارد مشابه دارویی وجود دارد که همگی دیپلوئید بوده ودارای 24 کروموزوم میباشند حدود 40 نوع از جنس پوست تنه درخت عناب نا صاف ، چوب آن محکم و به رنگ قهوه ای است . شاخه های جوان آن در ابتدا سبز تیره هستند و بعد به رنگ قرمز تیره تبدیل میشوند. تنه درخت جوان سرخ مایل به زرد می باشد ، در بهارو تابستان با رنگ برگها که سبز ،سخت و استخوانی می باشد. (زرگری ، 1371 ).
درختچه عناب برگهای کشیده و ریز دارد که در زمستانبرگریز میشود. منشا این گیاه به چین و آسیا بر می گردد ، گرچه بعد ها به طور نا معلومی پراکنده شده وامروز در بخش های گسترده ای از نقاط مختلف زمین دیده می شود.
شکل 1-6 باغات عناب
1-7 کشت گیاه عناب :
گیاه عناب بیش از 4000 سال است که برای میوه و خواص دارویی آن کشت شده است. گیاه در دامنه تغییرات درجه حرارتی وسیع و سطح بارش متفاوت میتواند رشد کند . گرچه در ماههای تابستان تحت شرایط مناسب وآبیاری کافی بهترین رشد را دارد . بطور شگفت آوری در درجه حرارت های بالا 10 تا 15 درجه سانتی گراد و متفاوت از انواع مختلف گیاهان می تواند زنده بماند. این اجازه میدهد که گیاه در شرایط بیابانی رشد کند جایی که درجه حرارت روز و شب نیز متغیر است. عناب می تواند در گرما و سرمای شدید زنده بماند. یک درخت عناب در منطقه بیش از 300 سال باقی می ماند. (رضایی،وجایمند ،1381).

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~