صنعت نفت ایران

دانلود پایان نامه

علی مروی با اشاره به اینکه واردات دکل های حفاری از چین از صرفه و منفعت اقتصادی برخوردار نیست، اظهارکرد: «واردات دکل های حفاری از چین به هیچ عنوان از صرفهی اقتصادی برخوردار نیست، از این رو در این مورد وزارت نفت تلاش های بسیاری برای خودکفایی در ساخت و تولید دکل های حفاری انجام داده، اما این موضوع به سرمایه و منابع مالی سنگینی نیاز دارد.»
میرکاظمی تنها حامی واردات دکل چینی!

با وجود مخالفت سازندگان داخلی، کارشناسان و برخی از نمایندگان مجلس، سیدمسعود میرکاظمی تنها حامی واردات دکل حفاری از چین بوده و واردات این نوع کالاها را دارای توجیه اقتصادی عنوان می کند.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با سایت مجلس با بیان اینکه کشور در تولید دکل های حفاری در دریا با مشکلاتی مواجه است و دکل های حفاری وارداتی به ایران هم از کیفیت لازم برخوردار است و هم از طریق فاینانس در اختیار وزارت نفت قرار گرفته است، تصریح کرد: «در صورتی که استفاده از قطعات تولیدی داخلی نیاز به پول نقد داشته که این موضوع به هیچ عنوان برای صنعت نفت ایران از صرفهی اقتصادی برخوردار نیست.»
میرکاظمی با اعلام اینکه در شرایط کنونی واردات دکل های حفاری از چین دارای صرفهی اقتصادی است، خاطرنشان کرد: هرچند واردات دکل های حفاری از کشور چین برای سرمایه گذاران صنعت نفت صرفهی اقتصادی در بر خواهد داشت، اما این امر نباید مانع حمایت از صنایع و تولیدات داخلی باشد.
3-5-5 مشکلات فروش نفت
مدل اولیهای از یکی از سادهترین اشکال که مربوط به وضعیت ایران و اتحادیه اروپا در یافتن جایگزین برای بازار فروش یا خرید در شکل زیر آمده است:
حالت اول: در این حالت، با توجه به نیاز جامعهی جهانی به سوخت، و عدم عرضهی کافی، قیمت نفت خام افزایش خواهد یافت که به ضرر اتحادیهی اروپا خواهد انجامید ولی لزوما به سود ایران نیست.
حالت دوم: در این حالت، ایران موفق به یافتن جایگزین برای فروش نفت خواهد شد ولی اروپا جایگزینی برای خرید نفت نخواهد داشت، که در این صورت، علاوه بر اینکه قیمت نفت با توجه به کمبود عرضه در اروپا افزایش خواهد یافت و از سوی دیگر با توجه به حجم بیشتر فروش ایران، نسبت به حالت اول، سود ایران نیز بیشتر از حالت اول خواهد شد.
حالت سوم: در این حالت، ایران موفق به یافتن جایگزین نخواهد شد ولی اتحادیهی اروپا موفق به یافتن جایگزین برای خرید نفت می شود، در این صورت قیمت نفت افزایش پیدا خواهد کرد و ایران با توجه به افزایش قیمت، مقداری از زیان حاصل از عدم یافتن جایگزین را با فروش با قیمت بیشتر نسبت به سایر بازارهای موجود جبران خواهد کرد و اتحادیهی اروپا در این صورت نیز با قیمت بیشتری به خرید نفت خواهد پرداخت پس لزوما به سود یا زیان هیچ از دو بازیگر نیست هرچند که از نظر سیاسی به سود اتحادیهی اروپاست ولی از نظر اقتصادی به زیان اروپا خواهد بود.
حالت چهارم: چنین حالتی در این صورت امکانپذیر خواهد بود که برخی از کشورها از ظرفیت مازاد خود در تولید نفت استفاده نمایند و از این طریق به افزایش تولید بپردازند و نیاز اتحادیهی اروپا را تأمین کنند، از سوی دیگر، ایران به یافتن بازارهای جدید که مربوط به تقاضاهای پنهان بازار است اقدام نماید. در کل، چنین فرآیندی موجب افزایش قیمت نفت خواهد شد ولی یافتن بازارهای جدید برای ایران و تولیدکنندههای جدید برای اتحادیهی اروپا به راحتی میسر نخواهد شد چرا که برخی از کشورها نظیر عربستان با اینکه ادعای توانایی تولید مازاد نفت را تا حدود 25 درصد داشتند ولی نسبت به این کار به صورت قاطع اقدام نکردهاند و به بهانههای مختلف از این کار سرباز زدند. هر چند که تولیدکنندههایی نظیر عراق می تواند از مهمترین پتانسیلهای تأمین تقاضای بازار باشد.
با تحریم که علیه ایران انجام شد و رفته رفته رنگ و بوی جدیتری به خود گرفت علاوه بر بحث سرمایهگذار خارجی و دریافت تکنولوژی استخراج، مسالهی که دیگری که فکر مردان نفتی و دولتمردان ما را به خود مشغول کرده بحث فروش نفت است هراز چندگاهی خبرهایی شنیده می شود از اینکه کشورهایی دیگر نفت ایران را نمی خرند یا نخواهند خرید و پس از مدتی از شمار تحریم کنندگان خارج می شوند و به فعالیت خود ادامه می دهند کشورهایی چون چین، سریلانکا، ژاپن، تایوان، افریقای جنوبی، ترکیه، کره و… این امر باعث بیثباتی در بازار نفت ایران شود که درتمام ارکان آن تاثیر منفی میگذارد.
راههایی که در این شرایط برای فروش نفت از آن ها استفاده میکردیم و میکنیم بیخطر و بیهزینه و بدون مشکل هم نبوده است:
سرگردان ماندن نفت کش ها برروی آبهای ازاد تا پیدا کردن خریدار برای ان ها!
حرکت نفت کشها با پرچم کشورهای دورافتاده!
ذخیرهی نفت در کشورهای دیگر تا زمان فروش!
دادن مجوز فروش نفت به ارگانها و افراد دیگر!
و دادن درصدهای هنگفت به واسطهها و دلالان و بوجود آمدن رانتخواری و ویژهخواری…
دریافت پول نفت فروخته شده هم مسالهی بسیار مهم و بزرگی است که در اغلب موارد بوسیلهی چند بانک واسطهی خارجی با گرفتن پورسانتهای هنگفت و یا توسط آقایانی خاص و یا بصورت چمدانی! وارد کشور میشود. با تحریم بانکها و موسسات مالی ایرانی علاوه بر سود بردن بانکهای خارجی و واسطه که این حجم پول در آن میماند و خریداران (بهدلیل تاخیر با توجیه! در پرداخت) و یا مبادلهی کالای درجه چندمشان با نفت ایران باز پای دلالان و آقایانی خاص را به این عرصه باز میکند.
رانت، هرچند واژهای آشنا در اقتصاد ایران است اما در سالهای اخیر واژهای جدید به دایرهی لغات فساد اقتصادی در ایران اضافه شده است. نامهی رییس جمهوری به معاون اول خود برای شناسایی ویژهخواران نشان داد، تعداد کسانی که طی سالهای اخیر از این راه فعالیت اقتصادی خود را دگرگون ساختهاند، بیشتر از چند نامی است که این روزها از آنها صحبت میشود.
اعداد و ارقامی که این نامها با خود یدک می کشند آنچنان بزرگ است که دیگر اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی هم در برابر آن رنگ باخته است. افرادی که طی سالهای اخیر از راههای ویژه و با استفاده از روابط خاص سیاسی به ثروت افسانهای دست یافتهاند، به سعادتمندان دوران تحریم بدل شدهاند. شرایط اقتصادی کشور و محدودیت های دولت در نقل و انتقال ارز، شرایط را برای حضور دلالان و واسطههایی که روابطی ویژه با مسوولان داشتهاند، فراهم کرد. در این سالها به ویژه چند سال اخیر که تحریم شبکهی بانکی محدویتهای نقل و انتقال ارز را به اوج خود رسانده است، پای افرادی به میدان واسطهگری باز شد که حالا از آنها به عنوان بزرگترین ثروتمندان ایران یاد می شود. بابک زنجانی و رضا ضراب که یکی در ایران و دیگری در ترکیه بازداشت شدهاند، مشهورترین تاجرانی به شمار میروند که در این سالها با همراهی مقامات دولتی در فروش نفت و واردات طلا و ارز به کشور نقش داشتهاند و از این راه به ثروتهای قابل توجهی دست یافتهاند و البته باز هم هستند کسانی که به این رانتخواری و ویژهخواری ادامه میدهند.
3-5-6 قانون داماتو
8 سپتامبر 1995 آلفونسو داماتو، سناتور جمهوریخواه امریکا با ارایهی طرحی به بیل کلینتون (رییس جمهور وقت آمریکا ) خواستار تحریم اقتصادی برضد شرکتهای غیر امریکایی شد که تکنولوژی مربوط به صنعت نفت را در اختیار ایران میگذارند. 20دسامبر همان سال لایحهی داماتو به تصویب مجلس سنا رسید و به موجب این طرح هر شرکت یا دولتی که بیش از 20میلیون دلار در صنایع نفت وگاز ایران سرمایه گذاری کند از سوی امریکا مجازات اقتصادی خواهد شد .

مطلب مشابه :  اعتماد به نفس