ضرورت تعیین سن کبربرای برخورداری اطفال ازنظام خاص دادرسی صغار وحمایتهای خاص آن            

بیان ضرورتهای تعیین سن کبر جهت برخورداری اطفال از نظام خاص دادرسی صغار و حمایت های خاص آن همین بس که باید افزود ؛  کودک به دلیل عدم رشد کامل فیزیکی و ذهنی محتاج مراقبت و حمایت های حقوقی قبل و بعد از تولد می باشد ، بنابراین از آنجایی که بلوغ جسمی و رشد عقلی ، مبین سنی است که فرد پس از رسیدن به آن سن توانایی پذیرش مسئولیت اجتماعی و حقوقی را دارا می شود  ؛ پس این حمایت باید تا لحظه رشید شدن کودک ادامه یابد . بدین منظور قانونگذار می بایست شرایط و اسباب پذیرش مسئولیت اجتماعی کودک را با تعیین محدوده سنی خاص یعنی سن کبر تامین نماید .

دادرسى اطفال و نوجوانان در معناى کلى مى‏توان آن را به‏عنوان عامل‏ توسعه ی  بخش فردى و اجتماعى طفل یا نوجوان محسوب کرد . به همین دلیل این دادرسى در چارچوب عدالت اجتماعى قرار گرفته و وجود آن براى رشد و تکامل فردى و اجتماعى طفل ضرورى است .

در یک نگاه کلى ، دادرسى اطفال و نوجوانان را مى‏توان در بردارنده ی مجموعه ی حقوق موردنظر در اعلامیه ی جهانى حقوق‏ بشر ، میثاق‏هاى بین‏المللى حقوق اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى(مصوب 1966)و حقوق مدنى-سیاسى(مصوب 1966) ، کنوانسیون حقوق کودک و دیگر مقررات‏ سازمان ملل متحد در زمینه ی دادرسى اطفال و نوجوانان دانست.[1]

دادرسی ویژه اطفال به مجموعه قواعدی منسجمی گفته می شود که در زمینه های کشف جرم ، تعقیب مجرمین، تحقیقات مقدماتی ، نحوۀ دادرسی و نحوۀ اجراء حکم خصوصاً با رویکرد تربیتی از شروع تماس کودک و نوجوان با مقامات انتظامی و قضایی بایستی رعایت شود ؛ تا اهداف والای انسانی در جهت حفظ منافع عالی کودکان و نوجوانان در بالاترین اندازه ممکن مدّ نظر قرار گیرد. علاوه بر این ، دادرسى اطفال و نوجوانان ، به‏عنوان یک فرایند رسیدگى ، تضمین‏ کننده ی حقوق است که براى طفل متهم در نظر گرفته شده است . از آنجا که طفل متهم‏ ؛ در فرایند رسیدگى از وضعیتى آسیب‏پذیرتر نسبت به یک متهم بزرگسال برخوردار است لذا پیش‏بینى تضمین‏هاى حقوق طفل متهم در این دادرسى از اولویت‏ برخوردار مى‏باشد.

مطلب مشابه :  پایان نامه طراحی الگوی بازاریابی آموزش­ عالی

در رسیدگی به اتهامات نوجوانان و اطفال، همواره باید مصالح و منافع اطفال و نوجوانان، مدّ نظر قرار گیرد و از هرگونه برخوردی که با شأن، منزلت و اعتماد به نفس ایشان مغایرت داشته باشد یا احیاناً کمکی در تشدید شرایط نا مطلوب آنان نماید، احتراز شود.

مقامات مربوطه علاوه بر اینکه باید اصول دادرسی عادلانه و منصفانه را در برخورد با اتهامات طفل و نوجوانان رعایت کنند، به آن دسته از حداقل قواعد اسناد بین المللی ناظر به داد رسی مخصوص اطفال و نوجوانان و قوانین موضوعه نشأت گرفته از اصول مزبور عنایت جدی داشته باشند؛ زیرا ارتقاء دادرسی نوجوانان و اطفال متضّمن بخشی از روند توسعه ملی کشور ما محسوب می شود.

حال که ضرورت ها ی تعیین سن کامل برای اطفال  و  تعریف و تبیین مفهوم ، جایگاه  و  رعایت مواردی که در فرایند دادرسی اطفال از اهمیت لازم برخوردار بود را برشمردیم . در ادامه این پژوهش به بیان تاریخچه تعیین سن کبر در حقوق ایران قبل و بعد از انقلاب و همچنین قانون مجازات اسلامی بویژه نقش سن کبر در جرایم تعزیری و جرایم مستلزم حد و قصاص می پردازیم .

[1] –  امیر ارجمند،اردشیر،مجموعه اسناد بین‏المللى حقوق بشر،جلد اول،اسناد جهانى،انتشارات‏ دانشگاه شهید بهشتى،سال 1381.

دسته بندی : داغ ترین ها