عابرین پیاده

عابرین پیاده

عابرین پیاده

2. پلهها، جایگاه تماشاگران و پلهای عابرین پیاده که به وسیله ماشینها و یا بالا و پایین پریدن مردم ارتعاش می کنند این ارتعاشات شاید برای سازه مخرب نباشند ولی برای مردم ناخوشایند هستند.
3. سازه های فولادی مانند سقف کارخانهها که به وسیله ماشینهایی نظیر فنها، سانتریفیوژها و غربال کنها تحت یکی از فرکانسهای اصلی شان نوسان میکنند.
4. کشتیهایی که در یکی از فرکانسهای اصلی شان تحت تحریک موتور کشتی و یا حتی حرکت کشتی ارتعاش میکنند.
مثالهایی از میراگرهای جرمی تنظیم شونده
گرچه اکثر کاربردهای میراگر های جرمی تنظیم شونده برای سیستمهای مکانیکی است ولی این نوع میراگرها برای بهبود پاسخ سازه های ساختمانی نیز استفاده شدهاند. شرح مختصری از انواع مختلف میراگرهای جرمی تنظیم شونده و سازه های مختلف ساختمانی که شامل این نوع میراگرها هستند در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد [6].
میراگرهای جرمی تنظیم شونده انتقالی
شکل (3-1) ساختار عمومی میراگر جرمی تنظیم شونده انتقالی یک جهته را نشان می دهد. جرم روی یک تکیه گاه که به عنوان غلتک عمل می نماید، قرار می گیرد که به جرم اجازه می دهد به صورت انتقالی – جانبی نسبت به کف حرکت نماید. فنرها و میراگرها بین جرم و اعضای تکیهگاهی عمودی مجاور قرار می گیرند که این اعضای تکیهگاهی نیروی جانبی ( در فاز مخالف ) را به سطح کف و سپس به قاب سازه ای انتقال می دهند. میراگرهای انتقالی دو جهته به صورت فنر – میراگر در دو جهت عمودی ساخته می شوند و امکان کنترل حرکت سازه در دو صفحه عمودی را فراهم میآورند [6].
شکل ‏31- دیاگرام شما تیک یک میراگر جرمی تنظیم شده انتقالی
از ساختمانهایی که در آنها از میراگر جرمی تنظیم شده انتقالی استفاده شده می توان به  برج 60 طبقه جان هنکوک در بوستون، مرکزسیتی کورپ به ارتفاع 279 متر در مانهاتان،  برج 102 متری ملی کانادا و برج 125 متری چیمبا پورت در ژاپن اشاره کرد.
کارایی یک میراگر جرمی تنظیم شونده، با افزودن یک جرم کمکی و اتصال یک جک هیدرولیکی پیشرفته به جرم اصلی، افزایش می یابد. اگرچه، هدایت این جرم به نحوی صورت می گیرد که پاسخ کلی با پاسخ جرم تنظیم شده در فاز مخالف باشد. شکل (3-2) این طرح را نشان می دهد. اثر هدایت جرم کمکی، ایجاد یک نیروی اضافی است که نیروی تولید شده توسط جرم تنظیم شونده را کامل می کند و بنابراین میرایی معادل میراگر را افزایش می دهد. می توان چنین رفتاری را با اتصال مستقیم یک جک هیدرولیکی به جرم تنظیم شونده نیز بدست آورد که در این صورت نیاز به استفاده از جرم کمکی از بین می رود. از آنجایی که جکها نیاز به یک منبع انرژی بیرونی دارند این سیستم به عنوان میراگر جرمی تنظیم شونده فعال شناخته می شود [6].
شکل ‏32- ساختار یک میراگر جرمی فعال
میراگر جرمی تنظیم شونده پاندولی
مشکل مربوط به تکیهگاهها در روش انتقالی شکل (3-1)، با استفاده از نگهداری جرم با یک سری کابل ها برطرف می شود که این کابل ها به سیستم اجازه می دهند که به صورت یک پاندول رفتار نماید. شکل (3-3) یک پاندول ساده را نشان می دهد که به کف متصل شده است. حرکت کف پاندول را تحریک می نماید و حرکت نسبی پاندول یک نیروی افقی ایجاد می کند که در خلاف جهت حرکت کف است.
الف- سیستم واقعی ب- سیستم معادل
شکل ‏33- یک میراگر جرمی ساده پاندولی
دوره تناوب طبیعی پاندول عبارتست از:

(‏31)
میراگر جرمی تنظیم شونده پاندولی ساده، یک محدودیت جدی دارد. از آنجا که دوره تناوب میراگر به L وابسته است، طول لازم برای مقادیر بزرگ ممکن است از ارتفاع معمول طبقه بزرگ تر باشد. به عنوان مثال طول لازم برای ، 6/2 متر است. در حالی که ارتفاع طبقه 4 تا 5 متر است. این مشکل با استفاده از شکل (3-4) از بین می رود. رابط صلب درونی، حرکت تکیه گاه پاندول را زیاد می کند [6].
شکل ‏34- پاندول مرکب
 رابط صلب در فاز میراگر حرکت می کند و همان دامنه تغییر مکان را دارد. هر رابط اضافی طول موثر را به اندازه L افزایش می دهد.. در برج 101 طبقه تایپی که یکی از بزرگ ترین برجهای جهان است از این نوع میراگر استفاده شده است. شکل (3-5). میراگر جرمی بکار گرفته شده از یک جرم کروی به قطر 5/5 متر و وزن 730 تن تشکیل شده است که توسط 8 کابل فولادی 9/8 سانتیمتری که بین طبقات 88 تا 92 قرار دارند نگه داشته میشود. همچنین از 8 میراگر ویسکوز جهت جذب ارتعاشات جرم کروی استفاده شده است.
شکل ‏35- میراگر جرمی تعبیه شده در برج تایپی 101

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~