عوامل انسانی

دانلود پایان نامه

شرح لباس از لحاظ وضع و رنگ آنها، اینکه مربوط به پوشیدن منزل است یا بیرون، وجود آثار ساییدگی، پارگی و چروک و یا منظم بودنش.
ذکر محتویات جیب
بیان جنسیت، قد، وزن تقریبی، سن تقریبی
رنگ چشم (عنبیه) و وضعیت مردمک چشم
وضعیت محاسن و موهای بدن و رنگ آنها
دمای بدن
وضعیت کبودی نعش و فساد نعش
آثار ضرب و سائیدگی، جرح به واسطه برخورد گلوله، شکستگی
10-همراه داشتن اشیاء همچون جواهرات، ساعت و عینک و …
مبحث چهارم: مدیریت صحنه قتل و وظایف آن
صحنه قتل نیز به مانند هر مجموعه ای از یک سری عوامل انسانی با وظایف خاص تشکیل شده است. علت این امر هم هدف خاصی است که در صحنه قتل به دنبال آن هستیم که عبارت است از: «احراز هویت مقتول، شناسایی قاتل، شرکاء و معاونین او، پی بردن به انگیزه قتل و چگونگی رخداد آن».
یکی از افراد دخیل در بررسی صحنه قتل قطعاً بایستی کسی باشد که مدیریت آن را بر عهده می گیرد تا کل مجموعه و تیم تحقیقاتی بسان یک پیکره واحد و با برنامه ریزی از پیش تعیین شده، بتواند هدف ها را یکی پس از دیگری به چنگ آورد؛ که ما در این مبحث برآنیم بدواً مدیر صحنه قتل را بشناسانیم و در ادامه وظایف وی را متذکر شویم.
آنچه که در اینجا بایستی مدنظر داشت این است که اقدامات مربوط به صحنه جرم به صورت کلی به دو دسته: 1) اقدامات تکنیکی و 2) اقدامات تحقیقاتی تقسیم می شود.
اقدامات تکنیکی دربرگیرنده شناسایی، جمع آوری و مدارک و در مرحله پیش از آن، عکسبرداری، تهیه و ترسیم کروکی و مواردی از این دستهاند. در همین راستا اقدامات دیگری با عنوان اقدامات تحقیقاتی هم صورت می گیرد که شامل مصاحبه با شهود و شکات، انجام بازجوییهای اولیه با مظنونین، انجام تحقیقات مقدماتی محلی از همسایگان و به طور کلی مصلحین و … ما باشد که در فصل های قبلی به آن اشاره شده است.
گفتار نخست: مدیر و ویژگی های وی
یکی از صفات مهمی که همواره یک مأمور تحقیق موفق باید تا اندازه زیادی به آن آراسته باشد، انضباط است. از دیگر خصوصیات مأمور تحقیق صبر و شکیبایی است که از ضروریترین ویژگی های لازم برای پلیس هر اجتماع است. یکی دیگر از صفات مأمور تحقیق، واقع بینی و بی طرفی وی در جریان تحقیق است.
موفقیت یک مدیر در گروه موفقیت مجموعه ای است که وی در آن حضور دارد فلذا علاوه بر ان که وی شخصی خردمند، متعهد و با تجربه است، بایستی از تیمی هماهنگ با خود استفاده نماید. حدیثی از امام علی (ع) داریم که فرموده اند: «عالم ترین و باتقواترین و تجربه دارترین مردم را برای مشاوره خود انتخاب کن.» یک مدیر لایق در صحنه قتل بایستی بدواً اطلاعات لازم را کسب کرده و سپس اقدام به تصمیم گیری در یک امر بازجویی و یا هر اقدام دیگری بکند.
بازپرس در صحنه قتل بایستی یک مصاحبه گر و بازجو قهار و زبردست نیز باشد. یک مصاحبه گر و یا یک بازجو موفق باید از هنر و علم تحقیقات جنایی با اطلاع بوده و همچنین چگونگی استفاده از علم روانشناسی و فن بیان را بداند.
گفتار دوم: وظایف نظارتی مدیر
پس از آنکه مدیر را در موارد قبل مورد شناسایی قرار دادیم اینک بایستی به توصیف وظایف وی بپردازیم. یکی از وظایف شخصی مدیر به مسائل نظارتی وی برمیگردد که در اغلب موارد از لحاظ عنوانی با سایر مدیران مجموعه های دیگر مشترک است؛ چرا که در همه آنها مسائل پشتیبانی، هماهنگی با عوامل زیرمجموعه نحوه برنامه ریزی و هدفمندسازی و … وجه مشترک مدیران است. در این گفتار به چند نمونه مهم از وظایف نظارتی شخص مدیر می پردازیم که شامل: نظارت بر وضعیت حیاتی مجنی علیه، نظارت بر تیم تحقیقاتی، نظارت بر تدارک و امور پشتیبانی، نظارت بر احراز هویت جسد.
بند الف: نظارت بر وضعیت حیاتی مجنی علیه
اولین اقدامی که مقام قضایی به صِرف ورود به صحنه قتل ملزم به انجام آن است حصول اطمینان از مرگ و یا حیات شخص مجنی علیه است. این الزام و اطمینان یا فتن هم از این منظر مورد توجه قرار می گیرد که حضور تیم تحقیقاتی جهت بررسی صحنه قتل، به خاطر به قتل رسیدن شخص قربانی است که اگر به حیات وی پی ببریم دیگر نیازی به تشکیل تدارکات و آماده سازی عوامل و اعضاء تشکیل دهنده تیم تحقیقاتی نیست فلذا پی بردن به مرگ قطعی مجنی علیه در رأس انجام امور است. همان طور که در مبحث اول آمد یکی از مهمترین ارکان بررسی صحنه قتل، حفظ صحنه قتل است به شکلی که بتوانیم جلوی تخریب و تضییع ادله و آثار موجود در صحنه قتل را بگیریم ولیکن به دو استثناء مواجهه شدیم؛ اولین استثنا مربوط به زمانی بود که در صحنه قتل جرم دیگری در حال قوع باشد به عنوان مثال انهدام یک بمب و دیگری زمانی بود که به حیات شخص مجنی علیه پی ببریم که در این دو حالت، رسیدگی به آنها بر حفظ صحنه قتل ارجح می باشند که بایستی تا حد ممکن از آسیب و تخریب ادله و آثار جلوگیری به عمل آید و این امر خود اهمیت بررسی حیات مجنی علیه را نمایان می کند.
اما این که به مرگ قطعی پی ببریم کار بسیار دشواری است و نیازمند اظهارنظر پزشک قانونی است ولیکن تا حضور پزشک قانونی، شخص مقام قضایی با استفاده از یک سری شیوه ها و طرق و تا حد ظن و نه به طور یقینآور میتواند به مرگ مجنی علیه پی ببرد که ذیلاً به برخی از آنها اشاره می کنیم.
در بدو امر بایستی وضعیت تنفس مجنی علیه را بررسی کنیم. آسان ترین و مطمئن ترین طریق تشخیص این موضوع نگاه کردن دقیق به سینه شخص از نزدیک است و برای این کار بهتر است جسد را به پشت خوابانیده و سینه را لخت کرد، بهترین نقطه سنه برای تشخیص آثار نفس کشیدن نقطه ای است بالای شکم در محل تلاقی دنده های پایین با استخوان جناغ.

مطلب مشابه :  ابزارهای اندازه گیری