فعالیت های اقتصادی

فعالیت های اقتصادی

فعالیت های اقتصادی

تصویر4-15- شهرک جدید شوشتر.(URL7, 2014)
معمار : کامران دیبا
برنده جایزه آقاخان به دلیل طراحی اقلیمی و استفاده از مصالح بوم آور
ساکنین شهرک قدیمی شوشتر کارکنان و کارمندان یک شرکت قند و شکر سازی بودند که در این شهر اقامت داشتند. این شرکت تصمیم گرفته بود تا برای فراهم کردن ساختمان های شخصی برای کارمندان خود در کنار شهرک قدیم شهرک جدیدی احداث کند این کار به عهده مهندس کامران دیبا و تیم او در غالب شرکت D.A.Z گذاشته شد.
شهرک جدید می بایست تمامی امکانات و نیازهای عمومی شهر را برآورده می کرد. به همین دلیل تصمیم گرفته شد تا یک مرکز خرید، بازار، مسجد و مراکز فرهنگی در این شهر جدید ساخته شود. تمامی این مراحل قرار بود در پنج مرحله ساخته شوند. همچنین شهر با رشد شرکت توانایی رشد و بزرگ شدن را داشته باشد. این مراحل قرار بود تا سال ۱۹۸۵ کامل شوند .(URL7, 2014)
تصویر4-16- شهرک جدید شوشتر .(URL7, 2014)
تصویر4-16- شهرک جدید شوشتر .(URL7, 2014)
شروع کار عملیات ساخت در سال ۱۹۷۶ شروع شد و مرحله اول به ساختن منازل و سکونت گاه ها اختصاص داده شد و شهرک می توانست تا سال ۱۹۷۷ حدودا ۴۰۰۰ نفر را در خود جای دهد. نا آرامی های سیاسی در سال ۱۹۷۹ در ایران باعث توقف پروژه شد و این شهر به طور ناخواسته میزبان بی خانمان ها از تمامی نقاط ایران شد.در حال حاظر این شهر به دلیل کمبود بودجه در همان مرحله اول متوقف شده و مراحل بعدی در انتظار کامران دیبایی دیگر به سر می برند(ibid, 2014).
هدف شکل گیری شهر جدید شوشتر
در دهه 1970 با افزایش قیمت نفت، حجم بی شماری از فعالیت های اقتصادی در منطقه خلیج فارس و ایران شکل گرفت . شهر جدید شوشتر پروژه ای بود که تحت تأثیر این فرایند و برای اسکان کارگران کارخانه کشت و صنعت کارون در نظر گرفته شد. پروژه به شرکت مشاورینD.A.Z واگذار شد. (شایان ذکر است در آن هنگام خط مشی واحدی در خصوص شهرهای جدید در ایران وجود نداشت). دیبا پروژه را به شکل ساخت و ساز افقی پرتراکم به اجرا در آورد. از ساخت آپارتمان های چند طبقه پرهیز شد و شهر هویت شهرهای افقی را گرفت .(URL7, 2014)
دیبا شهر جدید شوشتر را در مجاورت شهر قدیمی آن ساخت و برای برقراری ارتباط بین دو شهر پیشنهاد داد که تعدادی از خانه ها در اختیار ساکنان شهر قدیمی شوشتر قرار بگیرد که پیوند اجتماعی میان شهر جدید و شهر قدیم برقرار شود.
شهر جدید
شهر جدید
شهر قدیم
شهر قدیم
تصویر4-17- موقعیت قرار گیری شهر جدید شوشتر .(URL7, 2014)
تصویر4-17- موقعیت قرار گیری شهر جدید شوشتر .(URL7, 2014)
تصویر4-19- شهر جدید شوشتر (URL7, 2014)
تصویر4-19- شهر جدید شوشتر (URL7, 2014)
تصویر4-18- شهر قدیم شوشتر (URL7, 2014)
تصویر4-18- شهر قدیم شوشتر (URL7, 2014)
دیبا درباره شوشتر می گوید: «خواست ما این بود که شهر دارای قابلیت هایی برای پویایی اجتماعی و توسعه باشد. ما نمی خواستیم شهری شرکتی برجای بگذاریم که شاغلان و کارگران شرکت ناچار باشند روابط و اوضاع کاری شان را به محل زندگی شان منتقل کنند. این بدان معنی است که سرکارگر نه تنها در محیط کارش بلکه در محل زندگی اش هم دارای موقعیت بالاتر است. در شهر شرکتی هیچ گونه تحرک اجتماعی به چشم نمی خورد » .
از دیگر دل مشغولی های دیبا در این پروژه پرهیز از قشر بندی در طراحی شهری بود. او خواهان شهری اصیل بود که فرزند کارگر و مهندس بتوانند کنار یکدیگر در مدرسه بنشینند. «هدف ما ساخت تعدادی خانه نبود، ما یک برنامه کاری اجتماعی در نظر داشتیم ». خواست او این بود که با ترکیب منابع انسانی شوشتر قدیم و جدید شهری زنده بسازد .(URL7, 2014)
تصویر4-20- فضاهای کالبدی شوشترنو(URL7, 2014)
تصویر4-20- فضاهای کالبدی شوشترنو(URL7, 2014)
تصویر4-21- فضاهای کالبدی شوشترنو(URL7, 2014)

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~