فناوری اطلاعات و ارتباطات

فناوری اطلاعات و ارتباطات

فناوری اطلاعات و ارتباطات

ویژگیهای فضای سایبر که در ارتکاب بزه مؤثرند عبارتنداز:
ورود کم هزینه به این فضا، سرعت و آسان بودن راهیابی به آن، عدم وجود مالک خاص، نبود محدودیت های زمانی و مکانی، امکان دسترسی به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی سایرین، امکان ناشناس ماندن هویت افراد و … از ویژگی های فضای سایبر است.(آقامیر، 1390، 28)که به برخی از آنها به طور گسترده تر خواهیم پرداخت.
1- امکان دسترسی به فضای سایبر حتی با اطلاعات محدود
یکی از ویژگی های به واقع متمایز و در عین حال ارزشمند فناوری اطلاعات و ارتباطات الکترونیکی این است که اکثر افراد با حداقل مهارت فنی می توانند از قابلیت های بسیار متنوع آن استفاده کنند. البته انس گرفتن با این فضا و پیشبرد امور آن برای زندگی در دنیای کنونی، به یکی از ضرورات تبدیل شده و حتی معدود افراد بازمانده از نسل های گذشته یک تمایل یا اعتمادی به آن ندارند، معترفند که به آن وابسته اند. همین کاربر پسند بودن فوق العاده این فناوری از یک سو و وابستگی مفرط اکثریت شوؤن خرد و کلان امروزی از سوی دیگر، از این فناوری گزینه منحصر به فردی ساخته است. با این حال نباید این دسترس پذیری فراگیر و بدون تبعیض را به کلی مثبت و سودمند ارزیابی کرد. همواره و همه جا کسانی هستند که تمایل دارند برای تحقق نیات سوء خود از قابلیت شگرف این فضا بهره برداری کنند. (جلالی فراهانی، 1389، 16- 15) برای مثال، اگر کسی بخواهد طرح های متقلبانه را برای فریب اشخاص جهت کلاهبرداری از آنها در فضای سایبر منتشر کند، با حداقل هزینه و دانش فنی این امکان را دارد که با راه اندازی یک وب سایت یا ارسال پیام های تبلیغاتی فریبکارانه به شماره های تماس یا آدرس های پست الکترونیکی، مخاطب را به سمت خویش جلب کند.
2- عدم مالکیت شخصی بر فضای سایبر و اینترنت
جهان سایبر همانند جهان واقعی، محیطی برای استفاده همه انسان هاست تفاوت آن با جهان واقعی این است که جهان واقعی هم مخلوق انسان نیست و هم استفاده از آن بدون وجود امکانات برای همه انسان ها امکان پذیر است، ولی جهان مجازی رایانه و اینترنت مخلوق انسان بوده و استفاده از آن منوط به وجود برخی امکانات مادی و معنوی است. (عالی پور، 1384 ، 222)
نبود مالک مشخص برای فضای سایبر منافاتی با نظارت و کنترل بر آن ندارد، این فضا همانند جهان واقعی باید تحت کنترل و نظارت درآید. و البته این مهم تنها با آموزش نیروهای نظارتی و کنترل کاربران این فضا بدون محدود کردن افراطی آزادی تبادل اطلاعات میسر است.
3- امکان ناشناس ماندن هویت افراد
حضور در فضای مجازی به علت ویژگی های خاص آن امکان گمنامی و حذف نشانه های فیزیکی به کاربر اجازه می دهد که به آسانی نقش های متعدد و متفاوتی را در زمان های مختلف و با تنظیمات مختلف مورد دلخواه خود بازی کند. (پیشگامی فرد و همکاران، 1389، 207)
وقتی برخی افراد وارد فضای خیالی می شوند، هویت های مجازی ایجاد می کنند و در این راه بعضی ها آن چنان پیش می روند که عکس هایی از هنرپیشه های زیبا را پخش می کنند و می گویند که عکس خودشان است. (حسینی، 1383، 39)و البته همین ویژگی در مراحل ائین دادرسی و تعقیب مجرمان سایبری بیشترین مشکلات را ایجاد کرده است؛ به این صورت که تدابیر سنتی و کلاسیک به هیچ وجه در مبارزه، تعقیب و مجازات این مجرمان کارآمد نمی باشد مثلا نوع تعقیب، بازرسی محل وقوع جرم و حتی گاهی ضبط و توقیف آلات جرم یا توقیف یک شبکه یا تاسیسات کامپیوتری تخصص و مهارت خاصی نیاز دارد.
4- دگرگونی مفاهیم زمان و مکان درفضای سایبر
فضای سایبر، جهان ذهن هاست که از رهگذر سیستم رایانه ای و اینترنتی نمود می یابد. این جهان جدید از دام زمان و مکان رسته است، از دام زمان از این حیث که در کوتاه ترین زمان ممکن، اطلاعات مبادله شده و داده ها پردازش می شوند و به همین ترتیب جرم های رایانه ای در مدت بسیار کوتاهی در مکان های متفاوتی ارتکاب می یابند. این فضا از دام مکان هم رها است زیرا استفاده از محیط رایانه و اینترنت امکان برقراری ارتباط با همه مکان ها را فراهم می سازد و این سیر و سیاحت از مکان های مجازی در مدت زمان بسیار اندکی امکان پذیر است. (عالی پور، 1384، 223)
در فضای واقعی این مدت ارتکاب جرم از زمان قصد مجرمانه، تهیه مقدمات، عملیات اجرایی جرم و … از چند ثانیه یا چند ماه یا چند روز می تواند مطرح باشد. در جرایم سایبری این مدت زمان به چند ثانیه یا کسر ثانیه تبدیل می شود. فرد مرتکب از لحظه ورود داده غیر واقع تا کسب مال، زمان بسیار کمی را طی می کند. یا از لحظه ارسال تا دریافت مطالب افترا آمیز در کل شبکه فقط ثانیه ای یا کمتر زمان می گذرد. (زندی، 1389، 57)این سرعت عمل باعث می شود که در اکثر جرایم اینترنتی مرحله شروع به جرم از خود عملیات مجرمانه غیر قابل تفکیک یا به سختی قابل تفکیک باشد.
5- فضای سایبر بیانگر جلوه هایی از سرشت پلید انسان
فرد در فضای سایبر در عمل از روی کنجکاوی، غریزه شهوت طلبی یا حس زیاده خواهی و شرارت مرتکب اعمالی می شود که یا جرم بوده یا خلاف اخلاق اند. مراجعه همگانی به سایت های غیر مجاز، تصویرهای هرزه و محتویات شهوت انگیز بیان گر آن است که غریزه انسان ها به طور طبیعی راه به سوی این محتویات یا سایت ها دارد و کنترل های قهر آمیز دولتی یا اجتماعی یا ترس از آبروریزی نزد افراد اجتماع عامل اصلی انحراف غریزه های انسانی از مسیر طبیعی خود در فضای واقعی است. (عالی پور، 1384، 224)شاهد بر این مدعا می تواند بررسی تاریخچه هرزه نگاری باشد، چرا
که هرزه نگاری عمری به درازای تاریخ انسان دارد. موضوعات جنسی در تمام زمان ها و فرهنگ ها وجود داشته است.
گفتار سوم: مفهوم داده و اطلاعات
میتوان همه مفروضات، معلومات، داشتهها، دانستهها، سوابق و اطلاعات را داده نامید. انسان جهت ثبت و درک مشترک هرواقعیت و پدیده از نشانههای مختص آن استفادهنمود ابتدا به صورت تصویر و در ادامه سیر تکاملی آن از حروف، اعداد و علائم کمکگرفت بنابراین هر واقعیتی یا دادهای با حروف، اعداد و علائم و یا ترکیبی از آنها قابل ثبت است. به اعداد، حروف و علائم که جهت درک و فهم مشترک از انسانها یا رایانه سرچشمه میگیرند، داده میگویند.(عالیپور، 1390، 36)
دادهها میان انسانها به شکل اعداد، علائم و حروف و در رایانهها به شکل نمادهایی قرار دادی(رمزهای صفر و یک) وجود دارند.
دادهها مجموعهای از نمادها(حروف، اعداد و علائم برای انسان و رمزهای صفر و یک برای رایانه) هستند که حقایق را نشانمیدهند و برای انسان از طریق حواس وی (بینایی، شنوایی، چشایی، بویایی و لامسه) و برای رایانه از طریق لوازم مخصوص(صفحه کلید، موس و غیره) بهدستمیآیند. دادهها امروزه فقط از سوی انسان یا رایانه پردازش میشوند یعنی کارهایی روی آنها صورت میگیرد. در پردازش دادهها(دادهپردازی) در رایانه، ابتدا دادهها به رایانه واردمیشوند. این دادهها، ذخیرهشده و روی آنها عملیاتی(جمع، تفریق، ضرب، تقسیم و…) صورت میگیرد. پس از اینکه این عملیات (پردازش) صورت گرفت معمولاً دادهها به یک رایانه دیگر یا دوباره به انسان منتقل می شود. (عالی پور، 1390، 36)
لازم به ذکراست که در لایحه بزههای رایانهای قبل از حذف و ویرایش نهایی در کمسیون قضایی و حقوقی سه نمونه داده مورد توجه قرارگرفتهبود:
اول؛ داده رایانهای: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم به شکلی مطلوب برای پردازش در یک سیستم رایانهای یا مخابراتی است که باعث میشود سیستمهای ذکرشده کارکرد خود را به مرحله اجرا گذارند.

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~