فهرست اسامی دانشگاه های مستقر در استان تهران، خواجه نصیرالدین طوسی، آموزش از راه دور

دانلود پایان نامه

افسری امام علی ، امام حسین ، امام صادق ، علوم انتظامی ناجا ، صنایع و معادن ایران ، صنعتی مالک اشتر ، مذاهب اسلامی ، محیط زیست کرج ، حفاظت و بهداشت کار ، پست و مخابرات ، فنی شریعتی ، شمسی‌پور ، شهید مطهری ، علوم پزشکی بقیه‌الله
غیردولتی
آزاد اسلامی
پرند ، پزشکی ، جنوب ، شرق ، شمال ، علوم و تحقیقات ، مرکز ، دماوند ، رودهن ، شهرری ، شهرقدس ، فیروزکوه ، کرج ، ورامین ، پاکدشت (سما) ، تهران (سما) ، رودهن (سما)
غیرانتفاعی
علم و فرهنگ ، سوره ، صدرا ، کنسرواتوار تهران
آموزش از راه دور
پیام نور
اسلامشهر ، اشتهارد ، بومهن ، پاکدشت ، پردیس ، پرند ، چهاردانگه ، حسن آباد ، جاجرود ، دماوند ، رباط کریم ، رودهن ، شهرری ، شهریار ، فیروزکوه ، کهریزک ، طالقان ، صفاشهر ، کرج ، کمال شهر ، کن ، لواسانات ، ماهدشت ، ملارد ، نسیم شهر ، هشتگرد ، ورامین
سپس تمام دانشگاه های استان تهران به دانشگاه های دولتی و دانشگاه های غیر دولتی دسته بندی شد که در جدول شماره 3-2 است.
جدول 3 – 2
فهرست اسامی دانشگاه های مستقر در استان تهران
دانشگاههای دولتی
واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی
دانشگاههای الزهرا(س)، تربیت معلم، تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبایی، علوم بهزیستی و توانبخشی، تربیت مدرس، صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی شریف، علم و صنعت ایران، امام صادق(ع)،امام حسین(ع)، علوم پزشکی تهران، دانشگاه هنر تهران، شاهد، شهید مطهری، مذاهب اسلامی، جامع علمی-کاربردی، تربیت معلم شهدای مکه، تربیت معلم شهید باهنر، تربیت معلم شهید رجایی، دانشگاه افسری امام علی، دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور)
مراکز پیام نور تهران(شامل مراکزِ چهاردانگه، اسلامشهر، شریف آباد، پاکدشت، کن-سولقان، پرند، تهران، بومهن، پردیس، شهریار، آبعلی، رودهن، دماوند، آبسرد، کیلان، گلستان رباط کریم، رباط کریم، نسیم شهر رباط کریم، حسن آباد، باقرشهر، کهریزک، ری، طالقان، هشتگرد، رودبار قصران، لواسانات، شهر قدس، صفادشت، ملارد، فیروزکوه، اشتهارد، کرج، گرمدره، ماهدشت، نظر آباد، پیشوا، ورامین)
واحدهای اسلامشهر، پرند، رباط کریم، پزشکی تهران، تهران جنوب، تهران شمال، تهران غرب، تهران مرکزی، دماوند، رودهن، بومهن، شهر ری، شهر قدس-شهریار، شهریار ( زیر نظر واحد شهر قدس-شهریار )، صفادشت( زیر نظر واحد شهر قدس-شهریار )، ملارد ( زیر نظر واحد شهر قدس-شهریار )، علوم دارویی، علوم و تحقیقات تهران، فیروزکوه، قیام دشت (تهران شرق)، کرج، ورامین، دانشکده سما واحد تهران (سما)
در مرحله بعد، با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی هر یک از دانشگاه های یادشده، استان تهران بر روی نقشۀ جغرافیایی به پنج منطقۀ شمال(شرقی -غربی)، جنوب(شرقی -غربی)، مرکز، شرق و غرب تقسیم و از هریک از مناطق یادشده، با بهره گیری از قرعه کشی تصادفی دو دانشگاه انتخاب شد( یعنی ده دانشگاه ازبین همه دانشگاه ها). در نهایت نمونۀ نهایی از میان این ده دانشگاه ،برگزیده شدند. دانشگاه های منتخب به ترتیب منطقه های مذکور عبارت از جدول شماره 3-3 بودند:
جدول 3 -3
موقعیت جغرافیایی
انتخاب دانشگاه بطور تصادفی
تعداد دانشجو
تعداد نمونه

مطلب مشابه :  روش های آموزشی