قانون امور گمرکی

قانون امور گمرکی

قانون امور گمرکی

پس از آن اصلاحاتی از طرف گمرک ایران در قانون امور گمرکی مصوب 1350 صورت گرفت و به صورت اصلاحیه پیشنهادی جهت بررسی و تصویب لایحه به هیات دولت تقدیم و از آنجا به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید. پیش نویس قانون جدید امور گمرکی مشتمل بر 26 فصل و 168 ماده با بررسی و استفاده از نظرات خبرگان امور گمرکی و حقوقی با هدف رفع نارساییهای مقررات فعلی، ادغام قانون و آیین نامه اجرایی آن، تطبیق مقررات گمرکی با شرایط روز کشور، خصوصی سازی (در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی)، هماهنگی با مقررات و کنوانسیونهای بینالمللی و تسهیل در اجرای تشریفات گمرکی تدوین گردیده است.
در تهیه این قانون از مقررات فعلی گمرک، قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی مصوب 1374، پروتکل اصلاحی، کنوانسیون سادهسازی و هماهنگسازی رویههای گمرکی 1999 مصوب سازمان جهانی گمرک، کنوانسیون وین، قواعد مبدأ سازمان جهانی گمرک، قوانین گمرکی سایر کشورها از جمله قانون گمرکی جامعه اقتصادی اروپا و دیگر قوانین و کنوانسیونهای مرتبط استفاده شده است.
گروه متخصص منتخب گمرک ایران از اوایل سال 1377 کار تهیه پیش نویس قانون جدید را آغاز و در مدت سه سال تلاش پیگیر و مداوم این مهم را به انجام رسانید و به مدت یک سال نیز برای آگاهی از نظرات دست اندرکاران و سازمانهای مرتبط، با تشکیل جلسات تبادل نظر و اعمال اصلاحات مورد توافق صرف وقت گردید که در تاریخ 22/2/1380 تقدیم هیات محترم وزیران شد و از آنجا به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارجاع گردید. لایحه پیشنهادی در تاریخ 16/8/80 در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح و به کمیته تخصصی ذیربط ارسال گردید و هیات محترم وزیران در تاریخ 1/7/1383 با پذیرش پیس نویس قانون جدید، تقدیم آن را به مجلس شورای اسلامی (مشتمل بر 26 فصل و 367 ماده) به صورت لایحه مورد تصویب قرار داد.
این لایحه در مهر ماه سال 84 پس از تصویب کلیات آن توسط مجلس شورای اسلامی، به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارجاع شد و از مهر ماه همان سال تا پایان سال 1385، نزدیک به 60 جلسه کاری برای آن تشکیل و موجب شد تا 95 درصد لایحه از مجموع 26 فصل و 367 ماده تصویب شود، اما به دلیل ماندن 2 ماده، لایحه دوباره به دولت مرجوع شد و با آغاز اصلاح نظام گمرکی، یکی از هفت محور طرح تحول اقتصادی، در نهایت طی جلسات متعدد این لایحه در 168 ماده خلاصه و پس از نظرخواهی مجدد از وزارتخانهها و سازمانهای مختلف در 26/1/88 به هیأت وزیران ارائه گردید. پس از تصویب این هیأت، لایحه در 18/8/88 در هیأت وزیران برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه و در تاریخ 22/8/90 نهایتاً به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون پس از تایید شورای نگهبان در 22/9/90 به هیأت وزیران و ریاست جمهوری ابلاغ شد و پس از گذشت 14 سال، قانون جدید امور گمرکی مشتمل بر 165 ماده، اجرایی گردیده است(مقدسی ،1391، ص23).
انواع وصولیهای گمرکی
براساس قانون امور گمرکی مصوب 1390، انواع وصولیهای گمرکی کشور تحت چهار عنوان زیر دریافت میگردد:
حقوق گمرکی: وجوهی است که میزان به موجب جدول تعرفه گمرکی و با تصویب مجلس، تعیین و دریافت میشود.
سود بازرگانی: وجهی است که به موجب تصویب نامه هیات وزیران برقرار میگردد.
عوارض: وجوهی است که وصول آن طبق مقررات به عهده گمرک واگذار میشود.
هزینه های گمرکی: وجوهی است که میزان و شرایط آن با تصویب هیات وزیران، برای هزینه اشعه ایکس (ایکس ری)، مهر و موم، پلمپ، تخلیه و بارگیری، باربری، انبارداری در اماکن گمرکی، توزین کالا، بدرقه کالا و خدمات فوقالعاده (نظیر اضافه کاری در خارج از ساعات اداری یا خارج از اماکن گمرکی و غیره) تعیین میشود.
حقوق گمرکی و سود بازرگانی نوع مالیات غیرمستقیم است که دولت به منظور تحصیل درآمد، حمایت از صنایع داخلی، کنترل و تنظیم مبادلات بینالمللی و یا ترکیبی از آنها، از کالاهای وارداتی وصول میکند.
بین عوارض و مالیات یک تفاوت وجود دارد و آن این که برای اخذ مالیات، مورد مصرف خاصی پیش بینی نشده و کلاً برای مصارف و هزینههای عمومی دریافت میگردد، در حالی که در خصوص عوارض، محل خاصی برای مصرف آن در مجوز قانونی مربوطه، پیش بینی شده و به نام سازمان استفاده کننده از آن و یا مصرف خاص، دریافت میگردد.
حقوق پایه، طبق ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حقوق گمرکی، مالیات، حق ثبت سفارش کالا، انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کالاهای وارداتی تجمیع گردیده است و معادل 4 درصد ارزش گمرکی کالاها تعیین میشود. به مجموعه این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیات وزیران تعیین میشود، حقوق ورودی اطلاق میشود (مقدسی، 1391، ص62).
رویه های گمرکی
مطابق قانون امور گمرکی، انجام امور گمرکی کشور به طور کلی در قالب رویههای زیر صورت میپذیرد.
ورود قطعی
ورود موقت
ورود موقت برای پردازش
مرجوعی (اعاده به خارج از کشور)
صادرات موقت
عبور خارجی
عبور داخلی
صدور قطعی
صدور موقت
مرسولات پستی
کالای برگشتی

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~