قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی

پژوهش در زمینهی جرایم رایانهای در کشورمان،ایران در چند ساله اخیر مورد توجه قرار گرفته است. از جمله اساتید گرانقدری که تلاش وافر در جهت شناسایی این جرایم داشته اند مرحوم دکتر محمد حسن دزیانی است که مقالات مختلفی چون ایمنی در اینترنت (1384)، نکات تحلیلی ایمیل از زاویه جزایی(1384) ،هرزه نگاری کودکان و اینترنت(1385) را از خود به یادگار گذاشته است. همچنین کتب متنوعی چون؛ جرایم کامپیوتری و اینترنتی جلوه ای نوین از بزهکاری(1390)، از برومند باستانی، جرایم اینترنتی علیه اطفال و زمینه های جرم شناسی آن(1383) از بیژن حسینی، جرایم رایانه ای(1383) از زهرا خداقلی و… به رشته تحریر درامده است. علاوه بر کتب مذکور همایشها ،پایان نامه ها و مقالات متعددی در رابطه با جرایم سایبری وجود دارد اما در خصوص “هرزه نگاری هویت در فضای سایبر “تا آنجا که نگارنده جستجو کرده است تنها در کتاب حقوق کیفری فناوری اطلاعات(1390) تالیف دکتر حسن عالی پور به بررسی و شناخت ابعاد این پدیده مجرمانه پرداخته شده است، هرچند که در رابطه با هرزه نگاری در فضای سایبر به صورت مطلق پایان نامه هایی چون “هرزه نگاری در محیط سایبر”از امیر اسکندرزاده شانجانی در دانشگاه ازاد اسلامی واحد نراق در سال1386 دفاع شده است و یا مقالاتی مانند”پورنوگرافی کودکان خطری برای اینترنت (1383)” از هادی کاظم زاده ،” چشم انداز مبارزه با هرزه نگاری اینترنتی در ایران” (1383) از بهروز نوعی پور و یا “هرزه نگاری موقوف”(1378) از علی خاکسار وجود دارد.
3- ضرورت و نوآوری تحقیق
عنوان عام هرزه نگاری در حقوق کیفری ایران قابل انطباق با موادی از قانون مجازات اسلامی و همچنین موادی از قوانین خاص چون قانون مطبوعات ،قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند و قانون جرایم رایانه ای است اما هرزه نگاری هویت به عنوان یک مفهوم خاص صراحتا مورد توجه محافل علمی و تقنینی-قضایی واقع نشده است که ضرورت تبیین ابعاد آن برای دستگاه قضا و آشنایی دانشجویان بدیهی است.
4- سؤالات تحقیق
آیا هرزه نگاری هویت جرمی علیه عفت و اخلاق عمومی است ؟
آیا هرزه نگاری هویت جرمی علیه شخصیت معنوی افراد است ؟
آیا هرزه نگاری هویت متضمن نقض حق تالیف و ترجمه است ؟
آیا هرزه نگاری هویت فقط مختص فضای سایبر است؟
5- فرضیات تحقیق
هرزه نگاری هویت یکی از جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی است .
هرزه نگاری هویت جرمی علیه شخصیت معنوی افراد است .
هرزه نگاری هویت متضمن نقض حق تالیف و ترجمه است .
هرزه نگاری هویت مختص فضای سایبر نیست و در فضای سنتی هم قابل ارتکاب است
6-هدفها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق
عنوان عام هرزه نگاری در حقوق کیفری ایران قابل انطباق با موادی از قانون مجازات اسلامی و همچنین موادی از قوانین خاص چون قانون مطبوعات ،قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند و قانون جرایم رایانه ای است اما هرزه نگاری هویت به عنوان یک مفهوم خاص صراحتا مورد توجه خاص مقنن واقع نشده است که به نظر می رسد برخلاف جوامع غربی و با توجه به بسترهای فرهنگی، اجتماعی و مذهبی جامعه ایرانی شایان توجه است،لذا در این پایان نامه به دنبال آنیم که با تبیین و تشریح ابعاد موضوع ضمن آشنایی دستگاه قضا با هرزه نگاری هویت به عنوان قسمی از هرزه نگاری ،توجه خاص قوه مقننه را برانگیزیم .
7-روش تحقیق
نوع مطالعه و روش بررسی فرضیه ها و یا پاسخگویی به سوالات : روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی است . نگارنده سعی برآن دارد که به معرفی و بیان دقیق مفهوم هرزه نگاری هویت و همچنین بیان ابعاد مختلف مسئله بپردازد و در این راستا به کتب و مقالات مختلف به ویژه مقالات علمی – پژوهشی و نشریات مربوط به موضوع رجوع شده و در پایان با استفاده از نظریات و داده های جمع اوری شده به تحلیل و بررسی ابعاد مسئله پرداخته است .
8-طرح تحقیق
این پایان نامه با عنوان«هرزه نگاری هویت در فضای سایبر» در دو فصل تدوین شده است که به بررسی مسائل ماهوی این جرم می پردازد. در فصل اول به تعریف و بررسی مفاهیم مربوطه مانند هرزه نگاری، هویت، فضای سایبر، داده و اطلاعات، سیستم و شبکه، اینترنت و…می پردازیم. همچنین ویژگی های جرایم سایبری به طور عام و جرم هرزه نگاری به طور خاص و معیارهای شناسایی این جرم بررسی شده است. در فصل دوم ارکان تشکیل دهنده ی این جرم شامل عناصر سه گانه قانونی، مادی و روانی و همچنین جرایم وابسته به هرزه نگاری بررسی شده است.
فصل نخست:
شناخت هرزه نگاری

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~