قوانین داخلی کشورها

دانلود پایان نامه

1-5. فرضیه
هنجارهای حاکم بر اتحادیه اروپا، در جهت همسو نمودن منطقه بالکان غربی با آن اتحادیه می باشد.
1-6. متغیرها
متغیر مستقل : هنجارهای اتحادیه اروپا
متغیر وابسته : بالکان غربی (صربستان)
1-7. تعریف مفاهیم
1-7-1. اتحادیه اروپا
شاکله فعلی اتحادیه اروپایی به لحاظ تاریخی بیش از نیم قرن پیش با تاسیس “جامعه ذغال و فولاد اروپا” در سال 1951، توسط شش کشور آلمان، فرانسه، ایتالیا، بلژیک، هلند و لوکزامبورگ با هدف هماهنگ کردن سیاست های ذغال و فولاد کشور های عضو در پاریس شکل گرفت. این روند با امضاء معاهده رم و ایجاد “جامعه اقتصادی اروپا” و “جامعه انرژی اروپا” در 25 مارس 1957 توسعه یافت. هدف از تاسیس جامعه اقتصادی اروپا، ایجاد یک بازار مشترک و اتخاذ سیاست های مشترک اقتصادی بود. جامعه ذغال و فولاد، جامعه اقتصادی اروپا و جامعه انرژی اروپا با امضاء معاهده ای در آوریل 1965 ادغام گردیدند و از ژوئیه 1967 با شکل واحدی تحت عنوان “جوامع اروپایی” وارد صحنه اقتصادی و سیاسی جهان شدند. هدف نهایی این سه جامعه رسیدن به اتحاد سیاسی بود و هر سه جامعه با کلیت واحدی تحت عنوان “جامعه اروپا” شناخته می شدند.
به دنبال فروپاشی شوروی سابق و پایان جنگ سرد تغییرات زیادی در سطح قاره اروپا به وجود آمد. در ابتدای دهه 1990 با برداشته شدن دیوار برلین، تقسیم اروپا و مرزبندی آن به شرق و غرب پایان یافت و شرایطی پیش آمد که همگرایی اروپایی مشخصه بارز آن است. شاید بتوان گفت که شرایط به وجود آمده در دهه 90 پدید آورنده هویت واحد اروپایی است. در دسامبر 1991، با تصویب پیمان ماستریخت، اتحادیه اروپایی شکل گرفت و جایگزین جامعه اروپا شد. اتحادیه اروپایی با تاسیس خود برای اولین بار مفاهیم جدیدی نظیر سیاست خارجی و امنیتی مشترک و شهروند اروپایی را پدید آورد و با امضاء پیمان ماستریخت اتحادیه اروپایی تحت نظارت شورای اروپایی متشکل از سران کشور های عضو، در آمد.
در ژانویه 1997، کشورهای اتریش، فنلاند و سوئد به عضویت اتحادیه درآمدند و تعداد کشورهای عضو به 15 کشور (آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، انگلیس، بلژیک، هلند، یونان، لوکزامبورگ، ایرلند، دانمارک، پرتغال، اتریش، فنلاند وسوئد) افزایش یافت. در سال 1997، پیمان آمستردام به امضاء 15 کشور عضو درآمد و بر اساس آن اقدامات تازه ای در جهت همگرایی بعمل آمد.
برنامه گسترش اتحادیه اروپا به سمت شرق و مرکز اروپا در سال 2004 موجب عضویت 10 کشو اروپای شرقی و مرکزی در اتحادیه اروپا شد. بنا براین لهستان، مجارستان، جمهوری چک، اسلوونی، قبرس، اسلواکی، استونی، لتونی، لیتوانی و مالت از اول ماه مه 2004 رسما به اتحادیه اروپایی پیوستند. لذا تعدا اعضا در این سال به 25 عضو افزایش یافت. بلغارستان و رومانی با تاخیر در سال 2007 و در نهایت کرواسی در سال 2013 به این اتحادیه پیوستند و اتحادیه ای متشکل از 28 کشو را با جمعیتی بالغ بر 505 میلیون نفر تشکیل دادند.
در حال حاضر پذیرش پول واحد یورو از سال 1999 و گردش رسمی آن از ژانویه 2002، سیاست مشترک کشاورزی، سیاست مشترک مهاجرت و پناهندگی، پیمان شنگن، سیاست دفاعی مشترک، سیاست اجتماعی مشترک، منشور مشترک اجتماعی و حقوق اساسی، مفهوم شهروندی مشترک، سیاست خارجی و امنیتی مشترک و سیاست مالی مشترک از مهمترین طرح های اتحادیه اروپا برای تبدیل شدن به یک بازیگر موثر و قدرتمند در نظام بین المللی است که سیر تکاملی آن همچنان ادامه دارد. (خالوزاده و کیانی، 1387،87)
1-7-2. هنجارهای اتحادیه اروپا
1-7-2-1. ارزشهای اتحادیه اروپا
اساسی ترین ارزشهای اتحادیه اروپا شامل احترام به حقوق انسانها، آزادی، حکومت مردم، تساوی حقوق و حاکمیت قانون می باشـند. این ارزشها ملتهای عضو اتحادیه را به هم پیوند می دهد؛ و هیچ ملتی که قایل به این ارزشها نباشد، نمی تواند عضو اتحادیه اروپا شود.
اهداف اصلی اتحادیه اروپا حفاظت از این ارزشها در قاره اروپا، اسـتقرار صلح و بهبود رفاه شهروندان کشورهای عضو است. پارلمان اروپا نیز، با وضـع و تصـویب قوانین اتحادیه اروپا، بر تحقق این اهداف نظارت دارد.
شاید ارزشهای انسـانی از دید هر یک از دولتهای عضو اتحادیه اروپا با یکدیگر متفاوت می باشند؛ ولی به خاطـر این تفاوتها، نباید هچیکس مورد تبعـیض قرار گیرد، بلکه مـردم و نمایندگان دولتهای مختلف باید با یکدیگر شکیبا و بردبار باشند. با هر کس باید به طور منصفانه و برابری رفتار نمود. به حقوق اقلیّتها نیز احترام گذاشت. همچنین برای پیشبرد تساوی حقوق بین زن و مرد نیز کوشش کرد. مسئولیت انجام این امور بر دوش همه مردم است.
اتحادیه اروپا به عدالت اجتماعی بهبودی می بخشد. تأمین اجتماعی را گسترش داده و سعی دارد که از ضعفاء حمایت کند. اتحادیه اروپا برای جلوگیری از تبعیضات، انزوا و طرد افراد از جامعه نیز کوشش می کند.
تمام این ارزشها اصولی در “پیمان نامه لیسبون” (سال 2009 میلادی) قید گردیده است.
با تصویب “پیمان اسـاسی لیسبون”، حقوق ملیتی و همچنین حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مشترک بین جوامع اتحادیه اروپا، به طور رسمی استحکام یافته است. عهد نامه حقوق اساسی تمام تبعیضات بین زن و مرد، نژاد و رنگ پوسـت را منع می کند. همچنین هر نوع تبعیض ناشی از گرایشهای مذهبی یا جنسیتی نیز ممنوع گردیده است.
بعلاوه، در پیمان نامه حقوق اساسی، حق حفظ و حراست اطلاعات خصوصی، رعایت محیط زیست و حکومت عادلانه نیز قید و تعریف شـده است. این عهدنامه کارفرمایان را موظف می دارد که از کارکنان خود مواظبت و مراقبت نمایند. برای مثال، کارکنان هر تشـکیلاتی حق دارند که اطلاعات لازم را از محیط کارشان کـسب نموده؛ و در مذاکرات و اعتصابات مربوطه شرکت داشته باشند.
(سایت پارلمان اروپا، اهداف و ارزش ها)
1-7-2-2. اصول و مبانی اخلاقی
اصول و مبانی اخلاقی اتحادیه اروپا بر پایه تأمین آزادیهائی در منطقه اتحادیه به این شـرح بنا گردیده اسـت: نقل مکان آزادانه انسان، آزادی انتقال دارائی، خدمات و نقدینه (“چهار آزادی”). بعلاوه، هرنوع تبعیض شدیداَ نهی و منع می شود. به هوّیت شهروندان و سیاست و قانون اساسی دولتهای عضو احترام گذاشته می شود. همکاری کشـورهای عضو اتحادیه اروپا با یکدیگر، بر اصول صداقت و بی شایبگی بنیان گذاشته شده است.
احکام صادره از طرف دادگاه اتحادیه اروپا، بر قوانین داخلی کشورهای عضو غالب می باشد. دموکراسی اساس کار اتحادیه است؛ و باید همیشه مورد احترام قرار گیرد. شالوده و اساس تمام کارهای اتحادیه اروپا، در پیمان اساسی، یعنی پیمان لیسبون مشروح و مقرر شده است. کلیه حقوق و وظایف مقرره از طرف اتحادیه اروپا در مجلّد حقوق اساسی تدوین شده؛ و به عنوان یکی از جزوات پیمان اساسی، به آن ضمیمه گردیده است.

مطلب مشابه :  پیشرفت تحصیلی دانش آموزان