مجتمع مسکونی

مجتمع مسکونی

مجتمع مسکونی

تصویر4-28-مجموعه مسکونی هالاینوف (URL2, 2014)
تصویر4-28-مجموعه مسکونی هالاینوف (URL2, 2014)
دسترسی سواره
دسترسی پیاده
پارکینگ
تصویر4-29- نحوه دسترسی پیاده و سواره به مجموعه مسکونی (نگارنده) هالاینوف
تصویر4-29- نحوه دسترسی پیاده و سواره به مجموعه مسکونی (نگارنده) هالاینوف
ورودی اصلی سواره و پیاده به مجتمع مسکونی
ردیف ها به ترتیب شامل پنج و نه مکعب جدا گانه است که از طریق عناصر دسترسی و یا فضاهای کمکی به یکدیگر متصل شده اند. هر مکعب بر اساس شبکه 4*4 واحدی بنا شده است و هر واحد ، یکی پس از دیگری به اتاق و یا ناحیه ی بهار خواب اختصاص یافته است (اشنایدر، 1388).
تصویر4-30- سایت پلان مجموعه مسکونی هالاینوف (URL3, 2014)
تصویر4-30- سایت پلان مجموعه مسکونی هالاینوف (URL3, 2014)
اتاق نشیمن معمولا در طرفین دو واحد پهلو به پهلو یا متوالی بسط می یابند. در هم آمیختگی های متعدد این بلوک های ساختمانی به انواع گونه های آپارتمانی منجر شده، برای اجاره نشینان متفاوت مناسب خواهد بود. با بهم پیوستن گونه های مختلف، هر خانه شکلی واحد یافته و کل ردیف، نمود سایه نمایی با نشاط است(همان، 1388).
نمای رو به خیابان، به تنهایی، تصویری یک دست را مجسم می کند که پانل ممتد دیواری با شکاف هلی عمودی، پدید آورنده آن است. این دیوار چون حفاظی بصری و صوتی خیابان و پیاده رو های سر پوشیده عمل می کند.این سکو ها و باغچه های کوچک مقابلشان ، عرصه حایل برای آپارتمان های کوچک و دوبلکس های طبقات دوم و سوم ایجاد می کنند(اشنایدر، 1388).
تصویر4-31- نمای رو به خیابان مجموعه مسکونی هالاینوف (URL3, 2014)
تصویر4-31- نمای رو به خیابان مجموعه مسکونی هالاینوف (URL3, 2014)
در نمای ساحلی، مکعب ها از خانه های ردیفی با باغچه های اختصاصی و شکل ظاهری پیچیده ی آپارتمان های کوچک و دوبلکس های فوقانی تشکیل شده است که دسترسی به آنها از طریق پله های بیرونی است (همان،1388).
تصویر4-32- نمای رو به رودخانه اسخلده مجموعه مسکونی هالاینوف (URL3, 2014)
تصویر4-32- نمای رو به رودخانه اسخلده مجموعه مسکونی هالاینوف (URL3, 2014)
نوع ساختمان: دو ردیف موازی مکعب های ساختمانی متفاوت به ترتیب در امتداد خیابان و رودخانه، 4 طبقه، جهت گیری شرقی جنوب غربی، دارای مهد کودک (اشنایدر، 1388).
تصویر4-33- نمای رو به حیاط مرکزی مجموعه مسکونی هالاینوف (URL3, 2014)
تصویر4-33- نمای رو به حیاط مرکزی مجموعه مسکونی هالاینوف (URL3, 2014)
.این مجموعه دارای 123 واحد می باشدکه به پنج تیپ متفاوت طراحی شده است.
تیپ 1: آپارتمان دوبلکس 2 اتاقه که مساحت آن تقریبا 60متر مربع می باشد، 5 واحد از کل واحدهای مجموعه با این تیپ می باشد.
تصویر4-34-دیاگرام گرافیکی از نحوه قرار گیری واحد ها
در مجموعه مسکونی هالاینوف (URL3, 2014)
تصویر4-34-دیاگرام گرافیکی از نحوه قرار گیری واحد ها

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~