مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی

اشتغال
رفیق شدن با افراد باتقوا
از عواملی هستند که در تقوا مؤثر می باشند.(قرائتی،1382،ص21)
3-3- تخصص و تسلط و مهارت در انجام کار:
هر چند دانش و توانمندی اطلاعاتی، به عنوان یکی از ویژگی های بایسته ی فرماندهان و مدیران، برای توفیق آنان لازم است، ولی کافی نیست.فرماندهان و مدیران اگر نتوانند دانسته ها و آموخته های خود را به کار اندازند، به همان میزان گرفتار ناکامی می شوند که از دانش و آگاهی مورد نیاز مدیریت بی بهره اند. از نظر اسلام مدیریت یک تشکیلات به کسی واگذار می شود که صرفنظر از ایمان و اعتقاد به ارزشهای مکتبی، دانش اداره، و آگاهیهای لازم را نسبت به آن تشکیلات داشته باشد.
فرماندهان ومدیرانی که از دانش و اطلاعات و تجربیات بیشتری برخوردارند بالطبع بهتر می توانند در بین نیروها، مورد پذیرش قرار گیرند و قدرت و اعتبار شخصی به دست آورند. به طور کلی انسان ها در برابر افرادی که از نظر علم و دانش و مهارت و آگاهی در سطحی بالاتر از خودشان هستند، حرف شنوی و اطاعت پذیری دارند، برعکس، چنانچه فردی را در رده ی پایین تر از خود ببینند، از او اطاعت و فرمانبرداری نمی کنند.اسلام این اصل عقلی را که «باید کار را بکاردان و اهل فن سپرد» قبول دارد.
در این باب، قرآن کریم می فرماید:
«اِنَّ اللهَ اَصْطَفَاهُ عَلَیکُم وَ زادَهُ بَسطَهً فِی العِلْمِ وَ الجِسْمِ وَ اللهُ یُؤتی مُلکَهُ مَن یَشاءُ وَ اللهُ واسِعٌ عَلیمُ» (بقره، آیه 247)
«خداوند (طالوت) را بر شما برگزیده و علم و جسم (قدرت) او را وسعت بخشید. خداوند، ملکش را به هر کس بخواهد، می بخشد و احسان خداوند، وسیع و آگاه (از لیاقت افراد برای منصب ها) است.»
حضرت امام علی (علیه السلام) درباره ی انتخاب کارگزاران و تأکید بر شرط سابقه ی کار و تجربه ی آنان به مالک اشتر می فرماید:
«وَ تَوَخَّ مِنهُم اَهلَ التَّجرِبَۀِ» (واثقی، 1386،ص163)
« و از میان آنان کسانی را برگزین که اهل تجربه(و دارای سابقه خدمت) باشند.»
اسلام نه تنها جلو نظرهای بدون آگاهی را می گیرد و مانع از این می شود که ناآگاهان هدایت و ارشاد جامعه را برعهده بگیرند، بلکه خطر عمل بدون علم را نیز گوشزد نموده و آنرا یکی از موجبات فساد و انحطاط جامعه می داند.
«قالَ رَسُولُ الله (صلی الله علیه وآله وسلم):
«مَن عَمِلَ عَلی غَیرِ عِلْمٍ کانَ ما یُفسِدُ اَکثَرَ مِمّا یُصلِحُ» (کافی، 329ﻫ ، ج1، ص47)
«پیامبر خدا فرمود: کسیکه بدون آگاهی و دانش، کاری را انجام دهد فسادش بیشتر از اصلاحش خواهد بود.»
در سوره ی یوسف (علیه السلام) نیز می خوانیم هنگامیکه یوسف از زندان بیرون آمد و نزد عزیز مصر، مقام و تقوایش روشن شد، از یوسف درخواست کمک، جهت اداره ی مملکت و پذیرش مسئولیت کرد. آن پیامبر بزرگ پست خزانه داری کشور پهناور مصر را پذیرفت و معیار و ملاک پذیرش این پست را چنین بیان می دارد:
«اِجعَلنی عَلی خَزائِنِ الاَرضِ اِنّی حَفیظٌ عَلیمٌ» (یوسف، آیه 55)
«مسئولیت و مدیریت خزینه ها و دارائیهای این سرزمین را بمن بسپار، چون امانت دار و دانای بکار هستم.»
3-4- احساس مسئولیت و وجدان کاری:
احساس مسئولیت را با رشد اخلاقی و تعهد رفتاری مترادف می دانند، زیرا افرادی که به سطح بالایی از مسئولیت اجتماعی رسیده اند، از یک سو قادرند دنیا را از دریچه ی چشم دیگران ببینند و از سوی دیگر خود را در برابر قواعد اخلاقی مسئول می دانند.

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~