مشکلات اقتصادی

مشکلات اقتصادی

مشکلات اقتصادی

1- فارسی زبان ها با 51/5 درصد کل جمعیت در بسیاری از استان ها خصوصاً فلات مرکزی ایران پراکنده هستند.
فارس- یزد- کرمان- مرکزی- قزوین- سمنان- خراسان رضوی و جنوبی- هرمزگان- تهران- بوشهر- قم و غیره که نژاد آریایی بوده و زبان مادری و رسمی آنها فارسی می باشد و زبان غنای آن بسیار بوده است و بیش از 2700 سال قدمت دارد که فارس زبانان به طور کلی پیرو مذهب شیعه جعفری (اثنا عشری) از دین اسلام هستند.
2- ترک زبان ها با 16% درصد جمعیت کل کشور و زبان تاتی در قسمتی از استان قزوین در حوالی تاکستان و کرج تکلم دارند.
3- کُرد زبان ها با حدود 9% درصد کل جمعیت ایران در غرب و شمال غربی ایران و کُردها از نژاد آریایی و ایرانی اصیل هستند.
4- لُر زبان ها با جمعیت 5/8% درصد کل ایران و در نواحی مختلفی زندگی می کنند و از اقوام اصیل ایرانی و آریایی می باشند.
5- گیلک زبان ها با 6% درصد جمعیت ایران در شمال ایران و در جنوب غربی دریای کاسپین ساکن هستند. اقوام اصیل ایرانی و ترکیب آریایی و کاسپینی بوده و زبان آنها گیلکی یکی از شاخه های فارسی پهلوی باستان می باشد.
6- مازندرانی ها با 4% درصد از جمعیت ایران در شمال ایران و در جنوب دریای کاسپین ساکن هستند و ترکیب آریایی و کاسپینی هستند.
7- اعراب با 2% درصد کل جمعیت ایران در جنوب غربی و برخی نقاط ساحلی جنوب ساکن هستند.
8- بلوچ ها با 5/1% درصد جمعیت کل کشور را تشکیل می دهند و در جنوب و میانی استان ساکن هستند از نژاد آریایی و اقوام ایران محسوب می شوند.
زبان و خط رسمی و مشترک ایران فارسی است و اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی با این زبان و خط می باشد.
زبان متقابل اکثریت سکنه فلات ایران زبان پارسی است البته شامل بخشی از افغانستان و تاجیکستان نیز می شود که در امتداد جغرافیایی فلات ایران قرار دارند. در این میان تنها زبان های آذری و ترکمنی جزو خانواده آستائی- گروت ترکی و شاخه اوغوز (جنوب غربی) هستند. زبان فارسی- پشتو- کردی- بلوچی- تاجیک- اوستی- گیلکی- مازندرانی از خانواده هند و اروپایی هستند و زیر گروه هند و ایرانی و شاخه ایرانی است.
در بین زبان های موجود در کشور، گستره فراگیر از آن زبان فارسی است که متجاوز از 85% درصد ایرانیان قادر به تکلم آن هستند. (راهنمای زبان ایرانی بختیاری، 1382: 43)
3-1-7- اقتصاد ایران
اقتصاد ایران بک بخش عمومی بزرگ که تخمین 50% درصد از اقتصاد متمرکز را شامل می شود.
بخش عمده از صادرات در ایران بر پایه صادرات نفت و گاز است (80% درصد) در سال 2010 این صادرات، 60% درصد درآمد دولت را شامل شده است.
نکته منحصر به فرد در مورد اقتصاد ایران سهم بنیادهای فرهنگی از بودجه دولت مرکزی است که 30% درصد بودجه را شامل می شود. اقتصاد ایران یکی از معدود اقتصادهای بزرگ است که در جریان بحران مالی 2007 و 2009 به طور مستقیم لطمه ندید. مشکلات اقتصادی که نتیجه ترکیبی از کنترل قیمت ها و یارانه ها به ویژه در بخش مواد غذایی و انرژی است باعث ادامه سنگینی اقتصاد می شود.
همچنین قاچاق، کنترل اداری و فساد گسترده و دیگر موانع باعث تضعیف پتانسیل رشد بخش خصوصی در ایران شده است.
قیمت بالای نفت در سال های اخیر به ایران این امکان را داده است تا 97 میلیارد دلار ارزآوری داشته باشد.
اگر چه این افزایش درآمد به خودباوری و افزایش سرمایه گذاری داخلی کمک کرد اما نرخ 2 رقمی بیکاری و تورم همچنان باقی ماند. بر پایه آمار بانک مرکزی ایران نرخ تورم در سال 2010 تا 5/11% درصد کاهش پیدا کرده است اقتصاد تنها رشد متوسط را به خود دیده است. جمعیت تحصیل کرده ایران- ناکارآمدی اقتصاد و سرمایه گذاری ناکافی داخلی و خارجی باعث رشد فزاینده ایرانیان که به خاطر پیدا کردن شغل مناسب راهی ان سوی آب ها می شوند. در حال حاضر ایران از لحاظ برابری قدرت خرید هجدهمین (18) کشور در دنیا است. و بر اساس فهرست صندوق بین الملل پول ایران رتبه 29 را دارا است.

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~