مقام معظم رهبری

دانلود پایان نامه

حضرت آیت الله سیستانی: «به احتیاط واجب جایز نیست به جز رقص زن و شوهر در جایی که دیگری نباشد.»
حضرت آیت الله مکارم: «تنها رقص زن برای شوهرش جایز است و بقیه اشکال دارد.»
مقام معظم رهبری: «اصل رقصیدن اشکال ندارد مگر این که مستلزم فعل حرامی باشد. [مانند تحریک شهوت حرام، استماع موسیقی و …] و در این مسئله فرقی بین انواع رقص ها نیست.»
همچنین پاسخ مراجع عظام به این سؤال که آیا زن یا مرد می تواند به تنهائی و به دور از چشم دیگران (حتی از نگاه همسر خود) برای ورزش بدن برقصد؟ به این شرح است:
آیات عظام امام، تبریزی، خامنه ای و سیستانی: «اشکال ندارد، ولی سزاوار است مؤمن از لهو اجتناب کند.»
آیات عظام بهجت، فاضل، نوری و وحید: «بنابر احتیاط واجب جایز نیست.»
آیات عظام صافی و مکارم: «حرام است.»
نتیجه این که اگر عنوان رقص یا استماع موسیقی حرام بر حرکات ورزشی صدق کند؛ اشکال دارد و در غیر این صورت اشکالی ندارد و در این گونه امور لازم است هر مکلفی به مرجع تقلید خود رجوع نماید.
به هر حال سؤالات ذکر شده به دفاتر مراجع نیز ارسال شده و جواب های زیر دریافت گردیده است:
دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله العالی):
«در صورتی که موزیک مناسب مجالس لهو و فساد نباشد مانعی ندارد.»
دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی):
«اگر موسیقى مطرب لهوى نباشد مانعى ندارد و تشخیص آن به عهده خود مکلّف است.»
رقص اگر موجب تهییج شهوت یا مستلزم کار حرام یا ترتّب مفسده اى باشد یا زن ‏در بین مردان نامحرم برقصد، حرام است.‏
دفتر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مدظله العالی):
«ورزش فی نفسه خوب است، ولی اگر همراه با وسائل موسیقی و یا به جهت رقص کردن باشد، جایز نیست. و الله العالم.»
در کل اگر ورزش به همراه موسیقی های حرام نباشد و مفسده ای هم نداشته باشد، جایز است. اما اگر این ورزش مستلزم انجام فعل حرامی باشد؛ مثل عدم رعایت حجاب و یا استفاده از موسیقی های محرک قوای شهوانی و یا خود ورزش و حرکات بدن در آن، احیاناً محرک شهوت باشد، حرام خواهد بود.
3.2. رقص حرام
3.2.1. رقص صوفیانه (سماع)
صوفیان هنگامی که هیجانات عاطفی و غلیان و خروش درونی و شور وجد باطنی به آنان دست می دهد، یا بخواهند این حالت ها را در خود تشدید کنند، به رقص و چرخ در می آیند، که اصطلاحا ًبه آن « سَماع» می گویند.
در تعریف سماع گفته اند:«وجد و سرور و پایکوبی و دست افشانی صوفیان منفرداً یا جمعاً با آداب و تشریفاتی خاص .»
همچنین گفته اند: «سَماع، آوازی است که حال شنونده را منقلب گرداند و این همان صوت با ترجیح است.»
سماع، نزد اکثر بزرگان صوفیه، از راه های مهم وصول به حالت وجد شمرده می شود؛ به این معنا که گفته اند: «سماع حالتی در قلب ایجاد می کند که «وجد» نامیده می شود و این وجد، حرکات به وجود می آورد که اگر حرکات غیر موزونی باشد، «اضطراب» و اگر حرکات موزونی باشد،کف زدن و رقص است.
شیخ عطار در «تذکره الاولیاء» سخنان بزرگان صوفیه را دربارۀ سماع اینگونه نقل می کند: «ذوالنون مصری گفته: «سماع، وردِ حق است که دل ها بدو برانگیزد و بر طلب وی حریص کند، هر که آنرا به حق شنود به حق راه یابد هر که به نفس شنود در زندقه افتد .»

مطلب مشابه :  نظریه رهبری تحول آفرین