منبع تحقیق با موضوع اعتیاد به مواد مخدر

دانلود پایان نامه

است.
بنابراین بزه دیدگی کودک در معنای خاص، دربرگیرندهی هر فرد زیر 18 سال است که از سوی والدین یا افرادی که وظیفهی مراقبت از او را دارند به صورت کوتاهی یا قصور یا مورد سوء استفاده قرار دادن، ارتکاب مییابد و آسیبهای متفاوت بر روح و جسم کودک وارد میآورد.
بند سوم: کودک بزه دیده در حقوق ایران
در قوانین داخلی تعریفی از کودک بزه دیده بالاخص در معنای خاص وجود ندارد. شاید تنها عنوانی را که بتوان به نوعی به کودک بزه دیده ربط داد مادهی 1173 قانون مدنی میباشد. طبق این ماده «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حفاظت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محکمه میتواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت مقتضی بداند اتخاذ کند.» در انتهای ماده چند مورد از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی والدین ذکر شده است.
بنابراین کودک بزهدیده در ایران هر فرد زیر 18 سال است که یا مورد بزه واقع شده و یا به نوعی در حق او کوتاهی صورت گرفته و یا مورد سوء استفاده واقع شده است. این نگاه حمایت محورانه و تفسیر موسع با هدف پایان نامه که جنبهی حمایتی و پیش گیرانه دارد کاملاً هماهنگ است و نگارنده در خصوص تصویب قوانینی جامع که دربرگیرنده حمایت از کودکان در معرض خطر و به عبارتی کودکان بزهدیده در معنای خاص را نیز داشته باشد با توجه به آسیبهای فراوانی که به کودکان در قبال بزه دیدگی وارد میشود و به نوعی آینده جامعه را تحت تاثیر قرار میدهد، پیشنهاد مینماید.
در پایان این مبحث باید بگوییم که ما در مباحث بعدی برخی از انواع بزه دیدگی اطفال را بررسی میکنیم که با توجه به موضوع ما یعنی نقش نهاد های مردمی در پیشگیری از جرایم علیه اطفال؛ و آن چه که در عملکرد این سازمان ها مشاهده میشود؛ اهمیت دارد. گفتنی است که بزه دیدگی و انواع آن بسیار گسترده است و ما در این جا چون اولا راجع به صرف بزه دیدگی اطفال بحث نمیکنیم از بیان برخی انواع آن در میگذریم. نگاهی به عملکرد سازمان های مردمی نشان میدهد که به ویژه در ایران؛ این نهاد ها تا کنون نتوانسته اند در بسیاری از انواع بزه دیدگی وارد شوند؛ از این رو بیان تمام انواع بزه دیدگی اطفال بیهوده به نظر میرسد. ثانیا در این نوشتار به دلیل محدودیت حجم نوشتار؛ جای بیان این مباحث گسترده نیست.
مبحث دوم؛ بزهدیدگی جسمانی اطفال
در این مبحث بر آنیم تا انواع بزه دیدگی جسمانی اطفال و نو جوانان را مورد مطالعه قرار دهیم. منظور ما از بزه دیدگی جسمانی صدماتی است که جسم کودک را مورد آسیب قرار می دهد. کودک به دلیل حساسیت شدید جسمانی و شکنندگی بالا با توجه به اقتضای سن نیاز به حمایت جسمانی افتراقی نسبت به بزرگ سالان دارد. این نکته از این رو مهم است که آسیب های جسمانی شدید در سنین پایین ضمن این که باعث ضعف بدنی در بزرگ سالی و بیماری های گوناگون جسمانی می شود، تبعا در روان طفل نیز مؤثر می باشد. در این جا جا دارد همانطور که قبلا گفتیم بیان کنیم که ما در این مبحث نیز صرفا به انواعی از بزه دیدگی می پردازیم که سازمان های مردم نهاد عملا در پیش گیری از آنها نقش مهمی می توانند ایفا کنند.
در این مبحث طی سه گفتار تحت عناوین بزه دیدگی ناشی از مواد مخدر، بزه دیدگی ناشی از کار و سوء استفاده جنسی از کودکان مطالب خود را ارائه می دهیم.
گفتار اول: بزهدیدگی ناشی از جرایم مواد مخدر
امروزه پدیده استعمال و قاچاق مواد مخدر به یکی از مهم ترین دغدغه های دولت مردان تبدیل شده است. آثار منفی ناشی از استعمال و قاچاق مواد مخدر در جامعه می تواند موجب انحطاط آن گردد. این آثار به ویژه جوانان را از نو آوری و فعالیت مفید باز می دارد، نیروی سازنده جامعه را به عاملی برای عقب ماندگی و انحطاط آن تبدیل می کند. از همین رو نیز تمامی کشور ها برای محو هر گونه آثار منفی مواد مخدر به اقدامات عملی گوناگونی دست زده اند. ما نیز به دلیل اهمیت بالای این مطلب، بزه دیدگی ناشی از مواد مخدر و اهمیت حمایت از کودکان و پیش گیری از به دام افتادن آنها در این بلای خانمان بر انداز را بیان می کنیم.

بند اول- بزهدیدگی ناشی از مواد مخدر
در این بخش ضمن تعریف اعتیاد و انواع آن، شیوه های افتادن اطفال در دام مواد مخدر و استفاده از کودکان در خرید و فروش مواد مخدر را مورد مطالعه قرار می دهیم.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1- معتاد کردن اطفال
اعتیاد به مواد مخدر یکی از حالتها و زمینههایی است که فرد و به تبع آن اجتماع را به تباهی میکشد؛ اهمیت این موضوع هنگامی که این کار از ناحیه کودکان صورت بگیرد دوچندان است. ذیلاً به تعریف اعتیاد، انواع آن و طرق معتاد کردن اطفال میپردازیم.
1-1- تعریف اعتیاد و انواع آن
در تعریف اعتیاد میان متخصصان اختلاف نظر وجود دارد؛ از نظر سازمان بهداشت جهانی وابسته به سازمان ملل، اعتیاد چنین تعریف شده است: ” اعتیاد عبارت است از یک حالت مزمن ( در اثر تکرار مصرف دارو یا مواد مخدر ) که دارای مشخصات چهارگانه زیر باشد:
اول: در اثر مصرف مکرر دارو یا مواد، عادت روحی و روانی ایجاد شود و این عادت فرد را به علت نیاز و تمایل روانی به سوی مصرف مواد مخدر یا دارو به حد وسواس تشویق و ترغیب نماید.

مطلب مشابه :  محتوای کتاب های درسی، محتوای برنامه درسی، انطباق محتوای کتاب

دوم : برای نگهداری اثری که منظور و مطلوب معتاد است مقدار مصرفی مرتباً رو به افزایش رود.
سوم : در اثر قطع مواد یا دارو، علائم خاصی در بیمار ( معتاد ) ظاهر میگردد.
چهارم: اعتیاد به مواد مخدر یا دارو برای فرد یا جامعه زیانآور باشد. “
در خصوص انواع اعتیاد به مواد مخدر نیز میتوان آن را به دو نوع کلی تقسیم کرد : نوع اول: اعتیاد به مواد مخدر طبیعی که به صورتهای مختلف مخصوصاً به شکل گیاه وجود دارند و به همان شکل یا با اندکی تغییر مصرف میشوند؛ مانند چای و قهوه و تنباکو. نوع دوم: مواد مخدر صنعتی و شیمیایی که توسط متخصصان در آزمایشگاهها و از طریق فعل و انفعالات شیمیایی حاصل میشوند، از جمله مواد محرک و آرامبخشها، الکل، تریاک و مشتقاتش، کوکائین و مواد توهم زا.
1-2- شیوههای معتاد کردن ( مستقیم و غیرمستقیم )
معتاد کردن اطفال به شیوه مستقیم بدین طریق است که شخص معمولاً بزرگسال، مستقیماً و بلاواسطه با انگیزه و به قصد معتاد کردن اطفال، باعث اعتیاد آنان به مواد مخدر یا مواد روانگردان میگردد. این شیوه اغلب توسط قاچاقچیان، معتادان بزرگسال و معتادان همسال صورت میپذیرد که معمولاً با اهداف مالی، جنسی، روانی و در مورد قاچاقچیان اغلب با علم به اینکه کودکان از پرداخت جریمه نقدی و محکومیتهای طولانی مدت معاف هستند، انجام میگیرد.
در باب معتاد کردن به شیوه غیرمستقیم، از علل اعتیادزایی بحث میشود که به صورت معالواسطه به کشیده شدن اطفال به اعتیاد منجر میگردد. از جمله علل و عوامل اعتیادزا برای کودکان میتوان به علل جسمی( توارث، ژن، نژاد، جنسیت، سن و وضع جسمانی از نظر مصرف داروهای مسکن)، علل روانی ( اختلالات روانی، هیجانات ناگهانی،فشار روانی ناشی از شهرنشینی، احساس تنهایی، کمبود محبت و افسردگی)، علل اجتماعی( وضع محیط خانواده، ناسازگاری، نفاق، ازهم گسیختگی خانواده، عدم داشتن سرپرست و مراقبت، بی اعتنایی، محرومیت از عاطفه، عدم امکانات تفریحی، اعتیاد والدین، معاشرت با معتادان، مهاجرتهای شهری، سطح پایین آموزش و پرورش، بیبند و باری و فساد و دسترسی به داروهای مخدر)، محیط جغرافیایی( قرار گرفتن در شهرهای مرزی و ورود این مواد مخدر از سرحدات)، محیط سیاسی( غارت منابع ملی کشورهای مستعمره و تحت نفوذ) اشاره نمود.
2- به کارگیری اطفال در خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر
امروزه سوء استفاده از اطفال برای خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر، به صورت فزاینده ای به ویژه در کشورهای در حال توسعه افزایش یافته است تا جایی که گفته میشود اشتغال به قاچاق توسط کودکان زیر نظر افراد مسن و باسابقه از اشتغالات شایع اطفال درآمده است و آنان به جهت سبک وزنی و چابکی در پیمودن سریع کوچهها وخیابانها جهت انتقال پیام و حمل مواد تحت عناوینی چون هواپیما به کار گرفته میشوند. عمدهترین گروه اطفال آسیبپذیر در این راستا اطفال مهاجر روستایی، اطفال پناهنده و اطفال کارگر هستند.

بند دوم- حمایت و پیشگیری و نقش سازمان های مردم نهاد؛
1- حمایت از اطفال در مقابل اعتیاد آنان
با توجه به ماده 33 کنوانسیون حقوق کودک 1989، اقدامات و حمایتهای پیشبینی شده در قبال اعتیاد اطفال را میتوان به سه نوع حمایت آموزشی و اجتماعی، حمایت قانونی و اجرایی و حمایت پیشگیرانه تقسیم نمود.
مهمترین اقدام جهت مهار و کنترل اعتیاد اطفال میتواند حمایت آموزشی باشد. از این رو طرح پیش بینی دروسی تحت عنوان بهداشت و عناوین دیگر که مستقیماً مربوط به مواد مخدر باشد، در کتابهای آموزشی مدارس یکی از مؤثرترین حمایتهاست که البته میتواند محدود به کودکان نباشد و والدین آنها را نیز دربربگیرد. حمایت اجتماعی نیز میتواند از طریق طرحهای آموزش همگانی در قالب بروشورها، برنامههای تلویزیونی، کارگاههای آموزش همگانی و… صورت پذیرد.
در این زمینه ها نقش سازمان های مردمی میتواند جالب توجه باشد. از جنبه آموزشی این نهاد ها می توانند با تشکیل کلاس های ویژه برای کودکان و نو جوانان در باره مضرات مواد مخدر و خطراتی که در این خصوص در کمین آنهاست، از به دام افتادن آنها در مواد مخدر جلو گیری کنند. کودکان به دلیل نا آگاهی و زود باوری طعمه های خوبی برای مجرمان مواد مخدر می باشند. آنها به راحتی می توانند کودکان را فریب داده و معت اد کنند، کودک تا زمانی که آموزش لازم را ندیده باشد در برابر این خطرات آسیب پذیر است. یاد آور می شویم که این آموزش ها نباید به کودکان ختم شود بلکه باید خانواده های آنان و حتی اجتماع را نیز در بر بگیرد. خانواده ها باید آگاه باشند چگونه از کودکان خود در این موارد محافظت کنند، چگونه و در صورت مشکوک شدن به کودک یا نو جوان خود او را از این دام برهانند. متأسفانه در این گونه موارد دیده می شود که خانواده ها با برخورد های نامناسب باعث بد تر شدن اوضاع و کشانده شدن طفل به مجرمان مواد مخدر می شوند چرا که اصولا این دسته از مجرمان به دنبال چنین کودکان و نو جوانانی می گردند که از خانواده طرد شده و به نوعی با مشکلات خانوادگی یا روحی مواجه اند. از طرف دیگر عموم مردم باید آگاه باشند و بدانند که در صورت گرفتار شدن کودکان و نو جوانان جامعه، در دام مواد مخدر، در واقع نیرویی که قرار بود آینده جامعه را بسازد به سوی نابودی پیش می رود. لذا حتی آنها نیز مسئولند تا برای مبارزه با اعتیاد به ویژه اعتیاد کودکان اقدامات پیش بینی شده را اجرا کنند. در دیدی وسیع تر این سازمان ها می توانند به نوعی در سیاست گذا
ری دولت نیز مؤثر باشند و اجتماع را نیز در این راه هم گام کنند. برای مثال سازمان هایی چون سازمان حمایت از کودکان و نو جوانان، در این خصوص اقداماتی چون شناسایی کودکان و نو جوانان در معرض خطر مواد مخدر و به ویژه کودکانی که یکی از والدین آنها معتاد می باشند، آموزش مناسب به آنها و خانواده هایشان، سعی در ترک دادن کودکانی که به نوعی درگیر مصرف انواع مواد مخدر می باشند و… دست زده است.
این انجمن فعالیت های چشم گیری در زمینه مبارزه با این بلای خانمان سوز داشته است.. با توجه به این که مراکز این نهاد نیز در مناطقی (شوش، ناصر خسرو و..) که از نظر مواد مخدر جرم خیز نیز می باشند، اقداماتی برای پاکسازی محلات از مجرمان مواد مخدر و باز پروری کودکان و نو جوانان یا بستری آنان در مراکز مربوط، انجام داده است.
از نظر حمایت قانونی و اجرایی باید گفت که در خصوص اقدامات پیش از تولد با توجه به اهمیتی که این مرحله پیشگیرانه دارد، در کنوانسیون حقوق کودک یکی از حمایتهای قانونی برای مهار اعتیاد کودکان، “حمایتهای قانونی مناسب قبل از تولد ” است برای جلوگیری از تولد نوزادان معتاد و لازمه این امر منع والدین به ویژه مادر از مصرف مواد مخدر میباشد. در مرحله بعد از تولد نیز با توجه به اینکه مجازاتهای سالب آزادی در مورد کودکان ممکن است آثار عکس در جهت جدیتر شدن مصرف مواد داشته باشد، بهتر است این پروندهها در مؤسسات غیر کیفری بررسی شوند. نیز با فروشندگان این مواد به کودکان برخورد قانونی صورت گیرد. در قانون ایران معتاد کردن اطفال به طور مستقیم به نوعی جرم تلقی شده و از بزهدیدگی کودکان در این مورد حمایت قانونی به عمل آمده است. و حمایت تقنینی در برابر معتاد کردن غیرمستقیم نیز در قالب “اقدام تأمینی سالب حق حضانت” و معتاد بودن والدین به عنوان مصداقی برای عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی و سلب حضانت از آنها پیش بینی شده است.
در حمایت پیشگیرانه از دو شیوه پیشگیری غیر کیفری و پیشگیری کیفری استفاده میشود. حمایتهای غیر کیفری ناظر به تدابیریست که قبل از مرحله اعتیاد کودک باشد. اقدامات کیفری نیز مربوط به مرحله معتاد شدن کودک و نحوه برخورد قانون با وی، بازپروری و اصلاح و تربیت طفل معتاد میباشد که تدابیری جهت جلوگیری معتاد شدن مجدد طفل بعد از اقدامات اصلاحی است.
سازمان های مردمی می توانند در راستای این گونه حمایتهای پیش گیرانه برای ترک کودک و نو جوان معتاد تلاش کنند. از این دسته فعالیت ها می توان به احداث مراکز مخصوص در این زمینه و بهره گیری از نیرو های داوطلب اشاره کرد. همچنین این نهاد ها میتوانند با سایر مراکز ترک همکاری نمایند و نیرو و امکانات خود به ویژه تسهیلات مالی خود را در اختیار آنها قرار دهند. تجربه نشان داده بدون رابطه متقابل مراکز دولتی و غیر دولتی در این زمینه ها رسیدن به موفقیت دشوار است.
2- حمایت از اطفال در مقابل به کارگیری برای خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر
از آنجا که استفاده از اطفال زیر سن مسئولیت کیفری در اعمال خلاف قانون به جهت عدم تعقیب و بازداشت آنان قابل توجه قاچاقچیان مواد مخدر قرار گرفته است، کنوانسیون 1988 سازمان ملل متحد، قربانی کردن یا استفاده از اطفال در زمینه مواد مخدر را در کنار عواملی چون وقوع جرم در یک …موسسه آموزشی… یا مجاورت با آنها یا سایر مکانهایی که دانشآموزان به منظور انجام فعالیتهای آموزشی، ورزشی و اجتماعی به آنها مراجعه میکنند، از علل مشدده جرم میداند.
مهمترین تدابیر حمایتی سازمان های غیر دولتی در خصوص مهار قاچاق مواد مخدر توسط کودکان، همانا توجه به اطفال در معرض خطر است. با شناسایی و جداسازی کودکان در معرض خطر، میتوان گام مؤثری در جهت پیشگیری از به کارگیری اطفال در خرید و فروش مواد مخدر بر داشت. در ایران نیز اقداماتی در این راستا توسط کمیته امداد با همکاری آموزش و پرورش صورت پذیرفته است. از جمله ایجاد خوابگاههایی جهت نگهداری چنین اطفالی که پدران قاچاقچی یا معتاد یا زندانی به هر علت دیگری دارند.
سازمان های مردم نهاد چون معمولا مراکزی را تحت پوشش دارند برای حمایت از این دسته کودکان نقش مهمی را می توانند ایفا نمایند. اهمیت این موضوع وقتی معلوم می شود که بدانیم این مراکز عمدتا در مناطقی تأسیس می شوند که از نظر جرم زایی به ویژه جرایم مواد مخدر دارای بالاترین آمار هستند. از این رو می توان گفت این سازمان ها با رخنه در جوامع محلی که این گونه جرایم در آنها موج می زند، سعی می کنند تا کودکان و نو جوانان را از دست رس قاچاقچیان دور نگاه دارند. همانطور که گفتیم خانواده هایی که افراد قاچاق چی در آن وجود دارند، احتمال سوء استفاده از کودکان و نو جوانان در آنها در جرایم مواد مخدر بیشتر است. شاید بهترین راهکار در این موارد سلب حق نگهداری از چنین خانواده

مطلب مشابه :  راهبردهای شناختی، الگوهای ارتباطی، پردازش اطلاعات

دیدگاهتان را بنویسید