نحوه عملکرد یک اعتبار اسنادی

نحوه عملکرد یک اعتبار اسنادی

نحوه عملکرد یک اعتبار اسنادی

– مزیت دیگر این است که از آنجا که اعتبار کم و بیش قابل مقایسه با پرداخت نقدی است خریدار می تواند با توجه به گردش نقدینگی که به نفع فروشنده است از موقعیت چانه زنی بهتری برخوردارشود و تقاضای امتیاز کند. فروشنده نیز اغلب موارد قیمت های خود را کاهش می دهد که این امر بعضاً برابر تخفیف نقدی است.
ب) معایب – با توجه به اینکه مبلغ پیش پرداخت، کلیه ی هزینه هاو تضمین ها جهت افتتاح اعتبار توسط خریدار پرداخت می شود و فروشنده تا زمان افتتاح اعتبار اسنادی هزینه خاصی را پرداخت نمی نماید احتمال اینکه فروشنده به اعتبار افتتاح شده توجهی ننموده و کالا را با شرایط بهتری به شرکت دیگری به فروش رسانده و یا خط تولید خود را به کالای دارای بازار بهتر اختصاص دهد وجود دارد که در این رابطه خریدار متضرر خواهد شد وبا مشکلات زیادی از جمله عدم تأمین به موقع کالا، به تعویق افتادن پروژه و هزینه های افتتاح اعتبار اسنادی مجدد روبرو خواهد بود.
– ممکن است کالا به اشتباه یا با کیفیتی بسیار نامرغوب فرستاده شود یا حتی ممکن است در اثر کلاهبرداری، خریدار کالایی دریافت ننماید. خریدار حتی تحت رایج ترین نوع اعتبار نیز نمی تواند اطمینان داشته باشد که فروشنده اسناد حمل کالا را دریافت می کند. همه ی آنچه می داند آن است که فروشنده اسناد را تسلیم بانک تعیین شده نموده تا پرداخت انجام گیرد. از همین رو این خریدار است که ریسک مفقود شدن اسناد حین ارسال را درست از زمان تسلیم آن به بانک تعیین شده برعهده می گیرد.
بهتر است همین جا راه حل های مقابله با این ریسک های احتمالی بیان شود:
1. انتخاب فروشنده معتبر به عنوان مهم ترین اصل
2. صدور سفارش رسمی یا انعقاد قرارداد و پیش بینی های لازم در متن قراداد
3. اخذ ضمانت نامه بانکی از طریق افتتاح اعتبار اسنادی غیر فعال که با ارائه ضمانت نامه توسط فروشنده فعال می شود و ضمانت نامه مزبور پشتوانه اجرایی انجام تعهدات توسط فروشنده خواهد شد.
در مجموع مقایسه ریسک خریدار و فروشنده نشان می دهد که فروشنده قادر است ریسک های خود را مدیریت کند و ظاهراً خریدار در این زمینه طرف ضعیف تر محسوب می شود.
بخش پنجم: نحوه عملکرد یک اعتبار اسنادی
گفتار اول: گشایش اعتبار
زمانی که خریدار و فروشنده در خصوص انعقاد قراداد فروش( در فرضی که قرارداد در مورد فروش کالا باشد نه خدمات) به توافق رسیدند، می بایست یکی از روش های پرداخت را انتخاب کنند. در صورتی که نظر هر دو طرف پرداخت از طریق اعتبار اسنادی باشد طرفین جزئیات بیشتری از شرایط اعتبار را در قرارداد خود درج می کنند. این جزئیات در هر قرادادی ممکن است متفاوت باشد لیکن در حالت کلی به یک شکل هستند. تمهیدات لازم جهت گشایش اعتبار اسنادی به عهده ی خریدار است. برای تقاضای گشایش اعتبار ابتدا خریدار باید ثبت سفارش امضا و ممهور شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت را انجام دهد. ثبت سفارش کالا خود مستلزم ارائه مدارک و هزینه هایی به شرح زیراست:
– ارائه کارت بازرگانی و کنترل کد اقتصادی خریدار
– تکمیل فرم ثبت سفارش( این فرم توسط وزارت مذکور در اختیار متقاضی قرار می گیرد.)
– اخذ پروفرما اینویس از فروشنده
سپس خریدار فرم تقاضای گشایش اعتبار را از بانک خود دریافت نموده آن را تکمیل و به بانک ارائه می دهد. تکمیل تعهد نامه های مربوط از جمله تعهدنامه ترخیص کالا، تعهدنامه نوسانات نرخ ارز،تعهدنامه پرداخت باقیمانده وجه اعتبار نیز می بایست در همین مرحله صورت گرفته و به بانک تحویل داده شود. بانک پس از بازنگری فرم تقاضای گشایش اعتبار و رفع هرگونه مسئله تردید آمیز نسبت به گشایش اعتبار اقدام نموده و آنرا به بانک کارگزار خود در کشور فروشنده ارسال می دارد. از آنجا که گشایش اعتبار اسنادی به منزله تعهد بانک مبنی بر پرداخت مبلغ اعتبار تحت شرایط مقرر است طبیعتاً بانک از متقاضی تضمین مناسب اخذ می کند. علاوه بر اخذ تضمین مناسب،بانک ممکن است از متقاضی درخواست کند که بخشی از مبلغ اعتبار را(معمولاً بین 10تا 30درصد) نقداً نزد بانک سپرده گذاری کند که به آن پیش دریافت گفته می شود. نکات مهمی در قراردادهای گشایش اعتبار درج شده که توجه به آن ها ضروری است:
– اعتباری که بانک به تقاضای خریدار گشایش نموده غیر قابل برگشت است و پس از گشایش، بانک نمی تواند بدون رضایت فروشنده نسبت به تغییر یا اصلاح آن اقدام نماید.
– اعتبار گشایش شده در یک زمان مشخصی معتبر بوده و فروشنده می بایست در آن مدت زمان نسبت به دریافت مبلغ اقدام کند.
-نحوه پرداخت مبلغ اعتبار اسنادی که آیا به صورت یکجا پرداخت می شود و یا امکان پرداخت به تدریج نیز هست.
– ضرورت حمل یکجا و یا امکان حمل به دفعات می بایست قید شود.
حمل به دفعات ممکن است به تقاضای هرکدام از فروشنده و متقاضی صورت گیرد. مواردی که خریدار و فروشنده خواستار حمل به دفعات می باشند عبارتند از:
1. کالا دارای تاریخ مصرف محدود باشد.

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~