نشانه های بالینی

دانلود پایان نامه

تعداد زیادی از داروها مانند لازالوسید، موننسین، پیری ترکسین، پیری متامین و تری متوپریم که علیه نئوسپورا کانینوم مورد استفاده قرار گرفته اند از تکثیر تاکی زوئیت ها در محیط کشت سلولی جلوگیری می کنند. هیچ کدام از این داروها در درمان سگ های مبتلا به فلج انقباضی اثری نداشته اند، اما در درمان سگ هایی که مبتلا به سستی و ضعف اندام های حرکتی بودند، مؤثر گزارش شده اند. در رابطه به این که آیا درمان گاوها از نظر اقتصادی به صرفه است یا خیر، جای سوال وجود دارد. به علت وجود باقی مانده های دارویی در شیر و گوشت گاوها، درمان کمتر صورت می گیرد. داروهای مورد استفاده علیه نئوسپورا بیشتر روی تاکی زوئیت های انگل مؤثر بوده و اثر آنها روی کیست های نسجی و برادی زوئیت ها با موفقیت همراه نبوده است
(Dubey and Lindsay 1993 Dubey 1992; ).
در حال حاضر، فقط سگ ها با نشانه های بالینی نئوسپوروزیس درمان می شوند. در سگ ها داروی انتخابی پری متامین، کلیندامایسین و سولفانامیدها است. به هر حال تنظیم زمان شروع درمان و خاتمه آن جهت بازده درمان به خوبی مشخص نبوده و نیازمند تحقیقات بیشتری جهت ارزیابی آن است. در حال حاضر داروی مؤثری بر علیه کیست های بافتی نئوسپورا کانینوم وجود ندارد (Dubey 1999c).
15-2 – پیشگیری و کنترل
کنترل عفونت با پذیرفتن این مطلب که اصلی ترین روش انتقال نئوسپورا در گله ها از طریق آلودگی مادرزادی جنین گاوهایی است که دچار عفونت مزمن هستند، میسر می شود. این دام های آلوده از طریق تیتر سرمی و یا تاریخچه سقط و یا عفونت مادرزادی قابل شناسایی هستند. با علم به این مطلب، کنترل عفونت با تمرکز بر کاهش تعداد گاوهای آلوده در گله و محدود سازی ورود گاوهای آلوده جایگزین در گله ممکن است. آزمایش و حذف گاوهای سرم مثبت در گله جهت کنترل و جلوگیری از سقط جنین نئوسپورایی توصیه شده است. حذف گاوهایی که سقط نئوسپورایی داشته اند با توجه به آن که دارای خطر تکرار سقط بیشتری هستند و نیز خطر سقط بیشتری را نسبت به گاوان سرم منفی دارند (3 الی 7 برابر)، الزامی است. احتمال عفونت مادرزادی در گوساله های متولد شده از مادران سرم مثبت بسیار بالا (80 تا 90 درصد) است (Anderson et al. 2000; Hall et al. 2005).
مهم ترین هدف در مدیریت گله های آلوده پیشگیری از سقط جنین و کاهش انتقال افقی و عمودی آلودگی است تا از این طریق بتوان در دراز مدت وقوع آلودگی را در گله کاهش داد. کاهش خطر ورود آلودگی به گله هم بسیار مهم است، زیرا ورود آلودگی به گله باعث بی نتیجه ماندن برنامه های کنترل آلودگی می شود (Toolan 2003; Haddad et al. 2005;).
حذف سالیانه دام های سرم مثبت مؤثرترین و سریع ترین روش کنترل آلودگی است. توصیه دیگر در خصوص محدود ساختن انتقال عمودی نئوسپورا، استفاده از روش انتقال جنین در گاوهای سرم منفی است. خارج ساختن کلیه بافت های آلوده از قبیل جنین های سقط شده و جفت از محیط که ممکن است به عنوان منبع عفونت برای میزبان های حساس به شمار آید و احتمال پخش و انتشار آلودگی را به همراه داشته باشد، الزامی است. به علاوه آلودگی جیره و منبع آب توسط مدفوع میزبان های نئوسپورا باید به حداقل برسد (Dubey 2003a; Landmann et al. 2002; Anderson et al. 2000).
سگ ها قادر به دفع اووسیست بیش از یک مرتبه هستند. در بررسی انجام شده بر روی سگ ها نشان داده شده که افزایش عیار آنتی بادی ضد نئوسپورا در خون سگ ها دیده نمی شود. لذا احتمال شناسایی منشأ آلودگی با عیار سنجی آنتی بادی امکان پذیر نیست. لذا باید همه سگ ها به عنوان پتانسیل نهفته جهت آلودگی نئوسپورا برای گاوها در نظر گرفته شوند، حتی اگر از نظر سرولوژی مثبت نباشند. از آن جا که حضور کیست نئوسپورا در عضلات سگ های آلوده و نیز جنین سقط شده مشاهده شده است، بنابراین دسترسی سگ و گوشتخواران به بافت های جنین های سقط شده می تواند باعث ادامه سیر تکاملی انگل شود. تیتر سرمی نئوسپورا در موش های صحرایی نیز مشاهده شده است که می تواند بیانگر تأثیر این جونده در برقراری سیر تکاملی انگل باشد (Dubey 2003a; Hall et al. 2005; Lindsay et al. 1999 ).
جهت پیشگیری از ابتلا به نئوسپوروزیس رعایت موارد زیر در مزارع ضروری به نظر می رسد:
1- از دسترسی سگ ها به ویژه توله ها، پرندگان، جوندگان و سایر حیوانات وحشی به انبار مواد غذایی و محل نگهداری گاوها جلوگیری شود.
2- جنین های سقط شده، حیوانات مرده و ترشحات دستگاه تناسلی و پرده های جنینی باید سوزانده یا دفن شوند تا سگ ها و سایر حیوانات وحشی به آنها دسترسی نداشته باشند.
3- از خوراندن گوشت خام به سگ های گله خودداری شود.
4- بهتر است که گاوهای مبتلا به سقط جنین از گاوهای سالم جدا نگهداری شوند. گاوهای ماده آلوده را می توان برای پرواربندی استفاده کرد و از تلقیح و آبستن کردن آنها باید جلوگیری شود.
5- با توجه به این که واکسیناسیون در حیوانات آزمایشگاهی توانسته است تا حدودی از انتقال عمودی انگل جلوگیری کند، بنابراین جای امیدواری است که تحقیقات بعدی در این زمینه نیز بتواند در تهیه واکسن جهت استفاده در مزارع به نتیجه برسد
(Cho et al. 2005; Dubey 2003b; Dubey and Lindsay 1993; Haddad et al. 2005).
16-2 – پروتئین های نوترکیب و اهمیت آنها
تا پیش از ابداع روشهای ژنتیک مولکولی، پروتئین های زیادی شناخته شده بودند که به علت دسترسی نداشتن به آنها امکان استفاده از آنها وجود نداشت. برای تولید یک پروتئین نو ترکیب، ژن رمز دهنده ی آن، از ژنوم موجود دهنده؛ خارج شده و به درون ژنوم میزبان دیگری وارد شده و در آنجا از روی آن، پروتئین ساخته می شود. بنابراین امکان تولید بسیاری از پروتئین ها که به دلایل مختلف دسترسی به آنها وجود ندارد فراهم می شود. (Olempska-Beer et al. 2006) پیشرفت های اخیر در مهندسی ژنتیک امکان تولید بسیاری از پروتئین های دارویی و واکسن ها را نیز فراهم کرده است. برخلاف داروهای شیمیایی مواد بیولوژیک با ساختار موجود زنده سازگاری بیشتری دارند. ازمهمترین پروتئین های نو ترکیب این گروه می توان به انسولین انسانی, فاکتورهای خونی واینتر فرون ها اشاره کرد که علاوه بر اهمیت آنها از لحاظ بهبود وضعیت سلامت جوامع انسانی، اهمیت اقتصادی زیادی نیز دارند. از آنزیم هایی که با فنآوری مهندسی ژنتیک تولید می شوند در رشته های گوناگون از جمله صنایع غذایی، دارویی،
شوینده ها، نساجی و … استفاده می شود .(Jonasson et al. 2002 ; Rai et al. 2001)
1-16-2 – سیستم های بیان ژن برای تولید پروتئین های نو ترکیب

مطلب مشابه :  نارضایتی بدنی و اختلال های خوردن، نارضایتی بدنی و اختلالات روانی، روابط صمیمی و نارضایتی بدنی