پرسش نامه سلامت عمومی

دانلود پایان نامه

2-6-1 افسردگی
تعریف نظری: اختلال بالینی که مشخصه آن از بین رفتن احساس تسلط و تجربه رنج و عذاب شدید است. این اختلال همراه با از دست دادن انرژی و علاقه، احساس گناه، دشوارترین تمرکز، از دست دادن اشتها و افکار مرگ یا خودکشی می باشد. همچنین سطح فعالیت، تواناییهای شناختی، تکلم و کارکردهای نباتی از قبیل خواب، فعالیت جنسی و سایر نظم های زیستی تغییراتی پیدا می کنند. این تغییرات تقریباً همیشه موجب مختل شدن کارکردهای بین فردی، اجتماعی و شغلی بیمار می گردد.
اختلالات خلقی ممکن است قبل از مصرف مواد، در طول دوره وابستگی یا بعد از پرهیز از مصرف درمعتادان قابل تشخیص باشند اما اختلال خلقی ناشی از مواد افیونی واختلال خواب ناشی از مواد افیونی را باید از اختلال افسردگی اساسی، اختلال افسرده خوبی، اختلال دو قطبی و نیز نشانه های خلق افسرده در اختلالات اضطرابی تفکیک نمود (کاپلان و سادوک، 2007).
تعریف عملیاتی: نمره افسردگی فرد در پرسش نامه سلامت عمومی 28 سوالی در سال 93 است.
3-6-1 اضطراب
تعریف نظری: اضطراب هشداری است که فرد را گوش به زنگ می کند و به فرد هشدار می دهد که خطری در راه است و باعث می شود که فرد بتواند برای مقابله با خطر، اقداماتی به عمل آورد. اختلالات اضطرابی طبق متن تجدید نظر شده ویرایش چهارم کتابچه تشخیصی و آماری اختلالات روانی به هشت اختلال تقسیم می شوند. معتادان ممکن است در دوره مسمومیت یا دوره ترک با اختلال اضطرابی ناشی از نوع ماده مصرفی مواجه شوند. در مورد وابستگی به افیون ها این اختلال ممکن است به صورت اختلال مختلط اضطرابی – افسردگی بروز نماید (کاپلان و سادوک، 2007).
تعریف عملیاتی: نمره اضطراب فرد در پرسش نامه سلامت عمومی 28 سوالی در سال 93 است.
4-6-1 اختلال در کنش اجتماعی
تعریف نظری: 7 ماده را به خود اختصاص می دهد. توانایی فرد در انجام کارهای روزمره، احساس رضایت در انجام وظایف، احساس مفید بودن، قدرت یادگیری و لذت از فعالیتهای روزمره زندگی را بررسی می کند. تعریف عملیاتی: نمره کنش اجتماعی در پرسش نامه سلامت عمومی 28 سوالی در سال 93 است.
5-6-1 رویکرد شناختی ـ رفتاری
تعریف نظری: یک رویکرد روان درمانی است که احساسات ناکارآمد و رفتارها، فرایندها و مضامین شناختی ناسازگارانه را از طریق شماری از روشهای سیستماتیک، صریح و هدفدار نشانه میگیرد. این رویکرد با تمرکز بر حل مسأله عهده دار حل مشکلات به خصوصی میشود، و در این رویکرد درمانگر با عمل گرایی تلاش میکند با کمک به مراجع در انتخاب استراتژی خاصی برای مواجهه با مشکل به او کمک کند.
تعریف عملیاتی: در این پژوهش مداخله درمانی گروه درمانی شناختی – رفتاری به عنوان متغیر مستقل بود که در دوازده جلسه برگزار گردید که شامل آموزش های رفتاری، شناختی، مراحل درمان، حل مسأله، با طرحواره ها، انرژی، هیجانها، انگیزه ها، تغییر، کنترل وسوسه، خودیاری، مهارت های اولیه بهبود و پیشگیری عود و خود ارزشمندی بود .
6-6-1 معتاد
تعریف نظری: معتاد عبارت است از شخصی که در نتیجه استعمال متمادی دارو دربدن وی حالت مقاومت اکتسابی ایجاد شده به قسمی که استعمال مکرر آن موجب کاسته شدن تدریجی اثرات آن می گردد و پس از مدتی فرد معتاد میتواند مقادیر سمی دارو را دربدن بدون ناراحتی تحمل کند ودرصورتی که دارو به بدن او نرسد اختلالات روانی وفیزیکی موسوم به سندرم محرومیت حاصل می شود (کفاشیان، 1380). درسال 1950 سازمان جهانی بهداشت، تعریف زیرا را برای اعتیاد ارایه داده است: اعتیاد دارویی، حالتی است که دراثر مصرف دوره ای یا مداوم یک ماده شیمایی (طبیعی یا مصنوعی) که برای انسان یا جامعه مضر میباشد ایجاد شده و ویژگی آن به قرار زیر است :
1. اشتیاق یا نیاز اجباری به استفاده مداوم آن ماده و ظهور رفتاری اجباری برای پیدا کردن آن به هر وسیله
2. تمایل به افزودن مقدار مصرف به مرور زمان .
3. پیدا شدن وابستگی های جسمی و روانی دراثر استفاده از آن ماده .
همچنین براساس ملاک های مطرح شده درراهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی تشخیص وابستگی به مواد افیونی برای وی گذاشته می شود .
تعریف عملیاتی: منظور از معتاد در پژوهش حاضر کسی است که توسط پزشک درمرکز درمان مصرف مواد براساس ملاک های مطرح شده درراهنمای تشخیصی وآماری اختلالات روانی ، تشخیص وابستگی به مواد افیونی برای وی گذاشته شده است .
مواد افیونی: اکثر مواد مخدری که بطور مستقیم و یا غیرمستیم از گیاه خشخاش بدست می آیند و مصرف آنها معمولا با احساس بی حسی و کرختی، تسکین درد و خوابهای عمیق به همراه است را افیون مینامند. که به شکل انواع مختلفی از مواد تولید شده و برای مصارف پزشکی و دارویی و یا مصارف غیرقانونی مورد استفاده قرار میگیرند. مهمترین مواد مخدر افیونی که از خشخاش و محصولات جانبی آن مشتق میشود عبارتنداز: هروئین، تریاک، مرفین، کدئین و متادون است.
فصل دوم:ادبیات و پیشینه نظری
1-2 مبانی نظری و پیشینه تحقیق
خصوصیت سیری ناپذیری انسان، باعث تداوم تلاش و پویایی او در زندگی می شود .هرگاه این خصوصیت در مسیر بالندگی و تکامل قرار گیرد، سلامت و بهداشت روانی او سیر ارتقایی را دنبال می کند. اما معمولاً تمام انرژی و استعداد انسان در خدمت رشد و تکامل او قرار نمی گیرد. بعضی اوقات این نیروی حیات بخش به فعاالیت هایی معطوف می گردد که تهدید کننده سلامت روانی افراد است. وقتی سیری ناپذیری انسان با خصوصیت دیگری مثل وابسته شدن همراه شود، زمینه های بروز اختلالات رفتاری و روانی ایجاد می شود. بى تردید اعتیاد یکى از بلاهایى است که همه انسان ها، به ویژه پویایى، فقر، جهل و اعتیاد جوانان را تهدید مى کند.
مثلّث بالندگى، نشاط و خلاقیت را از بعضى جوانان گرفته و از آنها انسان های بیمار و بى خاصیت ساخته است .افزون بر آن، اعتیاد سالانه هزاران انسان را به کام مرگ می فرستد .اعتیاد، گذشته از ایجاد اختلافات خانوادگى که در نهایت به طلاق منجر مى شود، زیان هاى اقتصادى و فرهنگى فراوانى را نیز موجب مى شود. لذا باید در پی درمانی برای این مشکل بود که احتمال عود در آن پایین بوده و باعث بهبود بیماران شده و از خطرات و عوارض آن بکاهد. هنوز مشخص نیست که کدام یک از متغیرها در گرایش به اعتیاد نقش بیشتری دارند.
یکی از مهمترین دستاوردها در طی چند سال اخیر تغییر نگاه مسئولان و کارگزاران نسبت به اعتیاد و مواد مخدر بوده است .اعتیاد را نوعی بیماری روانی تکرار شونده می دانند که معتاد علیرغم تمام عوارض مصرف داروی مخدر، آن را بدون اراده مصرف می کند. در این که آیا اعتیاد را باید بیماری دانست یا یک جرم، دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. البته امروزه اعتیاد از نظر سازمان بهداشت جهانی، اصطلاح مقبولی شناخته نمی شود و درسال 1984 به جای اعتیاد اصطلاح وابستگی دارویی را توصیه کرده است .

مطلب مشابه :  انجام اقدامات اصلاحی