کشورهای توسعه یافته

دانلود پایان نامه

بنابراین در اغلب مذاکرات تجاری ، دبیرخانه گات سندی تهیه می کند که در آن نقطه نظرات تمامی کشورها لحاظ شده باشد و مسائل مورد بحث را داخل پرانتز قرار می دهد که دستور کار جلسات مشخص گردد .
پس از کنفرانس مونترال ، دبیرکل گات بعنوان رئیس کمیته مذاکرات تجاری در خصوص چهار موضوع مورد بحث که یکی از آنها خدمات بود جلسات مشاوره بسیاری برگزار نمود . او همچنین در کنفرانس های عمومی شرکت نمود و تلاش کرد عامه را متقاعد نماید که موفقیت دور اروگوئه برای گات با در نظر گرفتن دو کارکرد مهم آن به عنوان یک موسسه و به عنوان یک محل تبادل نظر دارای اهمیت بسیار است .
در سال 1990 مذاکرات تجارت خدمات سرعت بیشتری به خود گرفت . در فوریه همان سال کشورهای آمریکای لاتین ( برزیل ، شیلی ، کلمبیا ، کوبا ، آندورا ، نیکاراگوئه ، مکزیک ، پرو ، ترینیداد و توباگو و اروگوئه ) ساختاری را برای چهارچوب مقرراتی آن پیشنهاد کردند . قبل از آن نیز پیشنهادی از طرف ایالات متحده ارائه گردید .
در ماه می همان سال نیز 7 کشور آسیائی و آفریقائی پیشنهاد خود را ارائه دادند . در ماه جولای ، بخش خدمات پیشنهاد خود را به کمیته مذاکرات تجاری ارائه داد . برای تسهیل مذاکرات ، گروه مذاکراتی خدمات به گروههای کاری متفاوت در بخش های مختلف تقسیم گردید . همه این گروهها در ژوئن 1990 اولین جلسه خود را برگزار کرد ند .
در جلسه جولای توافق گردید که دبیرخانه دو سند غیر رسمی تهیه نماید : یکی از آنها در برگیرنده متون پیشنهادی باشد و دومین سند دربرگیرنده فهرست موضوعات مورد بحث در پیش نویس باشد .
علیرغم اختلاف نظرها ، گروه مذاکراتی خدمات توانست پیش نویس موافقت نامه ای تحت عنوان « موافقت نامه عمومی تجارت خدمات » را گردآوری نماید و آن را متعاقبا به جلسه وزیران بروکسل مورخ دسامبر 1990 تسلیم نماید .
در مرحله نهائی مذاکرات کشورها در خصوص امتیازات اعطا شده به بخش های خدماتی به گفتگو پرداختند . در سال 1991 دبیرخانه فهرست طبقه بندی بخش های خدماتی را تهیه نمود که شامل 12 طبقه و زیر مجموعه های مربوطه می گردید .
1 ـ 1 ـ 5 ـ 2 ـ اهداف موافقت نامه عمومی تجارت خدمات
اهداف عمده ای که موجب ایجاد چارچوب اصول و قواعد بین المللی در خصوص تجارت بین المللی خدمات گردید را می توان بدینصورت نام برد :
الف : توسعه تجارت خدمات با ایجاد شفافیت و آزادسازی تدریجی به عنوان ابزارهایی برای تسریع رشد اقتصادی همه طرف های متعاهد آن و توسعه کشورهای در حال توسعه می باشد
ب : تسهیل مشارکت کشورهای در حال توسعه در تجارت خدمات و افزایش توان رقابتی و صادراتی این کشورهاست .
ج : از بین بردن هر گونه محدودیت و از جمله تمام مقررات داخلی که مانع عرضه بین المللی خدمات تلقی می گردند
در عین حال این اهداف به معنای مقررات زدایی خدمات نیست ، بلکه حق قانونگذاری یکی از اختیارات اساسی دولتها بشمار می رود . هدف گاتس عبارتست از آزادساری تجارت خدمات و نه مقررات زدایی آن . کما اینکه بسیاری از خدمات بطور کامل و بنا به دلایل موجه قاعده مند می باشد . گاتس بطور ویژه حق قانونگذاری کشورهای عضو خود را به رسمیت شناخته است و به آنها اجازه وضع قوانین جدید جهت بر آورده ساختن اهداف سیاست ملی در داخل قلمرو خود را اعطا نموده است .
1 ـ 1 ـ 5 ـ 3 ـ ساختار موافقت نامه عمومی تجارت خدمات
گاتس همانند گات ساختاری دو بخشی دارد که ذیلا بررسی می گردد .
الف : متن موافقت نامه عمومی تجارت خدمات
متن گاتس از شش بخش تشکیل شده است . این شش بخش شامل 29 ماده و چند ضمیمه است .
بخش اول این موافقتنامه که به حوزه شمول و تعریف می پردازد ، در ماده یک و طی سه بند تنظیم شده است . بخش دوم ( مواد 2 تا 15 این موافقتنامه ) تعهدات و نظامات کلی اعضا از قبیل رفتار مبتنی بر دولت کامله الوداد ، شفافیت ، افزایش مشارکت کشورهای در حال توسعه ، ادغام اقتصادی و ….. را مورد بررسی قرار داده است . در مقابل ، بخش سوم گاتس به بیان تعهدات خاص اعضا طی مواد 16 تا 18 پرداخته است . و بهش سوم تحت عنوان آزادسازی تدریجی می باشد ( مواد 19 تا 21 ) . بخش پنجم به بررسی مقررات نهادی مربوط به گاتس طی مواد 22 تا 26 می پردازد . و آخرین بخش گاتس نیز مربوط به مواد پایانی است که مواد 27 تا 29 آن را در بر می گیرد .
ضمائم گاتس نیز بخش های خاص خدماتی یا موضوعات مربوط به سیاست گذاری را در بر می گیرند عبارتند از :
ضمیمه مربوط به معافیتهای ماده دو ؛ ضمیمه مربوط به جابجائی اشخاص حقیقی عرضه کننده خدمات در چارچوب گاتس ، ضمیمه مربوط به خدمات حمل و نقل هوائی ، ضمیمه مربوط به ارتباطات راه دور ، ضمیمه مربوط به حمل و نقل دریائی و ضمیمه مذاکرات درباره ارتباطات راه دور اصلی .
ب : جدول تعهدات خاص
همان گونه که جداول تعرفه ها جزء لاینفک گات می باشند ، می توان گفت جداول تعهدات خاص نیز جزء لا ینفک گاتس هستند . در واقع در حالی که متن این موافقتنامه به طور یکسان نسبت به تمام اعضای سازمان تجارت جهانی اعمال می شود ، جداول تعهدات تنها توسط عضو مربوط ( چه مستقلا و چه بر اساس مذاکره و توافق با دیگر اعضا) تقبل می شوند.
اصولا گاتس بر این مبنا استوار است که هر عضوی باید تعهدات خاصی را متقبل شود که هماهنگ با سطح توسعه یافتگی آن کشور باشد .
بنابراین پذیرفته شده است که کشورهای در حال توسعه تعداد کمتری از تعهدات خاص را در مقایسه با کشورهای توسعه یافته صنعتی متقبل شوند . از این نکته می توان به خوبی انعطاف قواعد گاتس را استنباط کرد . با وجود این در عمل ، کشورهای در حال توسعه متقاضی الحاق برای استفاده از مقررات ویژه و متفاوت که در موافقت نامه های چند جانبه لحاظ شده اند دچار مشکل بوده اند . شاید درخواست استفاده از این مقررات ، مذاکرات را به دلیل نیاز به استدلال از سوی کشورهای در حال الحاق سخت تر می نموده است .

مطلب مشابه :  موسیقی