اختلالات روانی

دانلود پایان نامه

خواهد شد.
بدین ترتیب چهره تیره و تار فقر بر ارزشهای انسانی سایه ای سنگین انداخته، آنان را به فراموشی می سپرد.
با مطالعه مبانی اسلامی، حتی به صورت اجمالی نیک روشن می شود که اسلام در تمامی عرصه ها جامعیت داشته و مدعی مبارزه با همه ناهنجاریها و کاستیها و از جمله با فقر است و با علل و عوامل آن نیز به نبردی سترگ برخاسته است زیرا در اصل و فرع و تا کوچکترین احکام خود، در تضاد با مترفان، مسرفان مستکبران و متکاثران است.
1-3- ضرورت انجام تحقیق :
اسلام از استقرار عدالت اجتماعی و اصول و مبانی مخصوص درباره اقتصاد می گوید. زیرا همه مردم باید از مواهب موجود در جهان و نعمتهای خدادی بطور عادلانه استفاده کنند و انسانهای دارای زندگی باشند که افراط و تفریط و اسراف و تبذیر و اختلاف فاحش طبقاتی درآن موجود نباشد و در جامعه بزگ بشری از فقر ،بیکاری و تنگناهای اقتصادی دیده نشود. چون در نظام اسلام هیچ ننگ اجتماعی بالاتر از این نمی باشد که فرد در یک جامعه اسلامی و دینی زندگی کند اما در شرایط مالی و اقتصادی سختی بسر برد، جامه ای که عدالت از ارکان اساسی آن محسوب شده است و باید برای همه اقشار و طبقات رعایت گرددتا فاصله طبقاتی از بین رفته و تضادی درآن نباشد .حضرت علی (علیه السلام ) نیز به این معضل اجتماعی اشاره کرده وفقررا بزرگترین مرگ می دانند. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و اله) نیز در این باره فرمودند: نزدیک است که فقر به کفر بیانجامد. چرا که فقرآدمی را به کارهای ناروای بسیاری وا می دارد و ای بسا که او را به اعتراض به خدا و تصرف در ملک او بکشاند و مرتب زبان به اعتراض و گله گشاید وهیچگاه راضی به رضای حق نباشد.
حضرت علی (علیه السلام)به فرزندشان محمدبن حنفیه فرمودند: من از فقر و ناداری بر تو بیمناکم .پس ازآن به خدا پناه ببر زیرا که فقر باعث کاستی در دین و سرگشتگی خرد است و مایه کینه و دشمنی پس فقر دین آدمی را آسیب پذیر ساخته و باور توحیدی انسان را دچار کاستی می کند ،چرا که دیندار نیز چون دیگران ناچار از تامین معاش و امکانات زندگی خویش است و اگر نتواند در این راه موفق شود ناچار تن به هر کاری می دهد تا شکم خود را سیر کند و نیاز معیشتی خود را بدست اورد و چه بسا دین و باورهای معنوی را نیز به چالش می کشد.کسی که زندگیش اداره نمی شود نمی تواند عاقبت اندیش باشد
. بنابراین تهیدستی موجودیت اعتقادی انسان را تهدید می کند و او را به پرتگاه سقوط می کشاند و از دست دادن ایمان بزرگترین زیانی است که در فضای غم گرفته فقر دامن گستر می شود.
فقرزدایی از برنامه های مسلم اقتصادی در اسلام است. پیشوایان دین، رفع فقر را وظیفه خود می دانستند و چه به عنوان یک فرد عادی و چه به عنوان مسئول جامعه اسلامی، سعی در ریشه کن کردن فقر و محرومیت داشتند.
امام علی(علیه السلام) درسخنی که در ابتدای به دست گرفتن زمامداری جامعه ایراد کردند، یکی از دلایل پذیرش آن را تعهدگرفتن خداوند از دانشمندان بر عدم رضایت به پرخوری عده ای ستمگر و گرسنگی و بیچارگی گروهی مظلوم می دانند. اصولاً واجب شدن زکات، خمس و صدقات واجبِ دیگر برای آن است که فقرا زندگی بهتری پیدا کنند و از مواهب زندگی بهره مند شوند. این نشانه آن است که هدف دین و مقصود از این مقررات، رسیدن به مواهب زندگی و بهره مند شدن از آن است. اگر مقصود و هدف دین فقیربودن بود و حد اعلای تربیت دینی آن بود که بشر از متاع این جهان اعراض کند و در فقرومسکنت و بیچارگی زندگی نماید، پس فقرا به آن هدف عالی رسیده اند و نباید به آنان چیزی داد تا از حال خوش و سعادتمندانه خویش خارج نشوند. آنان نیز چون غرق درسعادتند نبایدچیزی از دیگران بپذیرند. معلوم نیست که آیا وضعیت اقتصادی نامناسب، فرد را در معرض ابتلا به اختلالات روانی قرار می دهد یا ابتلا به اختلالات روانی موجب وضعیت بد اقتصادی می شود، اما با وجود این، روشن است که قرارگرفتن در شرایط بد اقتصادی، افراد را مستعد بروز مشکلات بهداشت روانی می کند.
علاوه بر این، شرایط اقتصادی نامناسب، رهایی از بیماری روانی و بازیابی سلامت را بسیار دشوار می کند. این در مقایسه با افرادی است که در شرایط بهتر و مطلوب اقتصادی قرار دارند. لذا طبق نکوهشهای بسیاری که بر این امروارد شده باید در این زمینه تدابیری اندیشیده شود چرا که بسیاری از رفتارهای نا مناسب اقتصادی مانند علاقه بیش از حد به دنیا ، بخیل بودن ،حرص و فزون طلبی و مال پرستی می تواند زمینه بروز بیماریهای روانی در افراد گردد و سلامت روانی آنان را تهدید کند.
1-4- اهداف تحقیق :
هدف در این پژوهش ؛بررسی آثار و پیامدهای فقر بر سلامت روح و روان ا فراد است که بصورت اجمالی به آن پرداخته می شود و مفاهیم فقر و انواع آن از منظر قرآن و متون اسلامی بررسی و تحلیل و اثار و پیامدهای آن بر فرد و جامعه ،و سلامت روح و روان از دیدگاه اسلام مورد بررسی قرار می گیرد.
1-5- فرضیه های تحقیق :
فرضیه اصلی : گسترش فقر در جامعه مسلمانان منجر به کاهش سلامت روح و روان انسانی می شود .
فرضیه فرعی :
1.از دیدگاه اسلام فقر اقتصادی نسبت به فقر فرهنگی تاثیر کمتری در به خطر انداختن سلامت روح و روان دارد.
2.از دید گاه اسلام فقر اقتصادی زمینه ساز فقر فرهنگی و اجتماعی است.
1-6- اصطلاحات و واژه های تحقیق :
فقر :
اول: وجود نیاز ضروری . این معنا همه انسانها را تا زمانیکه در دنیا هستند و بلکه تمام موجودات را شامل میشود . به همین معناست آیه «الا ای مردم شما نیازمند خدایید و خدا بی نیاز و ستوده است »
دوم: تهیدستی که در این ایات فقر به این معناست :« این صدقات برای ان نیازمندانی است که در راه خدا فرو مانده اند …از شدت خویشتنداری فرد بی اطلاع انان را توانگر می پندارد » و « صدقات در حقیقت از ان نیازمندان ومستمندان است »
سوم : فقر نفس که عبارت است از ازمندی و سیری ناپذیری .

مطلب مشابه :  ارزش برای مشتریان