دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره انتخابات ریاست جمهوری

ه مبارزان چریکی وپارتیزانی ضد آلمان و شوروی تبدیل کرد.در سال های 1943 و1944 نیروهای آلمانی به هنگام ترک این سرزمین همه آنچه از تخریب نیروهای شوروی بجا مانده بود را کاملا” نابود کردند.... متن کامل

منبع مقاله با موضوع هزینه های مالی

قرار گرفته بود. در این قضیه، بخش عمده اقدامات پاکسازی نیز توسط شرکت اگزون، یعنی خوانده، صورت گرفته بود و اثری از غرامت زیست محیطی نبود. در قضیه آموکو کادیز دادگاه خسارات وارده به... متن کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره جنگ جهانی اول

خاک که بنام خاک سیاه (یا چرنوزیوم) معروف است حاصلخیز ترین خاک کره زمین است و در روسیه و کانادا نیز یافت می‌شود. اکراین صاحب یک چهارم از خاک سیاه کره زمین است. این خاک استثنایی و... متن کامل

منبع مقاله با موضوع ارزیابی اقتصادی

قصور، جبران خسارت در نظام مسئولیت مدنی عذرخواهی، توقف عمل متخلفانه و . . . را بر نمی تابد و تنها زیان وارده باید جبران گردد. در اینجا لازم است بهترین نوع جبران خسارت یعنی «اعاده وضعیت... متن کامل

منبع مقاله با موضوع نظام های حقوقی

دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق با فرمت ورد ارقام تنها مربوط به بخش های تحت صلاحیت دو کشور است. لکه نفتی که در پی این حادثه ایجاد گردید به 700 کیلومتر... متن کامل

منبع مقاله با موضوع خشونت خانوادگی

صورت، بیش از یک فرد باید بیمه باشد (فرستنده محموله و مالک کشتی). بعلاوه، این مسئله نیز وجود دارد که فرستنده همواره مالک اصلی محموله نیست. و حتی این فرض که بیش از یک فرستنده وجود داشته... متن کامل

منبع مقاله با موضوع خدمه

منحرف نکرده و در نتیجه پهلوی چپ کشتی به فانوس دریایی «سون استونز» برخورد کرده است. در حالیکه کشتی در آبهای جزایر «سورلنگ» مشغول به حرکت بوده و به منطقه ای خطرناک پر از صخره ها و کشتی... متن کامل

منبع مقاله با موضوع اسناد بین الملل

عناوین مختلف گاه با دشواری هایی روبرو است که ذیلاً با توجه به مسئولیت هر فرد به این مسائل می پردازیم. الف- مسئولیت مالک کشتی برخی از اسنادی که اقدام به گزینش مسئولیت مطلق مالک... متن کامل

منبع مقاله با موضوع کنوانسیون

فرد مشخصی کانالیزه می سازد. «کانالیزه کردن مسئولیت» مکانیزمی است که طی آن همه دعاوی جبران خسارت به یک شخص خاص هدایت می شوند. کانالیزه نمودن مسئولیت به یک فرد حقیقی یا حقوقی خاص از... متن کامل

منبع مقاله با موضوع کنوانسیون های بین المللی

افرادی که جان، سلامت، اموال و محل زندگی آنان در خطر باشد در رویه های تصمیم گیری دخیل باشند، این موقعیت را داشته باشند که نظرات خود را ابراز نمایند و با مقامات مسئول در تماس باشند. اصل... متن کامل