راهبردهای فراشناختی، راهبردهای یادگیری، آموزش و یادگیری

– پیش‌بینی روش حل مسئله و انتخاب راهبرد،– بررسی دانش پیشین موردنیاز.معلم ریاضی را در نظر آورید که در دوره متوسطه ریاضیات 1 تدریس می‌کند. درسی که امروز تدریس خواهد کرد توان است.... متن کامل

راهبردهای کوستاو برای پرورش فراشناخت، فرآیندهای شناختی، دستور زبان فارسی

راهبردهای کوستاو برای پرورش فراشناختآرتور کوستا راهبردهای زیر را برای تقویت مهارت‌های فراشناخت پیشنهاد می‌کند. لازم است، این راهبردها از سوی معلمان مورد عنایت و توجه قرار گیرد.1-... متن کامل

نظریه های انگیزه پیشرفت، بی ثباتی اقتصادی، الگوی اتکینسون

( در این مرحله نیازهای فیزیولوژیکی قوی تریننیازها و تعیین کننده رفتار هستند )نیازهای امنیتی : این نیازها در رابطه با در امان بودن افراد از خطرات زندگی، حوادث ، جنگ ها ، بیماری ها ، بی... متن کامل

رشد انگیزه پیشرفت در کودکی و بزرگسالی، پیامدهای انگیزه پیشرفت، فعالیت های فوق برنامه

نظریه مک کللند طبق نظریه مک کللند(1953، همان منبع) انگیزه پیشرفت از آرزوهای فزاینده کودک ناشی می شود. وقتی کودکی با یک موقعیت جدید پیشرفت مثل یک معمای علمی برخورد می کند، هیچ انتظاری از... متن کامل

مهارت های فراشناختی، راهبردهای فراشناختی، مولفه های فراشناخت

مولفه های فراشناختشناخت شامل برنامه ریزی، هدایت، نظارت و اصلاح فرایندها و فعالیت های شناختی است. ساده ترین معنای فراشناخت، شناخت شناخت یا شناخت درباره شناخت است. مقایسه شناخت با... متن کامل

راهبردهای فراشناختی، مهارتهای فراشناختی، راهبردهای شناختی

در حالی که گهگاه، منعکس کردن فرایندهای فراشناختی یک فرد بطور خودآگاه، عمل مفیدی است و در حالیکه آگاه کردن فراگیران از این فرایندها، بطور غیررسمی وقتی که آنها در حال تلاش برای کسب... متن کامل

انگیزه پیشرفت تحصیلی، مهارت های شناختی، مهارت فراشناختی

ج) کمک به بهبود یادگیری و پیشرفت تحصیلیِ دانشجویان با شناسایی مهارتهای شناختی، فراشناختی و و انگیزۀ پیشرفت تحصیلی.د) کمک به پژوهش های آتی در جهت شناخت مهارتهای یادشده و ارتقای سطح... متن کامل

پیدایش رویکرد فراشناخت، مهارت های فراشناختی، مهارت های یادگیری

فراشناخت یادگیری را تغییر نسبتاً دائمی در رفتار نهفته یک شخص بر اثر کسب تجربه تعریف می کنند؛ و این نکتۀ مهمی است که یادگیرنده به صورت فعال و از راه تعامل دائم با محیط، به ساخت دانش می... متن کامل