خصوصیات افراد خود تنظیم که عامل موفقیت اون هاست

همه یادگیرندگان تا حدی سعی می کنن تا جریان یادگیری و کارکرد تحصیلی خود رو به شکل خود نظم پیدا کردی درآورند (زیمرمن، 1998، به نقل از هو، 2007). اما تفاوتای قابل توجه ای بین این علم آموزا هست.... متن کامل

آشنایی با مؤلفه های تکمیلی کارکردهای اجرایی

کارکردهای اجرایی به ما کمک می کنن تا تصویری از هدف داشته باشیم، راه رسیدن به هدف رو پیدا کنیم و منابع و احتیاجات لازم رو واسه رسیدن به هدف شناسایی و انتخاب کنیم. ضمنا این کارکردها تا... متن کامل

مؤلفه های کارکردهای اجرایی موثر در روند موفقیت

مؤلفه های کارکردهای اجرایی خیلی گسترده ان، بنابر این تعریف دقیقی از تموم مؤلفه ها وجود نداره.اما بعضی از این تعاریف در زیر به اونا اشاره می شه و در آخر مؤلفه های مورد بررسی در این... متن کامل