پایان نامه با موضوع مسئولیت کیفری

ق. م.ا ندارند .در این مادّه می بینیم که تسلیم طفل به ولی یاسرپرست قانونی اش به راحتی انجام نمی گیرد، ودادگاه می تواند با در نظر گرفتن مصلحت، موارد پنج گانه بالا را از آنان بخواهد. آنها... متن کامل

پایان نامه با موضوع مسئولیت کیفری

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن... متن کامل

پایان نامه با موضوع سازگاری اجتماعی

انسان ها براساس فطرت خود دارای استعدادهای زیادی هستند امّا بدون توجّه به این استعدادها وقرار دادن آنها درمسیر صحیح شکوفا نمی شوند . تربیت تاحدّ زیادی به معنای قرار دادن این... متن کامل

منابع مقاله درباره تجارت الکترونیکی

خدمات گواهی الکترونیکی است. مسئولیت اصلی این دفاتر اصالت سنجی هویت اشخاص متقاضی، ارائه کلیدهای امضای الکترونیکی و تصدیق اصالت هویت اشخاص و تصدیق امضای الکترونیکی آن ها می باشد. صحت... متن کامل

منابع مقاله درباره تجارت الکترونیک

توسط صاحب گواهیصاحب گواهی الکترونیکی به هر دلیلی می تواند درخواست ابطال گواهی کند. اگر صاحب گواهی بخواهد گواهی خود را باطل کند باید علاوه بر قسمت 1 و 3، قسمت 2-1 (تصویر 3-8) فرم درخواست... متن کامل

منابع مقاله درباره سازمان های دولتی

و در بسیاری از کشورهای نیز اعمال می شود.در مورد محوه صدور گواهی های الکترونیکی در آمریکا، باید گفت که به طور معمول مراجع صدور گواهی، ساز و کاری برای احراز هویت اشخاص ندارند. به این... متن کامل

منابع مقاله درباره تجارت الکترونیکی

نق و انتقالات الکترونیکی، پیشنهاد شده بود. به این این ترتیب مقامات و دستگاه های صالح، لایحه ای به این منظور طراحی کردند. بر این اساس، مصوبه شماره 272-2001 مورخ 30 مارس 2001 شورای دولتی... متن کامل

منابع مقاله درباره تجارت الکترونیک

وجود دارد.این نوع رمزنگاری را با یک مثال توضیح می دهیم. فرض کنید دو نفر به نام های محمد و مسعود قصد برقراری یک ارتباط رایانه ای امن را دارند. در سامانه رمز نگاری کلید عمومی، برای این که... متن کامل